måndag 29 oktober 2012

Stefan Windh polisanmäld

Under dagen så gjordes en polisanmälan mot den socialdemokratiske kommunpolitikern Stefan Windh. Bakom valet att anmäla står personer som deltog i opinionsundersökningen om det planerade asylboendet i Påskallavik. Anledningen till att jag skriver om detta är för att undvika ryktesspridning och antaganden.
Stefan Windh.
Sedan aktionen genomfördes i Påskallavik den 21 oktober så har samtal förts huruvida en polisanmälan skall upprättas eller inte. Vi som genomförde aktionen vill ogärna använda polisanmälningar som ett medel i den politiska debatten. Dock så genomförde vi en opinionsundersökning, och inte någon opinionsyttring. Det är viktigt att påpeka, då våra möjligheter att verbalt försvara oss var minimala med tanke på vår roll som neutrala.

Vi anser att Windh med all tydlighet har gått över gränsen för vad som kan anses rimligt och acceptabelt. Vi tycker också att han själv, i egenskap av kommunpolitiker, borde ha haft bättre omdöme än vad han uppvisade. Med bakgrund av det som utspelade sig då opinionsundersökningen genomfördes så gjordes i dag en anmälan mot Windh.

Vi har gått igenom det befintliga bevismaterialet som vi anser vara starkt, inte minst då det består av flera olika delar. Hur polisanmälan kommer att behandlas och vad den kommer att leda till återstår att se.

Relaterat

2 kommentarer:

Anonym sa...

Rasmus du och dina kamrater behövs verkligen kämpa på och framför allt GE INTE UPP!!!!!!

Olof sa...

Bra initiativ och bra jobbat!