måndag 11 april 2011

Funderingar kring burkaförbudet i Frankrike

Som första land i Europa så har Frankrike infört ett förbud mot att bära heltäckande slöja på offentlig plats. Detta efter att frågan röstats igenom med tydliga siffror. Är detta ett steg i rätt riktning eller handlar det om populism för att lugna motståndarna till mångkulturen?

I april år 2010 så lade Frankrikes president Nicolas Sarkozy fram ett lagförslag som hade för avsikt att förbjuda heltäckande slöja, så kallade burka och niqab som bärs av cirka 2 000 kvinnor i Frankrike. I september samma år så antogs lagen och den 11 april i år så började den gälla. Bortsett från Turkiet som sedan tidigare har ett förbud mot slöjor, så blir Frankrike det första landet i Europa att införa ett förbud mot heltäckande slöja. Enligt undersökningar så har stödet för förslaget varit stort bland fransmännen. Argumenten menar att burkan är kränkande för kvinnor och att den inte passar in i det franska samhället.

Förslaget mötte inte helt förvånande protester från olika håll, bland annat från muslimer och vänsteranhängare som menar på att förbudet är ett uttryck för islamofobi. Människorättsorganisationer menar att ett förbud går emot både yttrande- och religionsfriheten.

Det omdiskuterade förbudet mot heltäckande slöja började gälla den 11 april. Jag anser att det handlar om populism och på intet sätt bör applåderas av nationalister.

Rent konkret så innebär den nya lagen att kvinnor förbjudas att bära heltäckande slöja på offentlig plats. Till detta räknas offentliga lokaler, affärer, gator och torg. Kvinnor som inte följer lagen riskerar runt 1 500 kronor i böter, eller att gå en medborgarkurs. Att tvinga någon att bära heltäckande slöja kommer att bestraffas mycket hårdare, upp till ett par hundra tusen i böter och ett års fängelse.

Enligt tidningen Nationell Idag så kommer nyttan med lagen att vara mest symbolisk. Detta då polisen inte vågar sig in i mångkulturella områden för att upprätthålla lag och ordning. Polisen skall även uppmanas, från politiskt håll, att hålla sig borta från dessa områden då oroligheter ökar motståndet mot mångkulturen, som i dag är utbredd i Frankrike.

Många invandringskritiker förespråkar ett liknande förbud även i Sverige, inte minst Sverigedemokraterna. Frågan om att förbjuda heltäckande slöja är komplicerad, då det går att se på den på flera sätt. I vilket fall som helst så är min ståndpunkt att det är fel att införa ett förbud i dagsläget.

Sarkozy lägger givetvis inte fram detta lagförslag för att han vill avveckla det mångetniska samhället till förmån för ett homogent Frankrike. Han gör det för att tillmötesgå landets invandringskritiker så att dem inte skall bli okontrollerbara. I och med förbudet så inbillar sig många franska invandringskritiker att situationen håller på att ändras, samtidigt som de applåderar Sarkozy och kanske även röstar på honom, ovetandes om att allt bara handlar om en välregisserad populistisk list.

Stora delar av Europa är i dag hårt drabbat av en mångkulturell och mångetnisk uppblandning. Detta är negativt och inhumant för varje folk, även för invandrarna själva. Med tanke på hur situationen ser ut i dag, inte minst för oss svenskar, så måste vi verka för segregation. Alltså att olika etniska grupper inom samma gränser lever för sig själva. Med tanke på den höga invandringen, så måste alla former av integration motverkas.

Jag menar att vi måste se positivt på att invandrargrupper väljer att bevara identitet, etnicitet, kultur och religion på ett acceptabelt sätt. I och med detta så blir uppblandningen mindre och i slutändan så kommer det att bli lättare för dem att återvända till sina hemländer.

Att se en kvinna med heltäckande slöja i Sverige kan givetvis tyckas vara provocerande, men vad hjälper det oss som folk och på vilket sätt minskas det mångetniska helvetet av att vi förbjuder henne att bära slöja? Inget, det leder snarare till ökad integration, uppblandning och ett anammande av en global konsumtionskultur där alla i slutändan har samma behov och således är lätta att kontrollera.

Sverige är svenskarnas land. Jag nöjer mig inte med att etniskt främmande kvinnor tar av sig slöjan för att sedan dansa runt midsommarstången och låtsas vara svenskar. Jag vill inte att svenskarna skall ersättas av en mångetnisk röra. Jag vill helt enkelt bevara mitt folk, det svenska folket.

Länkar
Nationell Idag - I morgon burkaförbud i Frankrike

3 kommentarer:

Mats Westholm sa...

Bra initiativ från Frankrike. Självklart ska man visa sitt ansikte i offentliga sammanhang. Heltäckande slöja passar inte in i det europeiska samhället. Förstår inte varför du tycker integration är ett problem. Det är väl bra om muslimerna och andra invandrare anpassar sig till det svenska samhället.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Mats Westerholm

Jag håller med dig om att heltäckande slöja inte hör hemma i Europa. Detta förändrar dock inte det faktum att vi måste förhålla oss till verkligheten och utgå från de förhållanden som är rådande i dag. Utifrån detta synsätt så anser jag att ett förbud skadar mer än vad det hjälper.

Jag förstår inte hur du kan förespråka integration av etniskt främmande folk i dagens svenska samhälle. För det första så är det en omöjlighet att integrera alla grupper utan att det skulle leda till starka motsättningar och konflikter. De största förlorarna skulle i slutändan bli svenskarna, som blir drabbade av konsekvenserna. Svenskfientligheten förekommer redan i dag i en stor omfattning i det svenska samhället, men detta kanske du blundar för?

För det andra så kommer dagens utveckling i Sverige och i övriga Europa att rubba den folkliga och kulturella mångfalden. Låt säga att de etablerade politikerna fortsätter att slå invandringsrekord, likt de senaste åren, och att alla främmande människor tvingas till integration. Hur tror du då att det svenska folket och det svenska samhället kommer att se ut? Det skulle varken vara tryggt, harmoniskt eller svenskt.

Vårt folk förtjänar bättre och det finns bara en lösning på problemet. Stoppa invandringen och uppmana de som inte hör hemma i Sverige att återvänder till sina hemländer. Sedan kan vi påbörja återuppbyggandet av vårt folks hem på jorden. Givetvis så löser vi inte alla problem bara genom att rätta till invandringspolitiken, långt ifrån. Hur som helst så är det en åtgärd som är nödvändig för vårt folks fortlevnad.

Anonym sa...

Så som jag förstår det vill du och Nationaldemokraterna repatriera alla de som inte är etniska svenskar.

1. Hur många kan det röra sig om? 1,5 miljoner människor?

2. Vilka kriterier ska man då begagna sig av för att avgöra vem som är etnisk svensk?

3. Vad gör man med invandrare/utlänningar som har gift sig med en etnisk svensk? Ska de också utvisas? Och om de har skaffat barn ihop - ska då hela familjen utvisas?

4. Har en liknande repatrieringsplan någonsin, någon gång, någonstans, förverkligats i modern tid? Hur blev utfallet då?

5. Kommer mottagarländerna välkomna de människor som du och Nationaldemokraterna anser ska utvisas ur landet? Och vad gör man om de inte tar emot dem?