torsdag 30 augusti 2012

Naturstig med varierande sevärdheter i Gullringen

I slutet av förra veckan så blev det en vandring längsmed en naturstig i Gullringen, i norra Vimmerby kommun. Längs med vandringsleden så finns det bland annat ett vattenfall, en grotta, en djupgrop, en möjlig offerkälla, spår av husgrunder samt en gammal kraftstation.

Naturstigen tar sin början vid en damm vid namn Kvarndammen som ligger relativt centralt i det lilla samhället Gullringen. Sedan passerar den ett vattenfall och följer sedan delvis en å kallad Sme-åna. Nedanför vattenfallet så anlade general Pechlin ett järnbruk år 1757. Bruket användes fram till mitten av 1800-talet och har efter det främst använts som en kraftstation fram till början 1970-talet. Denna kraftstation försedde samhället och den kringliggande landsbygden med el.
Vidare så passeras flera gamla husgrunder och boplatser. Vid varje plats så finns en informationstavla som berättar om öden, hårt arbete, lycka och sorg. Vandringsleden bjuder på en fin naturupplevelse och efter en stunds vandring så finns Skomakarberget eller Uvberget, som bland annat inhyser en grotta kallad skomakargrottan. Anledningen till namnet sägs härröra från en sägen som berättar att en skomakare bodde i grottan för länge sedan.
Strax efter grottan så finns en vattenkälla, som skulle ha kunnat fungera som offerkälla. Anledningen till denna tes är att den rinner norrut, något som förr ansågs ha osynliga krafter som förde bort det onda. Den som drack eller offrade vid källan kunde få allehanda krämpor botade. Förr så samlades människor vid dessa källor speciellt vid midsommar, detta då källorna ansågs ha starkare krafter än normalt.
Sedermera följer vandringsleden kring en göl, kallad Uvgölen. Strax efter finns en djupgrop som är en skapelse från istidens avsmältning. Gropen har måtten 30 meter i diameter vid botten och 120 meter i diameter vid toppen. Djupet är 12 meter. Vandringsleden fortsätter sedan tillbaka dit vandringen tog vid. Sammanlagt så är naturstigen cirka fyra kilometer lång.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej. Trevlig blogg. Du är en jäkel på att fota. Mvh. Ola.