torsdag 24 mars 2011

Dr David Duke om världens etniska mångfald

I Dr David Dukes senaste film så tar han upp frågan om raser och etniska grupper. Hans inställning är att dessa skall ha rätten att leva i fred och frihet, något som omöjliggörs genom den omfattande etniska uppblandningen som sker i dag. Filmen bör ses av alla, den är både intressant och tänkvärd.

Filmen heter Race and Reality och är uppdelad i tre delar. Den handlar, precis som titeln antyder på, om ras och etniska grupper samt betydelsen av att erkänna och acceptera dem. I dagens politisk korrekta samhälle så förnekas rasernas och de etniska gruppernas verklighet. Detta har föranlett en omfattande etnisk uppblandning som i sin tur skapat konflikter, hat och undanträngning. I filmen förklarar Duke på ett lättförståligt sätt varför den mångetniska utvecklingen måste upphöra.

Dr David Duke är en amerikansk politiker och författare. År 1989 blev han invald till House of Representatives i the Republican Legislative Delegation. Sedan år 2000 leder han organisationen European-American Unity and Rights Organization. Han mottog en doktorstitel i political science i Ukraina år 2002. Flera gånger har han även besökt Sverige och han har även för avsikt att kandidera till presidentsposten vid valet år 2012.

Inga kommentarer: