onsdag 10 oktober 2012

När media vinklar så visar nationalismen vägen

Efter måndagens asylmöte i Påskallavik så har tidningen Barometern publicerat en kort artikel på deras hemsida. Den är i mitt tycke både undermålig och objektivt innehållslös. Med anledning av detta så valde jag att ringa upp den ansvariga journalisten under dagen, läs onsdag.

Mig veterligen så är Barometern den enda politiskt korrekta tidningen som har skrivit om mötet. Inte helt förvånande så fattas flera relevanta saker i artikeln, den saknar objektivitet och inte minst så är den helt okritisk gentemot Migrationsverket. Detta trots att en klar majoritet av mötesdeltagarna var märkbart negativa till det redan, av etablissemanget, förutbestämda asylboendet och det sätt som det genomförs på.
En löpsedel efter ett asylmöte i Mariannelund.
Under dagen så ringde jag som sagt upp den ansvariga journalisten för att ställa några frågor och framföra kritik. Jag frågade honom om varför han hade utelämnat så mycket av mötets innehåll, inte minst deltagarnas kritiska inställning och de massiva applåderna som dånade då allehanda kritik uttalades. Svaret jag fick av honom var att han inte hade närvarat på hela mötet och således inte visste vad som hade hänt efter att han hade åkt därifrån.

I artikeln så menade han även att min och mina kamraters närvaro hade gett Påskallavikborna mindre utrymme att ställa frågor. Jag undrade då om han visste om någon som inte hade fått ställa sin fråga. Det gjorde han givetvis inte.

Till sist så frågade jag om varför tidningen hade stängt av möjligheten att kommentera artikeln, då kommentarerna beskrev en mer sanningsenlig bild av mötet än själva artikeln. Efter en stunds tystnad så fick jag svaret att kommentarerna hade spårat ur.

Jag uppdaterade själv artikeln relativt ofta i samband med att kommentarsfältet stängdes, och jag märkte då inte av att kommentarerna hade spårat ur. Direkt efter att tidningen hade stängt kommentarsfältet så var det en kommentar som jag vet plockades bort och som således bör betraktas som en urspårad kommentar, nämligen denna: ”Så typiskt för dagens journalister att utelämmna sanningen.
Människorna som var på mötet i Påskallavik vet vad som hände, men med hjälp av oss nationalister så får även andra som inte närvarade en möjlighet att få veta vad som faktiskt hände.
Denna form av journalistik är föga ovanlig när det gäller denna fråga. Det finns många exempel på dålig journalistik i samband med de asylmöten som har arrangerats runtom i norra Småland. Ett flagrant exempel är Uppdrag Gransknings avsnitt Nya grannar eller tidningarnas rapportering om mötena som har arrangerats i Mariannelund (läs mer om detta i länken ”Vilseledande rapportering efter asylmötet i Mariannelund”). När de politiskt korrekta medierna agerar på detta sätt så är det oerhört viktigt att vi nationalister finns och agerar, utan oss så skulle inte lögnerna avslöjas på samma sätt.

Genom vårt arbete så sätter vi press på dem, och detta visar inte minst turerna kring det senaste mötet i Påskallavik. Inledningsvis så besöker vi mötet för att kritisera lögner och föra fram en bild av hur det faktiskt ser ut. Detta är givetvis jobbigt för de ansvariga. Sedan så följer vi upp vårt arbete med hjälp av det skrivna ordet och opinionsbildning på nätet. Detta gör att budskapet sprids, även till människor som inte närvarade på mötet. När de politiskt korrekta medierna sedan försöker att dölja sanningen så ringer vi upp dem, kritiserar dem och sätter deras omoral i ljuset.

2 kommentarer:

Jussi sa...

Heder åt dig, Rasmus!
Det kommer snart en ny tidning som rapporterar mer kritiskt och sanningsenligt om saker och ting.

Anonym sa...

Nästan alla journalister försöker dölja vad majoriteten av svenskarna tycker. Skamligt.