söndag 18 september 2011

Alliansen och Miljöpartiet satsar stort för att få fler somalier till Sverige

Allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet presenterade nyligen en ny invandringspolitisk överenskommelse. Genom att avsätta 850 miljoner kronor så vill partierna underlätta för somalier att komma till Sverige samt erbjuda illegala invandrare skolgång i Sverige.

Det första förslaget innebär att anhöriga i Somalia skall få det enklare att återförenas med sina släktingar i Sverige. Som det är nu så har många somaliers id-handlingar underkänts, men det nya förslaget kommer inte att ta hänsyn till om det finns äkta dokument som bevisar släktskapet. I stället så skall DNA-tester och andra metoder användas. Det hela är tänkt att börja gälla från och med den 1 juli år 2012.

Somalier skall få det lättare att komma till Sverige.

Grunden i förslaget om att familjer och släkt skall få det enklare att återförenas är givetvis positiv. Dock så bör tillvägagångssättet starkt kritiseras. För det första så bör återförenandet ske i det gemensamma ursprungslandet, alltså Somalia. Inte minst med anledning av att Somalia torde vara det bäst lämpade landet för somaliernas identitet och leverne. För det andra så är Sverige inte i behov av någon ytterligare invandring från Somalia. Enligt flera studier som har presenterats under de senaste åren så har det tydligt framkommit att somalier, generellt sett, har svårt att tillföra något positivt till det svenska samhället. I stället så har studierna pekat på arbetslöshet, bidragsberoende och olika former av kriminalitet.

Det andra förslaget innebär att illegala invandrare, eller så kallade papperslösa som etablissemanget föredrar att kalla dem, skall erbjudas skolgång i Sverige. Utbildningsminister Jan Björklund har tidigare pratat om att detta skall bli aktuellt under år 2012. Förslaget rimmar illa med de nuvarande resultaten från landets skolor. På senare år så har kunskaperna i matematik försämrats. Det vore därför att föredra att satsa skattemedel på en ökad matematikundervisning, än att utbilda illegala invandrare som saknar rätten att vistas inom landets gränser.

Framtiden ser inte vidare ljus ut när det gäller Sveriges invandringspolitik. Inte minst då den dikteras av de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet, som tillsammans har ingått ett mer eller mindre samarbete i frågan som är tänkt att gälla fram till år 2014. Borgarna har under de senaste åren i regeringsställning bevisat att de vill ha en generös invandringspolitik, något som bland annat har synts på invandringsrekorden som de har slagit år efter år. Miljöpartiet å sin sida förespråkar på sikt en helt fri invandring från hela världen.

Framtiden ser som sagt inte vidare ljus ut, men allt hänger på oss själva. Givetvis så kan vi fortsätta att ikläda oss rollen som gnällspikar och beklaga oss över allt som sker runt omkring, och ihärdigt invänta valdagen om tre år för att då ta ut vår tysta hämnd på etablissemanget. Eller så upphör vi med det passiva gnällandet och axlar ansvaret som rakryggade män och kvinnor. Valet är upp till oss alla. Antingen så förblir vi passiva gnällspikar, eller så tar vi tag i situationen och kämpar för en positivare och ljusare framtid.

Inga kommentarer: