söndag 30 oktober 2011

Studieträff mitt bland förfäderna

Under lördagen så var det dags för en ny studieträff i Vimmerby, med temat vikingatiden, som jag höll i. Platsen för dagen var Gästgivarehagen, där det finns två gravfält med runt 300 nordmän begravda från denna tid.

Efter en inledande lunch och frågesport så blev det en rundvandring i området i Gästgivarehagen, vars namn härrör från den tid då gästgivarna nyttjade omgivningen till betesmark. I det natursköna området finns i dag ett antal byggnader från 17- och 1800-talet plus en del annat intressant.

Karta över gravfälten.

I anslutning till en av de gamla byggnaderna höll jag det första föredraget, en introduktion som summerade vikingatiden inom olika områden. Därefter läste jag den fornpopulära sagan om Sigurd Fafnesbane, vars bildmotiv återfinns på flera runstenar.


En av byggnaderna i Gästgivarehagen.

Vattenhjul i bäcken som går genom området.

Efter att gruppen utökats, och ytterligare rundvandring bland de gamla byggnaderna, så höll jag ett kort föredrag om runskriften. Runorna fyller en viktig funktion för vår förståelse av våra förfäders syn- och levnadsätt i Norden för mer än tusen år sedan.

Som avslutning på dagen så besöktes ett av de två gravfälten, där jag berättade om dess historia. Fälten, som är inringade av gärdsgårdar och stenmurar, är kuperade på grund av gravarna. Eftersom att det fanns nyfikna barn med i gruppen så blev det många frågor om både gravarna och vikingatiden.

Jag berättar om gravfälten.

De båda gravfälten innehåller runt 300 gravar. De har tidigare varit större, men har på grund av odling och tidens gång reducerats i storlek. Fälten tros ha använts från sekelskiftet mellan år 700- och 800-talet fram till mellan 1100- och 1200-talet, då Vimmerbys första kyrka byggdes. Fynd från Gästgivarehagen visar även att området användes som gravplats redan under yngre stenåldern.

Några av gravarna.

140 av gravarna grävdes ut i slutet av 1800-talet och fynden visar på att de forna Vimmerbyborna var östorienterade handelsmän, eller farmän. Föremål som hittats är bland annat nycklar, knivar, spännen, pärlor och vikter. I området har även två islamska silvermynt hittats. På grund av att de döda och deras gåvor har bränts innan de begravdes, så är de flesta fynden brandskadade.

Summa summarum så blev det en trevlig studieträff bland förfäders gravar, gamla byggnader och en höstfärgad natur. Hör av dig om du vill vara med nästa gång. Förutom studieträff så ryktas det om att det kommer att bli självförsvarsträning.

Inga kommentarer: