söndag 9 december 2012

Ny rekorddonation

För ett antal dagar sedan så var det en bloggläsare som gav en donation på 10 000 kronor, något som gör den till den enskilt största donationen som jag har fått. Tillsammans med andra donationer och inkomster så kan år 2012 bli ett år då mitt politiska engagemang går plus.

Som jag har påpekat flera gånger tidigare så har mitt politiska engagemang skapat en hel del utgifter, samtidigt som inkomsterna har varit relativt små. I början av det här året så bestämde jag mig för att försöka ändra på det, eller i alla fall försöka att öka intäkterna på olika sätt.
Pengar - ett nödvändigt ont i det politiska arbetet.
Min målsättning som jag satte upp i början av året tycks nu ha gett ett positivt resultat, då de direkta utgifterna kan täckas upp genom diverse intäkter. För att kunna utveckla det politiska arbetet än mer, så krävs det dock andra och mer omfattande intäktsmöjligheter. Detta kommer jag att titta på under nästa år.

Ett stort tack till bloggläsaren som gav donationen, och till andra som har donerat under året.

Relaterat
Flattr, donationer och ekonomi

Inga kommentarer: