onsdag 9 februari 2011

Motbjudande Adelsohn Liljeroth

De demokratiska presstödsreglerna är något som bekymrar den moderata kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth. Sedan tidningen Nationell Idag erhöll presstöd så har hon upprepade gånger uttalat en vilja att ändra regelverket, enbart för att tysta den riktiga oppositionen.

Den 24 januari i år så begav det sig åter för kulturministern som fick plats att uttrycka sin dubbelmoral i tidningen Riksdag och Departement. Hon berättade bland annat att statliga pengar inte skall gå till rörelser som vill minska demokratin, och nämnde även att det är problematiskt att presstöd ges till kommunistiska tidningar.

Efter att tidningen Nationell Idag erhöll presstöd förra året så har flera röster höjts inom etablissemanget om att presstödsreglerna måste ändras.

Den oppositionella veckotidningen Nationell Idag erhöll presstöd på 2,3 miljoner kronor den 21 april år 2010. I samband med detta så startades genast ett drev mot demokratin anfört av alltifrån etablerade politiker till judar. Något som i sammanhanget var ytterst paradoxalt var att de politiskt korrekta menade att Nationell Idag skulle vara en odemokratisk tidning.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljerot, som själv ansvarade för området och tidigare suttit i Presstödsnämnden, gjorde sig hörd även då. Hon valde att uttala sig på ett ytterst tvivelaktigt sätt i sin roll som minister. I en intervju med SvD ett par dagar efter beviljandet att ge presstöd till Nationell Idag så sade kulturministern bland annat följande:

- Nämnden säger att Nationell Idag uppfyller de formella kraven. Sedan kan man tycka att det är olyckligt. Motbjudande är det uttryck jag själv har använt.

- Presstödets uppgift är ju att främja mediemångfalden och därmed demokratin. Då kan man ju tycka att det är märkligt att en tidning som Nationell idag, som ju har en annan agenda som vi ser det, har fått presstödet. På departementet kommer vi att ta upp det här till diskussion.

Kulturministerns utspel är inte direkt överraskande, utan ytterligare ett bevis på den falska demokratin som vi ständigt påminns att försvara. Försvara till vilken nytta? Att demokratin är satt ur spel kan bara ha undgått den som är ovillig att se. Dagens modell av demokrati är anpassad för att skydda makten, inte för att främja en sund och fri debatt där medborgarna får tala och tänka fritt.

Nationalismen och invandringskritiken har under senare tid rönt flera framgångar, något som bör ses som en naturlig utveckling i det svenska samhället av i dag. Att Nationell Idag kvalificerar sig och senare erhåller presstöd är en av dessa framgångar som skrämmer makten. Inte minst då det skapar legitimitet åt det nationalistiska oppositionen som motsätter sig maktens planer på att förvandla Sverige från ett svenskt folkhem till ett mångetniskt gehenna.

I takt med att konsekvenserna av maktens politik drabbar allt fler och sanningen sprider sig så öppnas allt fler ögon, ögon som genomskådar det politiska hyckleriet som attackerar vår tillvaro i vårt eget land. Klimatet kommer att hårdna, men sanningens fackla kommer att vägleda oss i kampen för frihet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Att kalla det hela motbjudande känns som ett understatement.
Att säga att jag delar din och NI:s frustation är likaledes.
Från en av kvalitets och ambitionsnivån imponerad prenumerant.