lördag 27 oktober 2012

Nej till asylboende i Sverige

Efter den uppmärksammade opinionsundersökningen om asylboendet i Påskallavik den 21 oktober så har reaktionerna varit mycket positiva. Som ett led i detta så skapades en sida på Facebook vid namn Nej till asylboende i Småland. Sidan växte snabbt och nu finns sidor för både Sverige och övriga landskap.

I skrivande stund så är det 250 personer som gillar sidan Nej till asylboende i Småland. Detta bör ses som positivt då det inte ens har gått en vecka sedan den startades och marknadsföringen ska ha varit minimal.

Nej till asylboende i Småland.
Ett extra populärt inlägg på Smålands-sidan har varit detta:
Från Skåne i söder till Kiruna i norr. Ta efter det Småland nu påbörjat. Vi möts i huvudstaden, tillsammans avsätter vi förrädarna. Nu kör vi!!

Initiativet med en Facebook-sida har spridit sig och nu finns det Nej till asylboende-sidor för samtliga landskap. På dessa kommer det att publiceras länkar och information som har med politikerna och Migrationsverkets härjningar att göra.

På landskapssidorna så har följande beskrivning gemensamt publicerats:
Denna sida är en protest emot politikernas ignorans av folkviljan när det handlar om att placera asylboenden. Genom att gilla sidan så tar du ställning för att folkviljan ska respekteras, dessutom så kommer du att få ta del av relevant information.

Det har även skapats en sida vid namn Nej till asylboende i Sverige, som är tänkt att fungera som en samlingspunkt för landskapssidorna. Den kommer att lägga upp extra intressant information som landskapssidorna publicerar, så att den som vill följa utvecklingen över hela landet kan göra det på ett smidigt sätt.

För att underlätta genomförandet av aktioner, tryck och annat så har sidan Nej till asylboende i Sverige ordnat ett bankkonto, till vilket ekonomiska bidrag tacksamt tas emot. De insamlade pengarna kommer kontinuerligt att fördelas till politiskt oberoende initiativ över hela landet. Ekonomiska bidrag kan sättas in på följande Swedbankkonto: 8401-2, 003 574 481-2

Är du intresserad av att hjälpa till så är jag övertygad om att det ses som tacksamt om du skickar ett meddelande till antingen Sverige- eller ditt landskaps sida. Glöm heller inte att gilla sidan för Sverige samt ditt landskap, du gör det enklast genom att söka på det på Facebook eller gå in på Nej till asylboende i Sverige och söka upp det i sidans gillar-ruta.

Länkar
Nej till asylboende i Sverige

Inga kommentarer: