söndag 27 februari 2011

Hets mot nationaldemokratiska nämndemän

Två nationaldemokrater kommer under de närmsta fyra åren att inneha uppdraget som nämndemän i Södertälje tingsrätt. Detta har väckt ilskan hos flera svenskhatande aktörer inom den tredje statsmakten, som behandlat frågan på ett mycket oseriöst sätt.

I förra årets val så erhöll Nationaldemokraterna två mandat i Södertälje kommun, något som även resulterade i två nämndemannaplatser i kommunens tingsrätt. Dessa kommer att besittas av Mattias Karlstrand och Sanna Hill. Jag har själv kämpat med dem under flera år och finner ingen anledning att tvivla på dem i deras nya uppdrag. De är dessutom unga, 23 respektive 19 år, något jag ser som positivt då nämndemännens medelålder uppgår till 60 år.

Mattias Karlstrand och Sanna Hill - två nya nämndemän i Södertälje tingsrätt

I och med valet så har partiet fått kommuninvånarnas förtroende, och bör således ha precis samma rätt som övriga partier att nyttja sina givna möjligheter. Som bekant så lever demokratin och yttrandefrihetsbegreppets romantiserade bild sällan upp till verkligheten i ”föregångslandet Sverige”. Därför är det inte överraskande att det finns vissa som proklamerar ut sitt hatiska missnöje över demokratin som är orsaken till det inträffade.

Expressen och TV4, båda judeägda i form av Bonnier, har visat sitt missnöje genom att basunera ut sitt skitsnack av oseriös journalistik. Torsdagen den 24 februari så publicerades en riktigt dålig ledarartikel, med rubriken ”Domaren är rasist”, på Expressens hemsida. Artikeln inleds med följande rader: ”Det lilla högerextrema partiet Nationaldemokraterna har två platser i Södertälje kommunfullmäktige. Och nu firar man rejält i denna sekt, som har starka kopplingar till nazister och annan vit makt-miljö”. Vidare menar skribenten på att Nationaldemokraterna ”är ett främlingsfientligt parti befolkat av tokstollar som marscherar till Karl XII:s ära.

TV4 går dock ett steg längre, när det gäller den oseriösa journalistiken, i ett inslag från fredagen den 25 februari. Nationaldemokraterna presenteras som ett högerextremt och främlingsfientligt parti. I inslaget så visas gamla filmsekvenser med skinnskallar och hakkorsflaggor. Dessutom så ställer reportern frågor som ”Vad anser du om Adolf Hitler?” och ”Har förintelsen ägt rum?”. Uttalar sig gör även Amnesty International som kritiserar att två nationalister har utsätts till nämndemän.

Denna oseriösa journalistik må upplevas som lustig, men faktum är att det är två av Sveriges största medieaktörer som ägnar sig åt detta. Att Expressen och TV4 agerar på detta sätt är i sig inte vidare märkligt. Givetvis så är TV4 fullt medvetna om att frågor om Hitler och förintelsen saknar all form av relevans i sammanhanget, men det kvittar för dem. Bara genom att ha med dessa frågor så lyckas de garanterat att indoktrinera många människor till att ta avstånd från partiet och nationalism över huvud taget.

Denna form av journalistik är inget annat än ett uttryck av hat, ett hat gentemot dem som vill avveckla det mångetniska samhället till förmån för ett svenskt folkhem. Syftet är givetvis att flytta bort fokus från det aktuella ämnet för att på så sätt öppna upp dörren för smutskastning och missförstånd.

De desperata reaktionerna tyder dock på en rädsla inför det faktum att nationalister vinner ny mark. Bonnier och de andra svenskhatarna må ljuga och förtala hur mycket de vill. I slutändan är det alltid sanningen som segrar. Till sist så vill jag önska Mattias och Sanna all lycka i arbetet som nämndemän.

Länkar
Nationella nämndemän i Södertälje tingsrätt (nd.se)
Domaren är rasist (Expressens ledarartikel)
Nationaldemokrater utsedda till nämndemän (TV4:s inslag)
Nämndemännen speglar det samhälle vi har idag
(Sanna Hill kommenterar Expressens ledarartikel)
Sexuell läggning och likhet inför lagen (Mattias Karlstrand kommenterar TV4:s inslag)

Inga kommentarer: