torsdag 13 september 2012

Reportage om Forserum i Nationell Idag

Till det senaste numret av tidningen Nationell Idag så har jag skrivit ett reportage om uppståndelsen i Forserum. Som komplement till reportaget så har jag även skrivit två artiklar, den ena med på fokus på det rent polisiära och den andra om politikeretablissemangets vallfärd till det småländska samhället.
Den 23 augusti så besökte jag Forserum för att skaffa mig en egen uppfattning om vad som egentligen har hänt, och vad som inte har hänt. Under mitt besök så pratade jag med både svenskar och somalier. Den uppfattning som summerade mitt besök stämde inte alls överens med den bild som de etablerade medierna nitiskt har förmedlat i flera veckor.
De etablerade medierna har helt enkelt överdrivit, vilselett och varit väldigt subjektiva i sin förmedling. När uppståndelsen sedan nådde det politiska etablissemanget så urartade det hela till en cirkus utan dess like.

Om du inte redan är prenumerant på veckotidningen Nationell Idag så tycker jag att du ska bli det. Ett alternativ är att skicka ett mail till mig så hjälper jag dig att få en prenumeration.

Relaterat

Inga kommentarer: