söndag 6 februari 2011

Intervju med Jan Milld om Vitboks-projektet

I mitten av år 2009 så inleddes ett projekt på nätet för att lyfta fram sanningen bakom Sveriges förvandling från ett svenskt folkhem till en kall mångkultur. I en intervju så berättar projektets huvudperson, den omtyckte Sverigevännen och invandringskritikern, Jan Milld om vad som är på gång.

Tillsammans med en hand full andra invandringskritiker så inledde Jan Milld projektet genom att skriva och lägga upp material på projektets hemsida. Materialet växte och blev så omfattande att det skulle ha kunnat bli en bok på 700 sidor av det hela. För att göra materialet mer lättillgängligt så gjordes därför en sammanställning som resulterade i boken Vitbok.se - Mångkulturellt facit, som utkom sommaren år 2010 och rymmer 181 sidor. Det omfattande ursprungsmaterialet finns dock i sin helhet på projektets hemsida.

För att sprida informationen än mer och samtidigt marknadsföra både projektet samt den tryckta sammanställningen så togs en informationstabloid fram, kallad vitbokstabloiden. Denna trycktes i en upplaga på 50 000 exemplar som spreds av frivilliga runt om i landet. Nu är en ny tabloid på gång, och denna skall tryckas upp i hela 150 000 exemplar.

Jan Milld och hans medarbetare har genom Vitboks-projektet gjort en viktig insats för att upplysa människor om den förljugenhet som ligger bakom det mångkulturella- och mångetniska samhället. Nedan följer en kortare intervju där Milld berättar om projektet, dess framtid och vad du kan göra för att hjälpa till.

Jan Milld berättar om Vitboks-projektet under Nationell Idags seminarium för nationella oppositionella medier.

Berätta lite kort om Vitboks-projektet och hur idén uppkom?
- Idén bakom var att på ett översiktligt och lättillgängligt sätt göra viktiga och relevanta fakta kring det mångkulturella projektet i Sverige tillgängliga.

- Idéen kläcktes först av Kenneth Sandberg, när han besökte mig vintern 2008/09. Vi lanserade sedan initiativet tillsammans med Weine Berg och Björn Hammarbäck. Det blev jag som höll i skrivandet, vilket skedde genom att successivt lägga ut materialet på en webbsida och ta in synpunkter.

- Det blev 17 kapitel och texter som skulle kunna fulla en tjock bok. Vi nöjde oss dock med att trycka ett sammandrag, som har sålt bra.

För att marknadsföra Vitboken så sammanställdes och spreds en tabloid på 50 000 exemplar inför valet år 2010. Inom kort så kommer en andra tabloid. Kan du berätta om tabloidens syfte?
- Syftet med både vitbokstabloiden och eftervalstabloiden är att nå grupper som vi inte når via de Sverigevänliga webbsidorna. Vi vill få mottagarna att:

A: Söka mer information, genom att t ex. hitta till bra webbsidor på internet, bli prenumeranter på Nationell Idag och att köpa vitbokssammandraget.

B: Stöda nästkommande tabloid, genom ekonomiska bidrag och genom att anmäla sig som utdelare. Förhoppningen är att få en snöbollseffekt, och kedjereaktion.

Vad kommer att hända med projektet inom den närmsta tiden? Finns det något som den enskilde kan hjälpa till med för att stötta projektet?
- Närmast ska eftervalstabloiden gå i tryck och distribueras till utdelarna under början av mars. Utdelandet kan pågå fram till ungefär midsommar.

- Absolut att enskilda kan hjälpa till! Ekonomiskt är eftervalstabloiden i stort sett i hamn, men det som blir över plöjs ned i nästa tabloid - i bästa fall en hösttabloid. (Ekonomiska bidrag tas tacksamt emot på postgiro: 80 73 30 – 6)

- Framförallt behövs många fler utdelare! Det handlar då om hushållsutdelning, och inte tillsammans med något annat material. Vi vill kunna täcka hela Sverige! (Anmälan för att hjälpa till med utdelningen av tabloiden kan göras till e-post: info@bgf.nu)


Länkar
Jan Millds blogg
Vitboks-projektets hemsida
Recension av Vitbok.se - Mångkulturellt facit
Vitbokstabloiden (den första tabloiden som spreds i 50 000 exemplar)
Eftervalstabloiden (den andra tabloiden, den
som snart kommer att vara aktuell för utdelning och uppgå i 150 000 exemplar)

1 kommentar:

Anonym sa...

Jättebra initiativ. Hoppas all välgång.

Dock ett välmenande och konstruktivt förslag. Halvera texten i kommande tabloiden och låt en layoutkunnig/van hjälpa till.

Projektet är för stort, och därav viktigt, för att inte vässa till det. Det skulle nog göra projektet än mer konstruktivt.

Tack till båda herrarna Jan och Rasmus för ert arbete.