torsdag 27 september 2012

Polisen publicerar händelserapporter från Forserum

Efter den omfattande kritiken som Jönköpings-polisen har fått utstå efter uppståndelsen i Forserum, så kontrar nu polisen genom att publicera händelserapporter som kan kopplas till utländska namn. Rapporterna tar upp händelser mellan den 1 januari år 2011 till den 30 augusti år 2012.

Anledningen till att polisen har fått utstå omfattande kritik i allehanda medier härrör från de trakasserier som de somaliska invånarna i Forserum påstås ha drabbats av. Medierna har i sin tur ansett att polisen har agerat undermåligt. Huruvida omfattningen av trakasserierna mot somalierna är kraftigt överdriven eller inte finns det dock delade meningar om.

Polisen känner inte igen den bild som medierna har förmedlat vad gäller de påstådda trakasserierna mot de somaliska invånarna i Forserum.
Somalierna själva har under de senaste veckorna talat om omfattande trakasserier gentemot dem som individer och som grupp. Detta har i sin tur förmedlats ut vid de stora mediekanalerna helt okritiskt, som en total sanning. Polismyndigheten i Jönköpings län ställer sig dock frågande till trakasseriernas omfattning och menar att bilden som har framförts i media inte känns igen.

Den bild av brottslighetens omfattning i Forserum som skildrats i media är inte den bild som polisen känner igen. Närpolisen har arbetat aktivt i samhället och statistiken visar att brottsligheten har minskat i Forserum sedan 2009. Under 2012 har endast tre anmälningar från somalier gjorts. Via media har incidenter skildrats som inte kommit polisen tillkänna och det är nu angeläget att det som inträffat polisanmäls”, skriver polisen i pressmeddelandet från den 29 augusti.

För att svara på kritiken så har Jönköpings-polisen nu valt att publicera händelserapporter från den 1 januari år 2011 till den 30 augusti år 2012. Se länken nedan för att komma till händelserapporterna.

Relaterat
På besök i Forserum
Reportage om Forserum i Nationell Idag

Länk
Ett samtal till polisen innebär inte alltid en anmälan

Inga kommentarer: