måndag 17 oktober 2011

Studiecirkel och naturupplevelse

Under lördagen så var det dags för studiecirkel i Vimmerby med ämnet psykologisk krigföring. Efter träffen så begav sig halva gruppen i riktning mot Rumskulla för att beskåda Kvilleken och dess omkringliggande kulturlandskap.

Ämnet psykologisk krigföring, eller subversiv verksamhet kan vara svårt att greppa. Enklast så kan det kanske förklaras som ett krig utan militära konflikter. I stället så används psykologiska metoder för att attackera viktiga värden i ett samhälle, till exempel tron, kulturen, moralen och sammanhållningen. Syftet är att bryta ned eller påverka människor i en viss riktning för att kunna genomdriva en viss agenda.

Ämnet är relativt omfattande och kan studeras ur många olika infallsvinklar Eftersom att en studieträff var avsatt till ämnet så blev det mer av en generell överblick, med utrymme för mycket diskussion. Innan träffen så hade alla deltagare fått en sammanställning av material som berör ämnet, till exempel texter, artiklar och filmer. Bland annat ett filmat föredrag med den förre detta KGB-propagandaexperten Yuri Bezmenov, som på ett pedagogiskt sätt förklarar hur psykologisk krigföring har använts för att bryta ned folk och nationer.

Efter en sammanfattande genomgång av ämnet så följde frågeställningar som utmynnade i längre diskussioner. En central fråga som diskuterades var om det pågår någon form av psykologisk krigföring mot Sverige och andra västländer. Det rådde konsensus bland deltagarna om att så är fallet och att det förekommer i olika stadier. Bland annat genom attacker och påverkan på skolan, tron, familjen, könsrollerna, etniciteten och kulturen. Alltså attacker på viktiga och samhällsbärande fundament för att uppnå en splittring inom folket.

En annan fråga som diskuterades var i vilken grad människors åsikter i själva verket är deras egna, och inte påtvingade. Deltagarna menade att skolan, media och annan propaganda starkt påverkar individer att bli politiskt korrekta. Individer som är självtänkande och går sin egen väg riskerar att bli bestraffade på olika sätt, bland annat genom nedsatta betyg i skolan.

Efter studiecirkeln så åkte halva gruppen till Kvilleken.

Efter en fika med winerbröd så blev det tid för socialt umgänge bland de närmare tio deltagarna. Därefter så begav sig halva gruppen mot Rumskulla, cirka 1,5 mil från Vimmerby, för att besöka Kvilleken. Eken är Sveriges äldsta och största samt en av de grövsta i hela Europa. Eken beräknas vara över tusen år gammal och ha en omkrets på hela 13 meter.

Så här års så omges det imponerande trädet av ett mycket vackert kulturlandskap i höstens alla färger. Trädet omringas av gärdsgårdar och runt omkring så syns tydliga tecken på förfäders hårda arbete. Naturupplevelsen var rogivande och en trevlig avslutning på en lyckad dag.

Inga kommentarer: