tisdag 4 oktober 2011

Uppmärksamheten kring krismötet i Mariannelund fortsätter

I går så skrev både Vimmerby Tidning och Realisten om min närvaro på krismötet i Mariannelund. I dag har turen kommit till Sveriges Radio Jönköping och Smålands-Tidningen. Dessutom så går det ett rykte som säger att även Nationell Idag kommer att skriva om det i nästa nummer.

Min närvaro på krismötet om asylproblematiken i Mariannelund i torsdags har fått bra med uppmärksamhet i olika medier. Genomgående så handlar artiklarna om att jag som nationalist fick komma in på mötet, men varken media eller allmänheten. Förhoppningsvis så leder uppmärksamheten till en positiv debatt om vad som håller på att hända.

I dag, den 4 oktober, så rapporterar både Sveriges Radio Jönköping och Smålands-Tidningen om krismötet. Smålands-Tidningen saknar en nätbaserad variant och artikeln återfinns således bara i pappersupplagan. Därför väljer jag att återge den här på min blogg. Precis som till Vimmerby Tidning så vill jag ge beröm till Smålands-Tidningen för en saklig artikel, även om jag inte precis har sagt så som det återges.


Nedan följer artikeln:

"Nationalister på mötet
Men press och allmänhet var utestängda från träff om flyktingfrågor

Mariannelund
Press och allmänhet stängdes ute från mötet om flyktingfrågan i Mariannelund, men nationalister från Svensk Opposition släpptes in och som refererar mötet ur sin synvinkel på en blogg.

Vid mötet om Migrationsverkets asylboende i Mariannelund i förra veckan deltog bland annat kommunledningen, Migrationsverket, polisen, fastighetsägare, vaktbolag, Emilkraften och företagare. Men för lokalpress och allmänhet var dörren stängd.

Däremot lyckades två representanter från det nationalistiska nätverket Svensk Opposition ta sig in och även medverka i mötet.

- Vi följer utvecklingen i norra Småland och Mariannelund, som har många asylsökande. Vi hade inga problem att ta oss in på mötet och jag tycker det är viktigt att jag på min blogg refererar till allmänheten vad som sades på mötet. Inte minst när lokalpressen var utestängd, säger Rasmus Gårdebrink från Gullringen, som är talesman för Svensk Opposition.

Mötet med 25 deltagare leddes av kommundirektör Stefan Elm.
- Det var en uppföljning av tidigare träffar kring asylboendet, där berörda parter var inbjudna. Att vi inte bjöd in pressen, berodde på att vi var rädda för att deras närvaro skulle hålla tillbaka en fri diskussion.

Att två representanter från Svensk Opposition lyckades delta i mötet, ser han som djupt beklagligt.
- Alla som deltog i mötet fick presentera sig och de sa då att de tillhörde allmänheten. Jag utgick då från att de två hade knytning till Mariannelund, eventuellt elever på folkhögskolan. Inte heller någon annan i samlingen reagerade på deras närvaro, så jag trodde allt var ok, säger Stefan Elm.

Han har därefter läst Rasmus Gårdebrinks blogg med referatet från mötet.
- I stora drag stämmer referatet med vad som sades vid mötet, men där finns även en tydlig undermening med de åsikter som han representerar.

Med tanke på mötet bakom stängda dörrar, så är Stefan Elm noga med att lyfta fram att ett allmänt möte kring flyktingfrågan i Mariannelund är planerat. Datum är ännu inte bestämt.
- Dessutom ska Emilkraften, Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet,polisen och handlarna ha återkommande möten kring asylboendet framöver, förklarar han."

Även Sveriges Radio Jönköping har rapporterat om krismötet i Mariannelund. Tyvärr så har de tagit bort mycket av det jag sa. De använder uttrycket "främlingsfientliga nationalister". Vad är det? Se länk nedan.

Länkar
Sveriges Radio - Nationalister besökte asylmöte
Bloggen - Uppmärksamhet kring min närvaro på krismötet i Mariannelund
Bloggen - På stängt möte om asylproblematiken i Mariannelund

Inga kommentarer: