fredag 16 maj 2008

Rädda biblioteken

När kultur- och fritidsnämnden ålades att redovisa en besparing på drygt 500 000 kronor riktades besparingsblickarna först och främst mot biblioteken i Södra vi och Storebro. Bekymrade ortsbor såg snabbt faran med förslaget att lägga ned biblioteken. Detta ledde till att två protestlistor började samordnas och det skulle visa sig att politikerna kommer att erbjudas hårt och folkligt motstånd från ortsborna.

Trotts en kommunal skattehöjning och en centerstyrd kommun så räcker pengarna inte till när det gäller landsbygden. En lansbygd som blir alltmer eftersatt trots resonemang om en ”levande landsbygd”. Det har blivit dags att demaskera hyckleriet.

Centerpartiet eller Bondeförbundet som det då kallades bildades år 1913 i Falköping. Partiet bildades med inriktning på att föra landsbygdsbefolkningens talan. Men att Centerpartiet fortfarande skulle vara ett parti för landsbygden torde vara uppenbart för de allra flesta att så inte är fallet, speciellt uppenbart torde det vara för dem som just bor på landsbygden.

På Centerpartiets lokala hemsida går det att läsa att dem skall verka för grundservice på landsbygden och slå vakt om biblioteket i Storebro. Hur skall det nu komma att bli med dessa löften och hur svikna skall inte de landsbygdsbor som har röstat på Centerpartiet bli när de ser sina bibliotek försvinna?

Det positiva i frågan är dock att ortsborna har slagit näven i bordet och inlett en folklig protest mot politikernas galenskap. Totalt har 1 200 personer skrivit på protestlistorna som har överlämnats till politikerna i kommunen. Vad som händer härnäst återstår att se.

Att skövla biblioteken från landsbygden är inget annat än verklighetsfrämmande galenskap och det är något som vi nationaldemokrater tar starkt avstånd ifrån.

Biblioteken spelar en viktig roll i samhällen som Södra Vi och Storebro och de skall stå kvar punkt slut.

Inga kommentarer: