torsdag 31 maj 2012

Intervju med kvinnan bakom Facebook-sidan Stoppa svenskfientligheten!

Sedan slutet av år 2009 så driver Izabella Nord Facebook-sidan Stoppa svenskfientligheten!, som har drygt 2 000 följare som tar del av information med fokus på nationalism och svenskfientlighet. I en intervju så berättar Izabella om sidan och ger råd för nätaktivism.

Internet och sociala medier har blivit viktiga verktyg för det politiska samtalet. Dessa verktyg nyttjas i dag flitigt av nationalister med allt i från sociala medier, bloggar, radio och så vidare. Ett sätt är att ha en sida på Facebook, något som Izabella Nord har. Nedan följer en intervju med henne.

Kan du berätta lite om dig själv och ditt engagemang?
- Nationalismen har alltid varit en del av mig då jag ser den som naturlig. Ju längre den negativa utvecklingen gick så kände jag att jag ville vara med och påverka, inte sitta och lyssna på gnäll hemma i stugorna.

- Jag skaffade internet och sökte nya, kreativa kontakter genom att skapa grupper dit nationalister lockades. Jag tycker att det är viktigt att engagera sig, på olika sätt. Det har sagts förr men jag säger det igen: Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tigande och passivitet leder bara till förfall.

Är du engagerad i någon nationalistisk gruppering?

- Jag har aldrig varit med i något parti, utan är helt enkelt oberoende. Jag fokuserar på att nå ut till alla Sverigevänner. Det känns som att jag gör bäst nytta på så vis.

 Izabella Nord driver Facebook-sidan Stoppa svenskfientligheten!

Facebook-sidan Stoppa svenskfientligheten! har över två tusen följare, och antalet tycks stiga kontinuerligt. Kan du berätta om sidan?
- Jag skapade sidan, i oktober år 2009, då trenden med olika grupper började att blekna i och med att Facebook gjordes om. Innan så hade jag en grupp vid namn Sänd kriminella invandrare HEM! och den hade cirka 17 000 medlemmar. Sidan Stoppa svenskfientligheten! har dock inte växt sig lika stor, ännu.


Vad är målet med sidan?
- Målet och syftet med sidan är att ge folket sanningen och att skapa debatt om viktiga frågor. Min förhoppning är att kunna skapa reaktioner som leder till att folk börjar att agera.

Att använda sig av sociala medier är populärt bland nationalister i dag. Är det en positiv utveckling?
- Ja, det är mycket positivt och vi bör nyttja alla möjligheter som ges för att nå ut. De sociala medierna underlättar även när det gäller att skapa nya kontakter, såväl in- som utrikes. Det är dock lika viktigt att vi syns och verkar utanför nätet. Jag brukar säga att det man säger på nätet ska man också våga stå upp för, även utanför nätet..

Har du några råd till människor som skulle vilja prova på att bli så kallade ”internet-krigare” eller hålla på med nätaktivism?
- En bra början är att läsa på och skaffa kunskap. Detta kan bland annat göras genom litteratur och olika hemsidor/bloggar. Försök att träna upp din argumentation och ditt sätt att skriva. När du känner att du har en någorlunda bra grund att stå på så är det bara att prova på genom att sprida länkar, skriva kommentarer och så vidare på sociala medier eller olika hemsidor.

- Sedan så tycker jag att det är viktigt att hålla god ton och vara saklig. En bra attityd, ödmjukhet och öppenhet funkar ganska bra och då lyssnar fler. Sträva efter att skaffa bra kontakter och att hela tiden lära dig mer.
 


Länk
Facebook-sidan Stoppa svenskfientligheten!

Inga kommentarer: