onsdag 28 maj 2008

Att fatta rätt beslut – hjärna eller hjärta?

Livet är en lång resa genom kärlek och hat, besvikelse och tillfredställelse, liv och död. Livet som givits oss är inte en lång rak väg från födsel till död utan på vägen kommer vi hela tiden att ställas inför situationer där vi måste fatta beslut, somliga enkla andra svåra, vissa viktiga andra mindre viktiga.

Hela livet består således av beslut och på hela livsvägen finns det otaligt många stigar som uppenbaras som alternativ då vi skall fatta beslut. Att fatta ett beslut fel kan betyda att livet får en helt annan mening än om ett annat alternativ skulle ha valts. Bakom varje beslut står också en rad konsekvenser och likt besluten har dessa olika egenskaper. Vissa konsekvenser kan vara fördelaktiga medens andra kan vara förödande.

När det gäller att fatta ett beslut så gör vissa människor det med hjärnan medens andra gör det med hjärtat. I detta avseende tänkte jag ställa massmänniskor mot medvetna och självständiga individer. Om vi idag tex. tar 50 människor så är förmodligen 48 av dessa massmänniskor sådana som ingår i massan och inte följer sitt hjärta. Två av dessa 50 är självständiga och fritänkande människor som går sin egen väg oavsett konsekvenser.

Den typiska massmänniskan är en människa som gärna väljer att fatta beslut som inte riskerar att orsaka allt för stora komplikationer som resultat av konsekvenserna. Massmänniskan vill gärna ha ett bra liv utan att sticka ut alldeles för mycket och brukar därför försöka att passa in i ”Svensson mallen”. Trots att ett beslut kan kännas rätt att fattas på ett visst sätt så fattas det på ett annat sätt eftersom massmänniskan inte vill riskera något. Här är det alltså hjärnan som tar de flesta besluten, inte hjärtat och för massmänniskan har konsekvenskerna större betydelse än beslutet i sig.

Om massmänniskan tex. skulle tycka att den politik som ett nationalistiskt parti för skulle stämma bra överens med massmänniskans egna värderingarna så skulle, trots allt, ytterst få massmänniskor visa detta öppet. Det är alltså hjärnan som tar beslutet då ett öppet stöd till det nationalistiska partiet skulle kunna innebära ett stort risktagande. Massmänniskan tänker alltså på vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle kunna ge. När massmänniskan har tänkt att den kanske kommer förlora sin sociala status, kanske bli av med jobbet och bli påhoppad av att öppet visa sitt stöd så avstår den oavsett om det känns bra i hjärtat.

Den typiskt fritänkande människan är en individ som alltid eller ofta går sin egen väg. Den fritänkande människan fattar sina beslut med hjärtat och struntar i vad andra människor tycker om beslutet. Den fritänkande människan vill ha ett bra liv, men utan mallar och censur. Det som känns rätt i hjärtat är det som leder fram till den fritänkande människans beslut. Här är beslutet viktigare än konsekvenserna, vilket inte är fallet bland massmänniskor. Denna typ av människa är beredd att riskera saker för att följa hjärtat och uppnå sina mål.

Om vi tänker samma scenario som med massmänniskan att den fritänkande människan skulle få upp ögonen för ett nationalistiskt parti så skulle den fritänkande människan med stor sannolikhet visa sitt stöd på något sätt eller helt enkelt ansluta sig. Det är alltså hjärtat som tar beslutet då den fritänkande människan tycker att beslutet är viktigare än konsekvenserna. Om den fritänkande människan vill ansluta sig till ett nationalistiskt parti så gör den det oavsett om den riskerar att bli av med jobbet, få sämre studieresultat, få försämrad social status och bli påhoppad. Den gör det eftersom att det känns rätt i hjärtat att ansluta sig till det nationalistiska partiet och därför väljer den fritänkande människan att göra det.

Antalet som är fritänkande människor respektive massmänniskor varierar ständigt. Idag ingår de flesta i kategorin ”massmänniskor” och detta är allvarligt speciellt om vi ser till en nations politiska utveckling. Massan är enkel att kontrollera då den inte tar ton eller ställer särskilt höga krav. Det räcker för etablissemanget att erbjuda bröd och skådespel för att kontrollera massan och hålla den lugn.

Massmänniskorna prioriterar oftast pengar, konsumtion, nöje, egen tillfredställelse och att kunna upprätthålla ett rykte som utåt sett ser bra ut. Dessa saker är oftast viktigare än individuell frihet, yttrandefrihet och rätten att få fatta egna beslut utan påtryckningar från samhället.

Fritänkande människor däremot är svåra att kontrollera då dem tar ton och ställer krav. Här räcker det inte för etablissemanget att erbjuda bröd och skådespel eftersom att det kvittar för den fritänkande om den inte får följa sitt hjärta och gå sin egen väg. Istället instiftar etablissemanget lagar, ser till att skolan börjar åsiktsregistrera elever med obekväma åsikter, sänker obekväma elevers betyg, ser till så att samhället trycker på dessa individer etc.

Fritänkande människor sätter frihet framför inskränkningar från samhället, pengar och goda rykten. För fritänkande människor finns det bara en sak som betyder något och det är frihet.

Jag förstår dock varför många människor väljer att fatta de flesta beslut med hjärnan då ett liv vars beslut fattats av hjärtat kan vara svårt att leva. Jag förstår varför många människor sätter pengar och nöje framför att göra uppror och stå fast vid sitt hjärta. Jag förstår varför många fruktar samhället då samhället är mäktigt, fullt med sorg och smärta.

Men säg mig, är det verkligen viktigare att leva ett liv inskränkt av samhället. Ett liv där dina tankar, ord och beslut alltid påverkas av vad samhället tycker eller kommer att tycka om dig. Är det inte viktigare att följa sitt hjärta och gå sin egen väg?

I massmänniskornas iver glöms eller ignoreras ofta samhällsproblem. Ta en titt på samhället och fundera över vad det är du lever i. Är det ett bra samhälle? Förmodligen så läser du tidningar, ser på nyheter och lever i verkligheten. Ser du vilka problem som finns? Vågar du ens tänka så långt att du tänker förbi samhällets uppsatta barriärer för accepterat tänkande? Samhället vill att du skall tänka med hjärnan eftersom det är samhället som påverkar den. Ditt hjärta kan dem aldrig komma åt, tänk på det.

Samhället är mäktigt. Det kan ta din bästa vän ifrån dig. Samhället lyckas forma människor efter vissa normer, samhället skapar sorg och död. Ingen förtjänar att leva i dagens samhälle. Men trots det växer våra barn och ungdomar upp mitt i det. Mitt bland otrygghet, droger, våld och depressioner.

Nästa gång du ska fatta ett beslut, fatta det med hjärtat. Hjärtat symboliserar liv och kärlek, något som samhället är i stort behov av. Våga vara stark och gå din egen väg.

1 kommentar:

Nemrud sa...

Bland det bästa jag läst, fantastiskt skrivet och håller med till fullo.