torsdag 8 maj 2008

Allvarliga siffror i drogvaneundersökning

Under år 2007 genomfördes en drogvaneundersökning på Vimmerby gymnasium bland elever i årskurs två. Resultatet från undersökningen visar på allvarliga siffror. Bland annat så är åldern vid första berusningen 14 år.

På frågan ”Har du någon gång använt narkotika?” svarade 12 % av pojkarna ja medan 4 % av flickorna svarade ja. Detta är en sammanlagd ökning med 3 % från 2005 års undersökning.

33 % av pojkarna samt 25 % av flickorna påstår att de vet om någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dem. Även här är det en ökning med 3 % från 2005 års undersökning.

På frågan ”Har du druckit alkohol under det senaste halvåret?” svarade 87 % av pojkarna samt 86 % av flickorna ja. Jämför vi med 2005 års undersökning så visar den att detta är en minskning bland pojkarna med 4 % medan det är en ökning bland flickorna med 7 %.

Undersökningen visar också att 28 % av pojkarna samt 23 % av flickorna dricker alkohol en gång per månad. 38 % av pojkarna respektive 29 % av flickorna dricker alkohol 2-3 gånger per månad. 5 % av pojkarna samt 4 % av flickorna dricker alkohol varje vecka eller mer.

37 % av pojkarna samt 26 % av flickorna uppger att de ofta dricker så mycket alkohol att de blir berusade. 18 % av pojkarna respektive 9 % av flickorna uppger att de alltid dricker så mycket alkohol att de blir berusade.

De tre vanligaste sätten att få tag på alkohol är 1. Från kompisar, 2. Får/köper från annan vuxen, 3. Får från föräldrar.

38 % av pojkarna samt 24 % av flickorna uppger att de får egen alkohol från sina föräldrar. Detta är en minskning från 2005 års undersökning.

Enligt undersökningen så vet 82 % av pojkarnas samt 74 % av flickornas föräldrar att deras ungdomar dricker alkohol.

När det gäller snus så uppger 20 % av pojkarna samt 4 % av flickorna att de snusar varje dag. Detta är en sammanlagd ökning med 15 % i jämförelse med 2005 års undersökning. 7 % av pojkarna samt 9 % av flickorna uppger att de röker varje dag.

Detta var några av de siffror som presenterades i undersökningen. Totalt sätt så är det inga roliga siffror som redovisas. Vad kan det då vara som ligger bakom dessa höga siffror och vad bör göras för att förebygga användning av droger?

Min åsikt är att synen på alkohol har blivit alltför liberal i samhället. Så pass liberal att många inte upplever alkohol som den drog den faktiskt är. Ungdomar har uppfattat alkohol som ett accepterat inslag i uppväxten vilket inte är så konstigt då både deras föräldrar och idoler dricker. Det som inte får glömmas här är att både föräldrar och idoler är förebilder för ungdomarna. De är något som ungdomarna ser upp till och vill efterlikna.

Föräldrarnas roll i det hela är inget att diskutera utan här finns ett föräldraansvar med brister. Vi kunde se i undersökningen att hela 62 % av ungdomarna får alkohol av sina föräldrar. Här kommer den liberala synen in på alkoholen. Många föräldrar ger sina ungdomar alkohol helt utan vidare utan att tänka på vilka konsekvenser det kan resultera i och att alkohol faktiskt är en farlig drog. Hur många av dessa föräldrar skulle också kunna köpa cannabis till sina ungdomar?

Jag tror också att mycket har att göra med bristande uppfostran från själva början. Många ungdomar har vuxit upp i splittrade familjer och slitits fram och tillbaka istället för att växa upp i hela familjer med trygghet och kärlek. I tider där ungdomar känner sig allt mer pressade, deprimerade och rotlösa så kan säkert droger ses som en tillfällig lösning för att distansera sig från problemen.

Detta är ett problem och ett larm om att allt inte står rätt till. Från första början så har föräldrarna ett ansvar när de väljer att skaffa barn och det är ett ansvar helt utan undantag. Det är ett ansvar som övergripande pågår i 18 år. Jag tror också att många föräldrar kan vara konflikträdda och därför inte vågar sätta gränser. En förälder som inte vågar sätta gränser och som inte vågar ta de svåra besluten är dock en dålig förälder. En förälder är och skall verka som en förebild, en bra förebild.

Även skolan och kommunen har ett ansvar. Skolan bör satsa mycket på drogförebyggande verksamhet. Det bör vara modernt utformat så att ungdomar kan ta budskapet till sig. Det samma gäller med tex. sexualundervisning. Det bör inte vara likt den sexualundervisning jag hade i skolan där läraren tyckte att ämnet var för pinsamt att prata om plus att själva undervisningen enbart var löjlig och något varken jag eller många andra tog till sig.

Kommunens ansvar består av att satsa mycket på betydelsefulla och alkoholfria fritidsaktiviteter som uppskattas av ungdomarna. Kommunen bör också bland annat satsa mycket på att få ut fler vuxna i ungdomarnas miljö. Vuxna som kan fungera som förebilder och som ungdomar kan prata med då jag tror att behovet av att prata är stort bland många ungdomar.

Vuxenvärlden har uppenbarligen missat ett viktigt ansvar. Är våra ungdomar verkligen värda att leva i denna destruktivitet? Ingen annan än vuxenvärlden har ansvaret och det har blivit dags att ta allvarligt på detta. Föräldrar som öser ut alkohol till sina ungdomar för att slippa sätta gränser bör tänka över handlingen både en och två gånger. Ungdomar behöver gränser, kärlek och trygghet – inte alkohol.

Inga kommentarer: