lördag 25 augusti 2012

Kulturhistoriska lokalupplevelser

I veckan så har det blivit mindre vistelser vid flera besöksmål runt om i kommunen. Platserna som jag har besökt är ett befästningsområde, en kyrka, ett större röse samt Sveriges äldsta ek.

Lämningar från våra förfäder, gamla byggnader och intressanta naturfenomen finns i princip lite överallt. Många kan vara små och ibland svåra att finna, men de finns där. Gemensamt för dem är att de vittnar om svunna tider, livsöden och är en länk till våra förfäder.

Första anhalten blev Ivarsudde/Krönsborg som är två gamla medeltida befästningar vid sjön Krön. Vid platserna så har få fynd gjorts och detta tros bero på att de båda befästningarna har använts under en kortare tid under 1300-talets senare del. Vid platserna så finns bland annat vallgravar, höjder, större stenar och husgrunder.
 
En het brand skall ha härjat vid platserna, och en teori är att denna tros ha uppstått under slutstriderna mellan drottning Margareta och kung Albrekt. En annan teori är att Ivarsudde har fungerat som förborg och Krönsborg som huvudborg.
 
Nästa anhalt blev träkyrkan i Djursdala, som ligger vackert belägen på traktens högsta kulle. Platsen har kyrkliga anor från medeltiden, men år 1691 så brann den tidigare kyrkbyggnaden ned till grunden. En ny kyrka började därför byggas redan året efter, och i november samma år så stod den nybyggda kyrkan klar. På en av kyrkans innerväggar så finns ett stort Karl XII-monogram målat (tyvärr så var kyrkan stängd vid besökstillfället, så det blev ingen bild på det).
Efter kyrkan så blev det ett stopp vid ett större stenröse, eller en stenmur. Den mäter cirka 45 meter på längden, 20 meter på bredden och 1,5 meter på höjden. Den tros ha lagts runt 1930-talet, och byggts av stenar som funnits runt omkring på åkrarna.
Någon dag senare så blev det ett besök vid Kvilleken, och dess natursköna område. Eken beräknas vara strax över tusen år gammal, något som gör den till Sveriges äldsta ek. Omkretsen mäter cirka 14 meter och gör den således till en av Europas grövsta ekar.

Relaterat

Inga kommentarer: