tisdag 13 september 2011

Intervjuad av Nationell Idag om Svensk Opposition

Till det nästkommande numret av Nationell Idag så har Sanna Hill gjort en intervju med mig om nätverket Svensk Opposition. I intervjun så berättar jag bland annat om nätverket och dess verksamhet. Missa den inte!

Nedan följer intervjun:

Svensk Opposition

Svensk Opposition är en nybildad grupp som fokuserar på gemenskap och nationell samhörighet. De har synts i sporthallarna såväl som på lokala marknader. Vi har ställt några frågor till en av gruppens initiativtagare, Rasmus Gårdebrink.


Idag finns det många olika nationella organisationer, partier och grupper. Med Svensk Opposition blir det en till. Är det bra eller dåligt med flera olika grenar av den svenska nationalismen?
Till att börja med så vill jag bara klargöra att Svensk Opposition på intet sätt är någon grupp vars syfte är att verka för sin egen skull eller att konkurrera med andra på ett negativt sätt. Anledningen till att Svensk Opposition uppstod var främst för att vi var en grupp nationalister från Småland och Östergötland som saknade en bas, och vi ville helt enkelt ha något att samlas kring.

Vi uppfattar oss själva som ett nätverk som fokuserar på gemenskap, utbildning och påverkan. Vår vision är att skapa en plattform för människor som sympatiserar med nationalismen och som vill verka för en positiv samhällsutveckling. Vi vill fungera som ett levande forum där människor kan mötas, utvecklas och förändra tillsammans med andra. Det viktigaste för oss är att hålla kampen levande, och samtidigt inspirera andra till att kämpa.

Vi arbetar för att sprida sunda idéer i vår omgivning och stödjer genom vår verksamhet olika projekt som vi anser vara till gagn för detta. En förutsättning för att våra idéer skall bli allmänt spridda och framgångsrika är att skapa nationalistiska alternativ. Detta är något som vi kommer att fokusera på i vår verksamhet, såväl den interna som den externa.

Svensk Opposition verkar fokusera på gemenskap. Är alla Sverigevänner välkomna att hjälpa och stödja Svensk Opposition, oavsett partitillhörighet?
För oss nationalister så är det naturligt att arbeta politiskt på olika sätt, då vi önskar en politisk förändring av det samhälle som vi lever i. Samtidigt så tror jag också att det är betydelsefullt att komplettera det rent politiska med andra saker, inte minst med gemenskap. Genom att sätta vår egna prägel på våra aktiviteter så kan vi erbjuda gemenskap där social status saknar betydelse och andra destruktiva fenomen inte är en del av det självklara.

Aktiviteter med fokus på gemenskap har många fördelar att erbjuda. Till exempel så stärks kamratskapen och dessutom så är det ett bra tillfälle för intresserade individer att komma i kontakt med nationalismen på ett avslappnat sätt. Icke att förglömma så kan vi även konstatera att de demokratiska rättigheterna många gånger är undantagna oss nationalister. Att bli utsatt för olika repressalier kan därför vara betungande och då är det viktigt att vi nationalister tar hand om varandra som en stor familj.

Svensk Opposition har till exempel arrangerat mindre kamratkvällar och innebandykvällar. Vi välkomnar alla som har goda avsikter och som finner det intressant att delta på våra aktiviteter. Vi vill helt enkelt skapa nätverk mellan nationalister, oavsett grupptillhörighet.

Ni ordnar en hel del utdelningar. Vad är det ni delar ut?
Aktivism eller spridandet av våra idéer är något som vi betraktar som basverksamhet. Det är således något som alla kan hjälpa till med, oavsett om det sker på gatan eller på nätet. Jag är av den uppfattningen att den offentliga aktivismen ute bland folk är väldigt betydelsefull. Inte främst för att vi då kan dela ut information, utan för att visa upp oss för människor och låta dem se att det finns rakryggade svenskar som fortfarande kämpar. I förlängningen så måste aktivismen givetvis kompletteras med långsiktiga bitar som företagande, mediasatsningar och omfattande sociala verksamheter.

I vår verksamhet så har vi valt att stödja olika projekt som vi anser vara positiva och godhjärtade. Under den tid som vi har varit verksamma så har vi delat ut informationsblad från Salemfonden, Jan Millds Eftervalstabloid samt tidningen Nationell Idag.

Då man läser din blogg ser man även att det nya projektet uppmuntrar träning och ett aktivt leverne. Hör nationalism och träning ihop?
Jag är av den uppfattningen att träning och ett hälsomedvetet liv är en förutsättning för kamp, och därför något som alla nationalister bör ägna sig åt. Nationalismen är en motpol till dagens samhälle och vi nationalister måste representera vår ideologi och dess levnadssätt på ett trovärdigt sätt för att vinna gehör bland vårt folk. Att ta hand om sin kropp är därför en bra och sund förutsättning.

Har ni någon kommande aktivitet planerad?
Det som är på gång är bland annat att vi kommer att dra igång studiecirklar tillsammans med andra nationalister under hösten och vintern. Vi kommer även att arrangera en del sociala aktiviteter med fokus på idrott och gemenskap. Utöver detta så kommer vi att bedriva aktivism, samordna resor till intressanta arrangemang och så vidare. Den som är intresserad av att stödja eller delta i vårt arbete är välkommen att kontakta oss.


Länk
Svensk Opposition

Inga kommentarer: