torsdag 4 mars 2010

Replik till Micael Glennfalk - Touche!

Först och främst vill jag tacka för ditt svar och jag ser fram emot en intressant debatt i ämnet. Hela ditt svar bygger dock i mångt och mycket på en massa antaganden. Jag föreslår därför att du tar till dig av mitt svar här nedan och besöker vår hemsida för ytterligare läsning.

Du skriver att jag är uppväxt i ett fritt samhälle. Detta beror dock helt på vem som är betraktaren av detta samhälle. Det må vara ett fritt samhälle för dig, men för mig är det inte vidare fritt. Till skillnad från dig så har jag valt en politiskt inkorrekt väg, en väg som du inte känner till över huvud taget. Du är moderat, alltså politiskt korrekt, och upplever säkert samhället som fritt och öppet. Det här samhället förtrycker dock mig på grund av de värderingar jag representerar och jag ämnar göra vad jag kan för att ändra på detta förljugna samhälle.

Jag tycker att vi kan hoppa över hela diskussionen rörande nazism då vi inte är nazister utan etnopluralister och vår kamp utspelar sig på 2000-talet i Sverige. Även jag skulle kunna dra upp nazist-kortet från min rockärm med tanke på vissa händelser i Moderaternas historia, men väljer att inte göra det då jag tycker att det är intressantare att diskutera sakfrågor istället för epitet. Det är tyvärr relativt vanligt förekommande att sådana som du drar upp diskussionen om olika epitet, om det beror på bristande argument eller okunskap låter jag vara osagt.

Vad gäller invandringen så är jag inte rädd för den, utan väldigt oroad. Detta eftersom att jag är etnopluralist och ser ett värde i bevarandet av den folkliga och kulturella mångfalden i världen. Som etnopluralist respekterar jag alla folks rätt till liv och jag vill ha en värld bestående av fria och självständiga nationer. Som svensk och nationalist ser jag dock självklart ett större värde i det svenska folket och dess kultur.

Du skriver att det viktigaste är att alla gör samma nytta och hur de kan arbeta här. Betyder detta att du ser alla världens människor som ett utbytbart kollektiv vars skillnader i form av etnicitet och kultur är helt oväsentliga? Förstår jag dig rätt så kvittar det alltså om alla svenskar försvinner och ersätts av en mångetnisk röra med samma kultur och konsumtionsbehov så länge som de arbetar och tjänar det globala kapitalet? Med tanke på att du är villig att ta in ”en halv miljon eller ännu fler” så är det uppenbart på detta sätt. Själv anser jag att svenska jobb skall gå till svenska arbetare.

Beträffande giftermål mellan svenskar och människor från andra länder så ser jag inga direkt större problem med det så länge som det inte handlar om människor från allt för avlägsna etniciteter om giftermålet avser barnaskaffande. Självklart så kommer det säkert att förekomma i en minimal utsträckning, men så länge det inte hotar det svenska folket så är det inget större problem. För att förebygga att detta skulle förekomma i en allt för stor utsträckning så vore det bra att uppmuntra barnaskaffande inom den egna etniska gruppen samt främja en stolthet över vårt folk. Det är dock inte så att jag vill bygga upp en mur längsmed våra gränser.

Detta handlar inte om att jag på något sätt skulle förakta människor med annan etnicitet, kultur, religion etc. Som etnopluralist så respekterar jag alla människor. Det hela handlar uteslutande om att jag vill bevara det som har ett högt värde för mig. Det som är unikt för vårt folk och det som tidigare generationer svenskar har kämpat och arbetat för. Sverige är svenskarnas hem på jorden, låt det också så förbli.

Beträffande ditt parti Moderaterna så genomsyras det uppenbarligen av ett starkt svenskhat. Detta framkom inte minst efter Agneta Östman-Wengers (m) uttalande där hon menade att ”jag älskar små lintottar. Är det fel i ett land som ursprungligen kryllade av dessa?”. Efter detta blev det ramaskri och Moderaternas dåvarande partisekreterare Sven Otto Littorin gick ut och sade att detta uttalande var grund för uteslutning.

Däremot är det helt i sin ordning att säga att ”det svenska är blott barbari”, som, Moderaternas partiordförande och Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt uttalade sig i den syrianska stadsdelen i Södertälje. Strategin är väldigt tydlig Glennfalk. Ditt parti ser inget som helst värde i svenskarna och allt som tillhör dem. Ditt parti står för en ideologi som föraktar svenskarna och negligerar deras fortsatta existens. Detta bör anses som extremt om något och jag skulle vilja fråga dig varför ni är så fientliga mot allt vad svenskt innebär?

Inom Moderaterna är det uteslutningsgrundande att uttala sig i positiva ordalag om svenskar. Att uttala sig i negativa ordalag är däremot helt i sin ordning.

Vad gäller EU så kan det inte fungera över huvud taget i min värld. EU är en stor fråga, men jag ska ta det kort. Genom vårt medlemskap i EU så har vi gett bort mycket av vår självständighet, något som strider mot mina etnopluralistiska värderingar. I Sverige beslutade riksdagen att vi skulle anta Lissabonfördraget, något som bör ses som förkastligt då folket borde få röstat om det eftersom att det berör folket på så många punkter. Tex. så innebär Lissabonfördraget att EU får mer makt, EU-lag kommer att gälla över nationell lagstiftning och fördraget fastslår att euron är den gällande valutan inom unionen trots att tex. svenska folket har röstat nej till att införa euron. Fördraget innebär även att unionen kan utvidgas med tex. Turkiet, något som skulle vara katastrofalt för Europa.

EU främjar dessutom mångkultur och hämnar etnopluralism. Jag skulle hellre se ett utökat samarbete med de nordiska länderna och självklart så skall vi även ha samarbete med de andra europeiska länderna, men detta kräver inte någon union som vill förgöra Europa och européerna. Vad anser du själv om EU, Lissabonfördraget och bortskänkningen av vår självständighet?

Självklart så skulle dina barn kunna bosätta sig i Frankrike om de nu skulle vilja göra det. Återigen vill jag inte bygga någon mur längsmed våra gränser för att hindra människor att komma in och ut. Jag vill ha en stark turismnäring, samarbete och utbyte mellan olika länder. Vad menar du är ett signum för Nationaldemokraterna i Vimmerby?

Som sagt, det är bara ett fåtal procent av alla som kommer till Sverige som är så kallade flyktingar. Jag ser inga problem i att hjälpa människor som riskerar sina liv. Flyktingpolitiken syftar dock till att de skall återvända när det blivit lugnt i de områden de kommer i från, inte bosätta sig permanent i Sverige. Jag ser dock ingen logik i att människor ända från Afrika skall komma ända upp till Sverige, speciellt eftersom att det är negativt för deras identiteter då de skiljer sig så pass mycket från det svenska samhället, något som bringar rotlöshet och en konflikt med det svenska samhället. Jag skulle hellre se att vi bistår dessa människor med vad vi kan i deras närområden, detta vore mer humant för både svenskar och flyende människor.

Eftersom att du helt uppenbart inte vet vad Nationaldemokraterna har för politik så tvivlar jag starkt på att du skulle kunna måla upp en bild om hur landet skulle komma att se ut med oss vid makten. Du får gärna berätta för mig.

Det gläder mig att du erkänner Moderaternas och alliansens totala misslyckande när det gäller invandringspolitiken och experimentet att göra Sverige mångkulturellt. Jag upplever det dock som väldigt märkligt att ni aldrig tycks komma fram till en lösning på problemet, oavsett om det är en blå eller röd regering. Jag antar dock att du kanske kan bistå dina partikamrater med kunskap om hur det mångkulturella samhället skall börja blomstra. För jag antar att du har ett bra svar på detta?

Glennfalks tidigare inlägg och kommentar finns att läsa här
Mitt tidigare svar till Glennfalk finns här

11 kommentarer:

Anonym sa...

Det kan till och med strida mot Sveriges Grundlag att ge bort makt till främmande makt.

Anonym sa...

Önskar att jag offentligt kunde ge dig/er stående ovationer, men pga av rädsla för av repressalier på min arbetsplats och pga min position kan jag ej det... Helt galet att det ska behöva vara så!

Jag kommer att vara och förbli anonym men våra vägar kommer att korsas och jag kommer att ge dig/er mitt indirekta stöd så ofta tillfälle uppstår.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Tack för din kommentar!

Precis! Istället för att någon tar vår självständighet med vapenmakt så ger regering och riksdag i dag bort vår självständighet helt gratis och frivilligt. Det bör vara berättigat att i detta läge ställa sig frågan om när folket skall öppna upp sina ögon och protestera mot detta vansinne.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 2

Tack för din kommentar!

Jag delar din önskan om att du skulle kunna stå sida vid sida med oss och kämpa för ett bättre Sverige. Tyvärr så är allt för många människor rädda för att visa sina sympatier öppet, vilket är oerhört tråkigt. Dock så säger det relativt mycket om detta samhälle och vilka värderingar det är uppbyggt på.

Jag har en viss förståelse för att människor hellre väljer den tysta vägen, så länge som de bidrar med något. De som är medvetna om situationen och som samtidigt inte bidrar med något har jag dock mindre förståelse för. Alla kan hjälpa till med något, tex. bidra ekonomiskt, skriva insändare, prata med folk, rösta etc.

Det gläder mig att höra att du stödjer oss, fortsätt med det så skall jag och mina kamrater göra vad vi kan för att få ordning på detta kaos.

Anonym sa...

Håller med det mesta i ditt inlägg som beskriver ett värnande om Sverige. Tyvärr har alla regeringar sen 70-talet tillåtit en hejdlös invandring på lösa boliner och det ser vi resultat av nu. Jobba du vidare men rösta på SD i valet för ni är ännu för små och då blir en röst på er en bortkastad röst

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 3

Tack för din kommentar!

Vad gäller verktyget för att lösa denna destruktiva situation som Sverige har försatts i så skiljer vi oss åt. Jag ser det nästan som en skymf då du uppmanar mig att jobba på med det jag tror på, men att jag sedan skall sälja mig och rösta på SD.

SD kommer aldrig att kunna lösa de problem som vi står inför, det finns många faktorer som pekar på detta, faktorer som folk tydligen inte känner till. Förra veckan var ledande SDare hos de kaldeiska irakierna och fjäskade. Flera av dessa har blivit medlemmar i SD och minst en av dem är tänkt att representera SD i valet. Detta togs emot med blandade känslor av SD-sympatisörer över landet. Något som inte är så konstigt då många av SDs sympatisörer tror att partiet står för något som de verkligen inte gör.

Sedan tidigare är det vida känt att SDare som suttit som representanter i olika kommuner bland annat har röstat för invandring och moskébyggen etc., många har dessutom hoppat av från sina förtroendeposter så att rösta på SD är snarare att kasta bort sin röst. SD är helt enkelt för giriga och låter i princip vem som helst sitta på mandat, trots att de saknar kunskap. SD bryr sig inte om vårt folk, för dem kvittar det om svenskarna ser ut som afrikaner eller en uppblandad massa. Detta för att SD enbart är kulturnationalister och så länge som invandrarna tar till sig den svenska kulturen så är det helt i sin ordning. Alltså en människofientlig politik som skapar rotlöshet.

SD har ingen ideologisk grund att stå på längre då de har urvattnat den ideologi som fanns en gång i tiden. I dag är SD som vilket borgerligt parti som helst, det enda som egentligen skiljer är att de är lite mer invandringskritiska än de andra fyra. Denna ideologiska urvattning ledde år 2001 till att den aktiva skaran och de som protesterade mot denna liberalisering valde att lämna SD för att istället blida ND.

Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om detta, men det får väl bli ett ordentligt blogginlägg framöver istället. Hur som helst så hoppas jag att folk läser på om skillnaderna och röstar med hjärtat och inte invaggar sig i någon falsk föreställning om att SD kommer att lösa de problem som vi står inför.

Anonym sa...

Det finns något som heter kamrat 4 %. T ex kommer många borgerliga rösta på Kd eller C för att rädda dem över 4%-spärren. SD jobbar ändå åt rätt håll och ni är inte i närheten av 4%. Det måste väl vara bra att SD kommer in i riksdagen, så det kan bli någon ändring/påverkan i invandringsfrågan.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 4

Jag håller verkligen inte med dig. Du får gärna förklara hur du kan påstå att SD jobbar åt rätt håll. Vad är det exakt SD gör som är så bra och på vilket sätt skall de dämpa denna misär och resa vårt en gång så stolta folk? Med tanke på att SD struntar i vårt folk så faller det redan där.

Du kanske enbart är kulturnationalist och på så sätt inte ser något värde i att bevara vårt folk. Du kanske anser att en afrikan kan bli svensk och att det inte har någon betydelse vilka som bebor landområdet Sverige och upprätthåller den svenska kulturen. I sådana fall förstår jag om du ser SD som ett bra alternativ, men i sådana fall står vi väldigt långt ifrån varandra.

Anonym sa...

Ja, jag är nog närmast det du kallar kulturnationalist. Vi har ju ändå grupper som assimilerats i det svenska samhället t ex valloner och judar sen 1600-talet. Och övriga europeer under 1900-talet som balter, tyskar, italienare m fl. Sverige var mycket homogent fram till 60-talet, men därefter har invandringen ökat. Jag ser inget fel i att europeer flyttar hit, däremot måste de utomeuropeiska minska. De ligger för långt ifrån oss kulturellt och kan inte komma in i produktionen. De blir därför en ekonomisk och kulturell belastning. Att det var sån stor splittring på er kant trodde jag inte. Många på vänstersidan på 70-talet SKP, KFLRm m fl röstade på V för att få in en fot i etablissemanget och kunna påverka. Därför måste partierna långt ute på högerkanten samverka i valet-10 om det ska få genomslag i politiken och då är enda alternativet SD, även om det svider.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 5

Ja, historiskt sett så har vi haft en mindre och relativt obetydlig invandring till Sverige av personer som inte har haft några större problem att assimilera sig i det svenska folket samt tagit till sig den svenska kulturen. Vad gäller judarna så är jag dock inte beredd att hålla med dig då många av judarna fortfarande har en stark judisk gemenskap och värnar om den judiska identiteten. Dessutom verkar många judar mot svenska intressen. Titta bara på Bonnier-koncernen som är ett flagrant exempel på detta.

Jag ser inte heller några större problem i att det förekommer en mindre inflyttning av personer från Europa, så länge som denna inflyttning inte påverkar Sverige och svenskarna på ett negativt sätt. Vi kan assimilera vissa individer, men inte hela grupper.

Vad gäller den utomeuropeiska invandringen så skulle jag se ett totalstopp som mycket positivt. Detta på grund av att de inte kan assimilera sig i det svenska samhället och att situationen ser ut som den gör i dag. De stora utomeuropeiska invandrargrupperna som finns i Sverige i dag bör återvända till sina hemländer, inte stanna i Sverige. För SD skulle de flesta invandrare få stanna i Sverige så länge som de tar till sig den svenska kulturen.

För det första så står ND och SD väldigt långt ifrån varandra rent ideologiskt och strategiskt. För det andra så är ND inget högerparti, utan ett parti som verkar utanför den klassiska höger-vänster skalan. Vi går helt enkelt vår egen väg. SD är dock mer eller mindre ett borgerligt parti, eller ett så kallat högerparti.

I all välmening skulle jag uppskatta om du tog dig tid att läsa på om både ND och SD, då du verkar sakna kunskap om vad de olika partierna vill, hur de verkar och vilka mål de har.

Anonym sa...

Har nu läst ND:s principprogram och av de etablerade partierna liknar det mest Kd:s program.
På den postitva sidan står åtgärderna för invandring, bistånd och försvar.
Negativt är skrivningarna om degenererande konst (AH:s tankar+ Kd:s),abort (Kd), sambeskattning, togs bort på 60-talet eftersom det missgynnar kvinnligt arbete. I övrigt är det tankegods som finns i de etablerade partierna.
Inställningen avseende sexualmoral liknar den kristna högern:s i USA.