lördag 30 april 2011

På föreläsning med Jehovas Vittnen

Under lördagen den 30 april så besökte jag Rikets sal i Vimmerby för att lyssna på en föreläsning, delta på ett bibelstudium samt diskutera deras syn på samhället. Trots att vi står långt ifrån varandra så blev det ändå ett respektfullt och intressant möte.

Under förra veckan så ringde ett så kallat vittne på min dörr. Jag öppnade och vi diskuterade en tid. Det hela slutade med att jag blev inbjuden till en föreläsning. Jag funderade på det under några dagar och bestämde mig till slut för att besöka föreläsningen. Inte för att jag skulle vilja ansluta mig till dem, utan för att jag intresserade mig för deras syn på olika saker. Jag kommer inte att gå in djupt i detta inlägg, utan rekommenderar er i stället att följa länken nedan för att läsa ett utförligt inlägg som jag skrev i ämnet i slutet av år 2009.

Rikets sal i Vimmerby

När jag anlände till Rikets sal så blev jag trevligt bemött. Flera kom fram och hälsade och föredragshållaren, broder Almgren, svarade på några av mina frågor innan föreläsningen skulle börja. På väggen närmast talarstolen hänger en stor skylt med texten Ta din tillflykt till Jehovas namn. Salen var nästintill fullsatt, uppskattningsvis runt 50 personer. Det var både unga och äldre, men majoriteten var äldre.

Broder Almgren började sedan med föreläsningen som gick under parollen Kan bibeln hjälpa oss med dagens problem? Den tog upp fyra delar: konflikter, lycka, ekonomi och oro. Föreläsningen höll på i drygt en halvtimma, och var relativt intressant. Det mesta gick ut på att agera med sunt förnuft och vara en god medmänniska. Han menade att det inte går att få lycka genom pengar, skönhet eller konsumtion. Utan att vi blir lyckliga genom enkla sätt som att vara generösa och givmilda mot familj, vänner och medmänniskor. Han menade också att vi inte skall fokusera på materiella ting utan på det som är viktigt som till exempel familjen. Han gjorde många hänvisningar till bibeln, där olika stycken skulle svara på många av livets problem, trots att bibeln skrevs för väldigt länge sedan.

Ytterligare sång följde, vartefter ett bibelstudium påbörjades. Det som studerades var artikeln Hatar du det som är ont, i deras tidning Vakttornet. Artikeln handlar om att ha en balanserad syn på alkohol, hålla sig borta från det ockulta, pornografi, ha rätt syn på dem som gått in på syndens väg och att hata det onda. Den uppfattningen som jag fick var att allt handlar om att följa Jehovas ord, oavsett konsekvenser.

Jehovas Vittnen står på många sätt utanför samhället genom att till exempel inte fira julafton eller rösta i de parlamentariska valen. Många människor har en negativ syn på dem, detta kan jag förstå så länge som synen grundar sig på kunskap och inte okunskap. Vad vore därför inte ett bättre sätt att skaffa sig kunskap på än att besöka dem på hemmaplan?

Som avslutning så stannade jag kvar en tid för att diskutera olika frågor med några av dem. Jag fick även litteratur i ämnet. Trots min kritiska inställning och mina nationalistiska värderingar så blev jag bemött på ett respektfullt sätt. Jag fick dock veta att det kunde bli komplicerat för mig som etnonationalist att gå med i deras församling. Som tur är så är det inget problem för mig, då jag inte har för avsikt att göra det. Även om jag har förståelse för vissa av deras tankar på olika problem, så har jag väldigt svårt att förstå helheten i deras vägval. För mig är deras vägval en illusion, inget annat.

Relaterat
Jehovas Vittnen ringde på dörren

4 kommentarer:

Mattias Berggren sa...

Själv har jag lite blandade känslor för JV. Jag respekterar deras kompromisslöshet och i vissa teologiska frågor ligger jag personligen närmare dom än mainstreamkyrkan. Dock inte när det gäller centrala frågor som treenigheten och Jesus gudom. Men det största problemet jag har med JV är deras toppstyrda hierarki, där alla tidningar och texter kommer från huvudkvarteret i Brooklyn. Allt är dessutom anonymt och kan inte kritiseras eller diskuteras.

Kul att du vågade dig dit, det skulle inte många göra.

Anonym sa...

Det här var ett lika intressant som ovanligt inlägg. Trevligt att se en nationalist som tar sig tid att bilda sig en uppfattning om andra genom att lyssna.

Du verkar byggt upp en god plattform för att sprida nationalism där uppe i norra delen av länet. Fortsätt med ditt positiva arbete!
/Joakim

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Mattias Berggren

När jag betraktar JV utifrån mina egna värderingar så finns det ett fåtal saker som jag håller med om på sätt och vis, men samtidigt så finns det väldigt många och avgörande saker som jag inte håller med om alls. De förespråkar trots allt ett samhälle som jag motsätter mig.

Du skulle ha följt med :)

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Kul att du uppskattade inlägget. Nationalismen är vårt enda hopp, därför måste vi alla ta vårt ansvar för att sprida den.