fredag 2 maj 2008

Vårdnadsbidraget skall införas i Vimmerby

Något som ligger mig varmt om hjärtat är familjepolitiken. Därför är det ett glädjande besked att Vimmerby kommun från och med den 1 januari år 2009 kommer att införa möjligheten för föräldrar att själva välja vårdnadsbidraget som ett alternativ när det gäller omsorgen för sina barn.

Under en längre tid har valmöjligheten när det gäller val av barnomsorgsmodell varit begränsad för många föräldrar. Detta är något som speciellt har drabbat låginkomsttagare då dessa inte har haft råd att ha en av föräldrarna hemma helt utan inkomst. Trotts att föräldrarna har velat uppfostra barnen i hemmet så har staten varit där och inskränkt i deras frihet att själva välja över vilken omsorg som passar dem och deras barns bäst.

När det gäller barnomsorg så bör det vara en rättighet att som förälder kunna välja vilken modell som är bäst. Det bör finnas alternativ och det ena utesluter inte det andra. Vissa föräldrar kanske föredrar att sätta sina barn på dagis medan andra kanske föredrar att vara hemma med sina barn. I ett fritt samhälle bör dock friheten finnas att själv välja omsorg för sina barn. Många föräldrar känner dessutom att dem har för lite tid tillsammans med sina barn medan de är små.

Istället har politikerna nästintill tvingat föräldrarna att låta samhället ta över föräldrarollen när det gäller uppfostran av de nya generationerna. Resultatet av denna familjepolitik eller snarare situationen för dagens barn och ungdomar med depressioner, alkohol, droger, mediala problem, självmord, rotlöshet etc. är inte vidare uppmuntrande och därför bör nya alternativ pressenteras.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen nonchalerade helt de tusentals namnunderskrifter från svenska föräldrar som ville ha rätt till vårdnadsbidrag. Ett system konstruerades där barn på dagis subventionerades med skattepengar till närmare 100 % samtidigt som föräldrar som valde att vara hemma med barnen inte fick ett öre av dessa pengar.

Funderingar har yttrats kring hur mycket det skulle komma att kosta kommunen att införa vårdnadsbidraget. Personligen anser jag att det bör avsättas pengar till samtliga föräldrar som vill ha vårdnadsbidrag då det handlar om vår kommande generation. Skulle det visa sig att det skulle handla om för mycket pengar så är mitt förslag att sänka lönerna för politikerna i kommunen.

Leve vårdnadsbidraget!

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra skriver Rasmus. Självklart borde alla Sveriges kommuner ha råd med denna tjänst till familjerna. Svenska kommuner har dock belastat sina ekonomier genom att skänka bort stora delar av sin kassa till dem som kommer till vårt land enkom för att njuta av våra givmilda bidrags-system. Endast några få procent av alla invandrare har kommit hit av flyktingskäl, den absoluta majoriteten har kommit av materiella skäl. Fortsätt stå upp för hederliga svenskars behov och rättigheter, min röst ligger hos er i nästa val.