torsdag 6 september 2012

Jonas Sjöstedt besökte Vimmerby

Under onsdagskvällen så gästades Vimmerby av Vänsterpartiets partiledare, Jonas Sjöstedt. Han attackerade Alliansen och lyfte samtidigt upp flera områden som partiet skall trycka på i valrörelsen.

Mötet arrangerades på fritidsgården Fabriken av de lokala vänsterpartisterna. Runt ett 60-tal personer hade kommit för att lyssna och kanske ställa någon fråga. Sjöstedt inledde med att angripa Alliansen för att först nu fara omkring i landet och genomföra olika satsningar, till exempel på järnväg och utbildning. Han var noga med att påpeka att de satsningar som nu görs är sådana som vänstern har kämpat för, och att Alliansen således driver igenom en viss vänsterpolitik.
Jonas Sjöstedt.
Sjöstedt fortsatte med att stolt uttrycka att vänstern är ett feministiskt parti som strävar efter jämställdhet. Han menade också att en vattendelare inför det kommande valet kommer att bli synen på privata vinster i välfärden, något vänstern vill få bort. Han pratade även om jobben, och menade att det viktiga var att se människor som arbetare i första hand och inte som svenskar, polacker eller något annat.

Han pratade även i kritiska ordalag om den europeiska unionen och dess gemensamma valuta. Han riktade hård kritik mot direktörer som vill att vanliga människor skall betala för att rädda bankerna. Avslutningsvis så lyfte Sjöstedt frågan om landsbygden, en fråga som vänstern kommer att fokusera på. Han menade att vänstern vill göra miljösatsningar och stärka småföretagen på landsbygden. Att det skall finnas en lägsta nivå på service och att lokala sparbanker, som ser till bygden, bör stödjas.

Efter Sjöstedts anförande så fick åhörarna ställa frågor, och dessa berörde allt ifrån vindkraft och EU till det kommunistiska arvet och synen på sossarna. Jag fick möjlighet att ställa en fråga, och jag frågade om hur vänstern vill rädda de svenska bönderna i en tid av låga avräkningspriser, politisk flathet och en global marknad. Sjöstedt menade att han höll med i min beskrivning och förklarade att han gärna ville se slakterier och mejerier som drivs som korporativ. Han menade även att kommunerna bör få rätten att, i större utsträckning, upphandla mat som producerats i närområdet.

Vänsterpartiet i Vimmerby har haft en längre uppförsbacke med dålig medlemstillströmning, och i senaste valet så blev det två kommunala mandat. Inför förra valet så arrangerades ett offentligt och utannonserat möte för att värva valkandidater. Till mötet kom dock bara två nationalister.

Huruvida vänstern i Vimmerby kommer att få ett uppsving efter Sjöstedts besök återstår dock att se. I övrigt så tycker jag att det var intressant att lyssna på Sjöstedt och jag delar en hel del av vad han sade. Fast när det blandas i feminism, invandring och andra konstigheter som vänstern står för få faller partiet som ett ohållbart alternativ. Det är just därför som jag är nationalist, då jag i stället står för värderingar som folkgemenskap och nationell solidaritet.

Relaterat
På möte med Vänsterpartiet i Vimmerby

Inga kommentarer: