måndag 5 april 2010

Nu är presstödet nära

Arbetet med kampanjen att gå från månadsutgivning till en professionell veckotidning som dessutom erhåller presstöd börjar gå mot sitt mål. Den 1 april erhöll vi intyget från Tidningsstatistik som visar på att vi nu uppfyller samtliga krav som ställs i presstödsförordningen för att Presstödsnämnden skall kunna klubba igenom beslutet, ett beslut som kommer att tas den 21 april.

Tidningskampanjen har pågått under en period av flera år. Något som dock har varit kännetecknande genom hela kampanjen har varit viljan och envisheten för att nå det slutliga målet. Själva kampanjen har genomgått flera olika faser, faser som har kämpats igenom för att komma framåt. Det har handlat om allt från att värva 2000 nya prenumeranter och samla in 220 000 kronor, till att öka till veckoutgivning och försvara oss mot svenskhatare som gång på gång har försökt förstöra projektet.


Veckotidningen Nationell Idag mot presstöd

Det som nu återstår är alltså att Presstödsnämnden skall ta upp ärendet den 21 april och då avgöra om vi skall få rätt till presstöd eller inte. Med tanke på Tidningsstatistiks granskning och intygande om att vi uppfyller samtliga krav så skall det inte finnas några hinder. Enligt lag så får Presstödsnämnden dessutom inte grunda sitt beslut på tidningens politiska inriktning.

I presstödsförordningen står det bland annat följande:
3 § Presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.


Teckna din prenumeration här

4 kommentarer:

Anonym sa...

Tecknade en prenumeration för några veckor sen. Är väldigt nöjd med tidningen =).

Anonym sa...

Lycka till!
Funderar själv på att ta en prenumeration.
Johan

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Verkligen roligt att höra :)

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym (Johan)

Det tycker jag absolut att du ska göra. Tidningen har utvecklats väldigt mycket under den senaste tiden, och med presstödet kommer vi att kunna utveckla den än mer.