torsdag 18 mars 2010

Bonnier utökar sitt imperium – regeringen tiger

I februari utvidgade Bonnierkoncernen återigen sitt imperium genom att lägga Pocketgrossisten under sig. Detta väckte starka reaktioner hos tretton mindre förläggare som gick ut i en debattartikel och menade att varje tanke i Sverige, på ett eller annat sätt, passerat Bonnierföretagen.

Bonnier är efternamnet på den judiska släkt som i början av 1800-talet kom att etablera sig i Sverige som främst bokhandlare och bokförläggare. Verksamheten expanderade och utvecklades till att även omfatta tidskrifter, film och inte minst massmedia. I dag är Bonnierkoncernen verksam i fler än 20 länder med omkring 175 företag.

Plus många fler

I Sverige styr Bonnier i dag över flera viktiga komponenter inom bland annat bok- och massmediesfären. Några av dessa är Expressen, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgstidningen, Illustrerad vetenskap, Amelia, SF Bio, TV 4, Mix Megapol, AdLibris, Mån Pocket, osv. Läser vi tidningar och böcker, ser på tv eller film eller lyssnar på radio så är chansen väldigt stor att det är Bonnier som ligger bakom.

Bonniers ägarkoncentration har genomgående fått hård kritik då de anses verka mot en monopoliserande riktning när det gäller den svenska förlags- och massmedieverksamhet. År 2003 utkom en internationell rapport från världens största organisation för journalister, International Federation of Journalists (IFJ). Rapporten pekade på det alarmerande mediemonopolet i allmänhet som återfinns i Sverige, men främst på Bonniers grepp över svensk filmindustri. Denna rapport kom alltså år 2003 och efter det har Bonnier stärkt sitt grepp ytterligare genom att bland annat köpa upp TV 4.

På sin hemsida skriver Bonnier att man har tagit på sig vissa åtagande för att försvara yttrandefriheten. Bland annat så skriver man att koncernen skall ha ”en stark tro på ett pluralistiskt medielandskap.” Detta åtagande om ett pluralistiskt medielandskap går starkt att ifrågasätta då Bonnier snarare verkar för ett enfaldigt medielandskap genom att köpa upp olika aktörer och på så sätt verka mot en starkare monopolisering av branschen. Kanske menar Bonnier att denna pluralism enbart skall gälla inom det egna företaget och inte inom branschen som helhet.

Även Sveriges politiska etablissemang har fått kritik för att vara passiva inför det mediemonopol som håller på att bildas. De tretton förläggarna som nyligen gick ut i en debattartikel kräver att få veta om regeringen och oppositionen anser att det är betydelselöst att ett enda företag håller på att dominera denna viktiga bransch. Chanserna att det politiska etablissemanget skulle våga syna Bonnier på allvar och vidta åtgärder för att hindra en total dominans är föga troligt då politikerna sitter i mediernas båt. Att gå fram för hårt kan innebära att båten sjunker och detta vill självklart inte ynkryggarna i regering och riksdag. Hyckleriet är uppenbart!

Som bekant så är Bonniersläkten av judisk börd och flera vidmakthåller även den judiska identiteten. Det finns alltså skäl att anta att koncernen verkar för andra intressen än just svenska och detta har bevisats mer än en gång. Därför ser jag det som ytterst allvarligt att denna koncern i dag håller på att utvecklas till en mediemogul i det svenska samhället. Dessutom ser jag detta som ett stort hot mot demokratin och yttrandefriheten då medierna som bekant har en stor påverkan på människor, och tydligen också på politiker vilket gör det hela ännu allvarligare. Teorin om att varje offentlig tanke passerar Bonnierkoncernen är därför oroväckande. Det är hög tid att sätta press på regeringen så att en oberoende granskning kan genomföras. Utefter denna granskning bör sedan åtgärder vidtas för att hindra denna enfaldiga utveckling där ett företag snart har totaldominans.

5 kommentarer:

Jussi sa...

TV4 startades 93-94. Debatten innan handlade nästan bara om reklamen.
Det beslutades då att TV4 skulle få sända reklam, men, endast mellan programmen. Det tog inte länge förräm "fyran" började hitta på program, som "inför" någonting osv och numera har dom till och med fällts för att ha sänt för mcket reklam.
Jag gick på rökmolnet om "reklam".
Jag missade fullständigt ägarskapet och Bonniers ökande monopol på mediamarknaden.
Då var jag lika blind som andra är idag.

Abc sa...

Bonniers får ej kritiseras för då är man antisemit och tillhör de förtappade. Dock har Bonniers så här långt skött sig bra och inte påverkat innehållet i sina tidningar, så mycket som jag vet.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Jussi

Det gäller att vara kritisk och söka information utanför den politiskt korrekta sfären.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Abc

Det ligger mycket sanning i det du skriver, nämligen att man inte får kritisera Bonnierkoncernen för då får man stämpeln som antisemit. Samma mönster går att se även på kritiska inställningar till andra fenomen. Kritiserar man invandringen så är man rasist, kritiserar man homolobbyn så är man homofob osv. Det är ett taktiskt spel som många människor tyvärr går på.

Vad gäller om Bonnier påverkar innehållet eller inte så beror det nog på vem betraktaren är. Personligen så ifrågasätter jag Bonnierkoncernens objektivitet i stor omfattning. Jag tycker dessutom att det är uppenbart att Bonnierkoncernen verkar mot svenska intressen och gynnar och framhåller osunda och antisvenska ideal.

Abc sa...

Judarna har tveklöst genom historien varit förföljda och har därför utvecklat strategier för överlevnad. I Sverige har Bonniers växt till en massmedial gigant. Som tidigare sagts har de skött sitt dominerande imperium väl utan för mycket påverkan på svensk politik. Det finns dock en påverkan som sker genom utnämningen av ledande poster inom sfären och valet av medarbetare som har en övervikt av judar. Tidningarna reagerar reptilsnabbt på strömningar i politiken som uppkomsten av SD, ND m fl som räknas till högerflanken. Det har de rätt till i ett fritt medieland och jag tror att detta har gjort att SD m fl invandrarkritiska partier inte lyckat så bra i Sverige som i Norge och Danmark.
Bonniertidningarna har direkt och kraftfullt gått till attack mot ex nynazister och påverkat opinionen i sin riktning, med sin egen överlevnad i åtanke. Kan det vara så att man vill ha en stor invandring för att få samhället att bestå av mindre grupper/folk och därmed minska sin egen utsatthet. Att destabilisera Sverige och göra landet bräckligare. Har Bonniers indoktrinerat hela det svenska folket till att acceptera den stora invandringen. Man får ett intryck av att folk inte förstår allvaret i mångkulturen utan ser den som önskvärd. Var har denna åsikt kommit ifrån? Är det en medfödd human läggning p g a 200 år utan krig?