lördag 14 maj 2011

SD motionerar positivt i Vimmerby

I samband med förra årets val så erhöll SD två mandat i Vimmerby kommunfullmäktige. Sedan dess så har det varit relativt tyst fram tills nu då två motioner har lämnats in. Det är två positiva motioner som bland annat vill säga upp avtalet med Migrationsverket.

I den ena motionen så föreslår SD att Vimmerby kommun bör utvidgar kontrollen vid inköp av kött. Detta "för att garantera att kött från djur vilka slaktats med i Sverige förbjudna metoder, inkluderat post-cut stunning, aldrig köps in av Vimmerby kommun". Dessutom så föreslår SD att kommunen regelbundet skall "följa upp och redovisa resultatet av denna utvidgade och kontinuerliga kontroll."

Till skillnad från flera andra SD-avdelningar så visar avdelningen i Vimmerby prov på rakrygghet.

Vad gäller den andra motionen så föreslår SD att kommunen snarast säger upp avtalet med Migrationsverket. Ett avtal som i dag innebär att kommunen tar emot 40 främlingar per år. Dessutom så föreslår SD att kommunen snarast säger upp avtalet om att hålla 15 boendeplatser tillgängliga för så kallade flyktingbarn.

SD pekar främst på ekonomiska och sociala orsaker till att säga upp avtalen. I motionen går bland annat följande stycken att läsa:

"Med dessa avtal bidrar Vimmerby kommun, och andra kommuner med liknande avtal, till att skada Sverige i sin helhet, och därmed, åter, sina egna kommuner."

"Statliga pengar är endast skattebetalarnas pengar i rundgång. Oavsett om kostnaderna betalas av kommun eller stat så drar de bort stora resurser, som annars kunde ha använts till långt angelägnare ändamål för inhemska behov, t.ex. som statliga anslag till äldreomsorg, sjukvård eller skola."

"Därtill gynnar denna mycket dyra invandring på intet sätt flertalet flyktingar eller nödlidande i världen. Enligt Migrationsverkets egen statistik är endast 5 % av de invandrare som varje år kommer till Sverige flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Sällan är det de som är i störst behov av hjälp, som har råd att ta sig hit, utan istället ofta de som haft pengar nog att betala dyra flyktingsmugglare. Många fler människor kan hjälpas i sina närområden för en bråkdel av kostnaden här i Sverige."

Det har som sagt inte hörts så mycket från SD i kommunen. Detta beror sannolikt på att det mesta är nytt för de invalda representanterna och att de saknar en drivande kraft som leder arbetet. Förhoppningsvis så markerar de två motionerna starten för en aktivare SD-representation som förvaltar folkets förtroende på ett rakryggat sätt. Hur som helst så stödjer jag båda motionerna och hoppas att SD-avdelningen i Vimmerby vågar sticka ut och visa vart skåpet skall stå.

Inga kommentarer: