lördag 24 september 2011

”Rasistdåd” i Kristdala – Det nedtystade missnöjets talan

I dag har flera lokala medier slagit upp rubriker om att ett rasistdåd skall ha drabbat Migrationsverkets asylboende i Kristdala under fredagen. Efter att folkviljan kördes över i slutet av förra året så är det inte vidare överraskande att människor visar sitt missnöje.

Enligt tidningen Nyheterna så skall alltså Migrationsverkets asylboende Humlegården, som förövrigt är ett gammalt äldreboende, ha utsatts av ett ”rasistiskt angrepp”. Angreppet handlar om att hakkors skall ha sprejats på fönstren och orden ”Åk hem” skall ha sprejats med röd färg på marken.

Katastrof” och ”det här är väldigt illa, det är farligt.”, uppger en asylsökande man från Afghanistan om det inträffade till tidningen. ”Det jag tycker om vad som har hänt passar sig inte att säga i tidningen...”, säger Lars Borgemo, chef för Migrationsverket i Kalmar län. Nu kommer flera åtgärder att vidtas för att skydda de boende, bland annat så har Securitas kallats in och polisen skall besöka området oftare.

Många kom till informationsmötet i Kristdala, och majoriteten var negativt inställda till att ett asylboende skulle öppnas i samhället.

Asylboendet i Kristdala öppnade i början av året och i dag så bor omkring 80 asylsökande från olika länder i samhället. Vid ett informationsmöte som arrangerades den 17 november år 2010 så framkom det tydligt att det fanns en motvilja till att starta upp ett asylboende på orten. Av samhällets dryga 900 invånare så hade omkring 150 kommit till mötet, och majoriteten var negativt inställda.

Att Migrationsverket skulle starta upp ett asylboende på orten var dock klart redan innan informationsmötet skulle hållas. Detta utan att lokalbefolkningen hade fått komma till tals och kritiken som framfördes under mötet saknade helt betydelse.

Asylboendet i Kristdala råkade tidigare ut för skadegörelse, och nu har det alltså hänt i gen. För mig är det inte alls överraskande, utan snarare en konsekvens som uppstår då folkviljan körs över till förmån för politiskt översitteri och svenskfientlighet. Människor som känner sig klämda vill helt enkelt visa sitt missnöje.

Det är även häpnadsväckande att läsa om åtgärderna som skall vidtas för att skapa trygghet för de boende på asylboendet. När svenskar drabbas av allehanda kriminalitet så saknas allt som oftast dessa åtgärder, detta trots att det inte sällan handlar om allvarligare saker än några sprejningar.

Om det nu är missnöjda kristalabor som ligger bakom sprejningarna, så har de min fulla förståelse. Däremot så vill jag uppmana dem att välja andra vägar för att kanalisera sitt missnöje. Samhällsutvecklingen kommer inte att vända på grund av några ogenomtänkta sprejningar på ett asylboende. Därför hoppas jag att ni organiserar er i den nationalistiska oppositionen.

Länkar
Bloggen - Välbesökt möte om asylboende i Kristdala
Nyheterna - Humlegården utsattes för rasistisk skadegörelse

Inga kommentarer: