fredag 4 maj 2012

Nordöstran är självkritiska till sin asylrapportering

Den 26 april så skrev jag ett inlägg där jag kritiserade den lokala gratistidningen Nordöstran för deras ensidiga rapportering i asylfrågan. Dagen efter så fick jag ett mail från tidningens redaktör i vilket hon framför förståelse för min kritik.

Det jag reagerade över i Nordöstrans rapportering var att den var så pass ensidig och okritisk. I de olika artiklarna som berör ämnet så ligger fokus enbart på hur synd det är om människor som söker asyl i vårt land, och hur utsatt de är. Inte någon stans beskrivs konsekvenserna av den förda asylpolitiken eller på vilket sätt det svenska samhället påverkas.
Nordöstran tar åt sig av kritiken.

Efter att Nordöstrans redaktör hade läst mitt inlägg så valde hon att skicka ett mail till mig, som ett svar på den kritik som jag fört fram. Hon skriver bland annat följande:

Jag kan hålla med dig om att vi endast beskrev en sida av flyktingsaken, och jag hade egentligen önskat att kunna gå in djupare i frågan - och få med kritiska röster. Men då vill jag göra det på ett vettigt, bra sätt, och tiden fanns inte riktigt för det. (..) Kanhända blev det alltför försiktigt, och därför inte relevant.

Hon avslutar med att skriva att hon förhoppningsvis kan återkomma till den politiska aspekten.

Det är glädjande att Nordöstran tar åt sig av kritiken och även ger en förhoppning om att återkomma i ämnet för att balansera upp rapporteringen. Huruvida detta kommer att ske återstår dock att se. Förhoppningsvis så sätter de tidningens trovärdighet och den objektiva journalistiken framför politiskt korrekta skygglappar.

Länk
När ska ni presentera helheten, Nordöstran?

Inga kommentarer: