onsdag 23 februari 2011

Vimmerbys politiker röstar för sociala nedskärningar

Socialnämnden i Vimmerby tvingas till allvarliga nedskärningar sedan kommunens politiker valt att neka en begäran om extra anslag. Som följd kommer flera viktiga och redan eftersatta områden att påverkas. Främst drabbas det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna för barn, ungdomar och missbrukare.

I december förra året så var frågan uppe på ett kommunfullmäktigesammanträde. Då begärde Socialnämnden ett extra anslag på två miljoner kronor för att kunna upprätthålla en nödvändig verksamhet under år 2011. Majoriteten av ledamöterna valde dock att säga nej, något som resulterade i att begäran avslogs. Politikernas beslut innebär att Socialnämnden nu tvingas till omfattande nedskärningar. Verksamheter som drabbas värst är familjestödet Bubblan och missbruksvården.

En majoritet av Vimmerbys politiker röstade i slutet av förra året igenom omfattande sociala nedskärningar som kommer att slå hårt mot barn, ungdomar och missbrukare.

När det gäller Bubblan så kommer två tjänster att plockas bort. Bara under det senaste året så har antalet tjänster nära halverats. Rent konkret så kommer detta att leda till att viktiga insatser och mycket av det förebyggande arbetet kommer att försvinna, bland annat insatser för ungdomar i riskzonen för missbruk.

Andra insatser som kommer att försvinna är familjerådgivningen, gruppverksamheten för barn och ungdomar i miljöer med våld, missbruk och/eller psykisk ohälsa, föräldrastödscirkeln samt deltagandet i mödravårdens unga mammagrupp. Dessutom så upphör samarbetet med barnomsorg och skola när det gäller deltagande i föräldramöten och insatser i stökiga klasser. Som ett resultat av verksamhetsförlusten så kommer även familjestödet Bubblan att försvinna och ersättas av Socialförvaltningens öppenvårdsenhet Familjeteamet.

När det gäller missbruksvården så kommer en tjänst att tas bort. Något som resulterar i att flera viktiga insatser kommer att upphöra. Till exempel det förebyggande arbetet tillsammans med gymnasieskolan, stödet till missbrukares anhöriga samt möjligheten för företag att kontakta socialen då det finns anställda med missbruksproblem. Det resulterar även i striktare bedömningar och minskad kontakt.

Nedskärningarna är något som oroar Socialnämnden.

- Det känns inte alls bra att behöva ta så drastiska beslut. Vi befarar att det kan slå både mot personal och mot svaga grupper i samhället, så vi är bekymrade.

- Vi måste också pressa ned kostnaden för socialbidragen med drygt en miljon, och vi får inte drabbas av några oförutsedda placeringar av barn och ungdomar eller missbrukare. Tyvärr kan nedskärningarna slå mot just de grupperna, säger Torbjörn Sandberg, S och Åke Ströberg, KD till VT.

Detta är ett ämne som ligger mig mycket varmt om hjärtat och jag har tidigare skrivit om det vid ett flertal tillfällen. Därför känns det oerhört tungt att vuxenvärlden, i form av en majoritet av Vimmerbys politiker, fortsätter att begå misstag på misstag när denna fråga skall behandlas. Politikerna tillåter att detta sker och röstar öppet för dessa nedskärningar. Att kräva lite mer verklighetsförankring och ansvarstagande bör inte vara för mycket begärt - det handlar trots allt om våra barn, vår framtid.

En ytterst relevant fråga är om politikerna helt missat verkligheten och alla rapporter som ständigt påvisar att de aktiva insatserna och det förebyggande arbetet i kommunen är långt ifrån tillräckligt? Varningsklockorna klämtar och sanningen gör sig ständigt påmind, men politikerna i Vimmerby tycks ha försett sig med stora mängder skygglappar och öronproppar. Jag hoppas verkligen att de ansvariga träder fram och tar sitt ansvar den dagen då korthuset faller samman.

Relaterat
Vuxenvärldens likgiltighet inför ungdomars droganvändning
Resultatet av en oansvarig politik och en blundande vuxenvärld

Inga kommentarer: