tisdag 8 juni 2010

Svar till en vilsen signatur

I går fick jag en kortare kommentar på mitt inlägg om nationaldagen. Signaturen ”Victoria” menar att hon blir chockad över att läsa om att det faktiskt finns människor som vill avveckla mångkulturen till förmån för ett svenskt Sverige. Hon menar att alla borde få bo i Sverige och att ND är extrema. Ni kan läsa hennes två kommentarer här. När jag skrev mitt svar så blev det väldigt långt så jag publicera det som ett inlägg. Svaret kan ni läsa här nedan.

Till att börja med så måste jag säga att det är synd att du, ”Victoria” ger uttryck för okunskap, förakt och rasism. Du verkar leva utanför vanliga människors verklighet och om det är någon som ”blir helt chockad” så är det faktiskt jag. Dessutom så är dina ord och meningar helt tomma. Detta kan rimligtvis förklaras med att du uppenbarligen inte har en aning om vad du skriver om.

Jag blir på gränsen upprörd och ser det som en förolämpning när du väljer att blanda ihop mig som Nationaldemokrat med Sverigedemokrater. Du skriver sedan ”att ND är lite mer extrema”. Av någon märklig anledning så torde det vara jag, av oss två, som är mest insatt i ND:s politik, ideologi och verksamhet, och jag kan säga att vi inte är extrema på något sätt. Eftersom att du verkar tro att du är en självutnämnd expert inom området så får du gärna förklara hur jag och hela ND skulle vara extrema. Jag skulle även vilja höra din definition av ordet extrem.

Jag vill bevara den folkliga och kulturella mångfalden i världen och erkänner således alla folks rätt till liv. Detta innebär att alla folk skall ha rätten att leva i självständiga och fria nationer där den egna kulturen kan bevaras och utvecklas. Att jag sedan värdesätter svenskarna mer än andra folk är helt naturligt då jag lever i Sverige och är både svensk och nationalist. Även om det primära för mig är Sverige och svenskarna så innebär inte detta att jag ser ner på andra folk eller vill andra människor illa, naturligtvis inte.

Min vision är en värld av fred och respekt, en värld där den unika mångfalden värdesätts och accepteras. En värld där jag som turist gärna besöker andra folk för att uppleva deras kulturer, en värld där andra folk kommer som turister till Sverige för att uppleva den svenska kulturen. Om du får som du vill så kommer andra folk inte ha den möjligheten att besöka Sverige och svenskarna för att uppleva den svenska kulturen, en kultur som likt alla andra kulturer är unik, den enda i sitt slag och därför värd att bevara.

Mångkultur eller ett svenskt Sverige? För mig är valet självklart!

Jag anser att ett mångetniskt och mångkulturellt samhälle inte kan fungera, det är destruktivt för alla inblandade oavsett om det är svenskar eller invandrare. Då du verkar vara av motsatt uppfattning så får du gärna förklara för mig på vilket sätt ett mångetniskt och mångkulturellt samhälle är bättre än tex. ett svenskt Sverige, ett turkiskt Turkiet, ett kinesiskt Kina, osv. På vilket sätt gynnar det Sverige att befolkningen består av en upplandad massa från hela världen än att den istället är homogen?

Jag tycker att det är ledsamt att läsa dina ord, dina ord som faktiskt vill förgöra den unika mångfalden med mångkultur, hat och rasism. I vad bottnar sig ditt förakt, ditt hat mot Sverige och svenskarna, eller mänskligheten över huvud taget? Varför anser du att svenskarna är mindre värda och således, enligt dig, inte skall få ha rätten till ett eget land, en egen kultur och ett eget språk?

Det du ger uttryck för är att svenskarna är värdelösa och att det därför kvittar om vi blir undanträngda till förmån för andra folk som vill bo i vårt land. Den som inte accepterar och delar din inställning är extrem och rasistisk.

Du frågar mig vart flyktingarna skall ta vägen. För det första så finns det ingen som helst logik eller direkt humanitet i att ta in människor från länder vars folk skiljer sig så oerhört från oss svenskar rent etniskt och kulturellt. Det bästa vore givetvis att hjälpa människor i deras närområde, något som dessutom skulle hjälpa väldigt många fler och samtidigt vara mer humant.

För det andra så är det bara ett fåtal procent av alla som kommer till Sverige som verkligen är flyktingar. Att påstå att vi på något sätt har ett solidariskt ansvar och därför måste öppna våra gränser är inget annat än skitsnack.

Låt säga att du får som du vill, nämligen att alla ska ha rätten att få bo i Sverige. Vilka är det då som kommer att komma till Sverige? Är det barn, fattiga, svältande, sjuka? Eller är det välutbildade och rika? Förmodligen så är det de välutbildade och rika som kan komma till Sverige. Vad händer då i de, säkert väldigt fattiga och underutvecklade, länder som dessa kommer ifrån? Jo, de förlorar de individer som verkligen behöver stanna kvar för att landet inte skall bli helt lamslaget. Är din vem-som-helst-ska-få-bo-i-Sverige-retorik och drömmen om ett fullbordat mångkulturellt samhälle verkligen värt detta?

I Sverige har vi en situation där hela det politiska och massmediala etablissemanget aktivt verkar för mångkultur och svenskfientlighet. Det är ingen hemlighet att svenskarna har blivit indoktrinerade, vilseledda och förda bakom ljuset vad gäller det samhälle som håller på att skapas. Det är ett experiment som skall genomföras till varje pris, oavsett hur många som behöver offras på dess altare.

Jag anser att samhället har misslyckats och det kan bara bli sämre så länge som samma krafter tillåts styra vårt land. Det är inte bara mångkulturen som är dålig, utan hela samhället genomsyras av en enorm destruktivitet. Vårt samhälle har förvandlats till ett ostabilt korthus som när som helst kan rasa ihop. Öppna ögonen, tänk ett steg längre, se dig omkring och se verkligheten.

18 kommentarer:

gunnarandersson sa...

Mångkultur och rasblandning har aldrig fungerat det skapar bara rasism när man tvingar olika folkgrupper att leva sida vid sida fast de inte vill.

Nationer som fallit pga folkblandningar är många.
Folkgrupperna vill vara fria inte tvingas leva i typ jugoslavien.

Du Rasmus om ND ställer upp i valet 2010 varför ser jag inget valmanifest på rikssidan bara det för 2006.

Hade ni något lokalt program??

Gunnar Andersson

Jussi Väli-Tainio sa...

Jag kan bara instämma!
Jag bor i Södertälje sedan 1970 och har sett förändringen från en sömnig liten industristad till en av Syriens största städer i hela världen.

Och det blev ingen mångkultur av det!
De trängde undan svensken och bor numera så gott som helt ensamma där.
Butikerna är arabiska och de boende behöver inte kunna ett ord svenska för att klara sig.

Mångkulturen är en utopi som aldrig kan fungera.

Anonym sa...

Instämmer med Rasmus och (hitills "alla")övriga. Mångkultur och rasblandning är just det som skapar rasism, precis som det förr i tiden var de som trängde sig på som var rasister, inte de som försvarade sitt territorium. Afrikaner och indianer anses väl historiskt sett av de flesta varit utsatta för grov och omfattande rasism i form av kolonialisering?

Gott så, men vi kan inte gärna göra något gjort till ogjort. Bara beklaga och kompensera vilket jag anser vi gjort med råge, och kom ihåg att Sveriges roll i detta dessutom varit ytterst marginel.

Nej, rasisten har onekligen fått ett nytt ansikte och jag tror det är ett felaktigt ansikte: Låt oss växla mask återigen, lita på historien och gör inga nya dumheter.

/Jens Leijon

Mattias Berggren sa...

Dina exempel på etniska länder är intressanta? Menar du att vi ska skapa ett svenskt Sverige på samma sätt som Turkiet har skapat ett turkiskt Turkiet då man i stort har rensat bort två folkgrupper, armenier och assyrier och inte erkänner en annan, kurder.

Kina är inte heller ett etniskt enhetligt land utan man har 56 erkända folkgrupper.

Så att bygga ett land på etnicitet går inte utan etnisk rensning eller förtryck av olika slag. Däremot går det att bygga ett samhälle på gemensamma värdering t.ex. demokrati, mänskliga rättigheter etc.

Isola sa...

Kan du förklara, Rasmus, på vilket sätt svenskarna förlorar rätten till sin kultur och språk för att vi välkomnar människor av annan etnisk bakgrund?
Dessutom är inte kultur något statiskt, den är i ständig förändring. Men det visste du säkert.

Anonym sa...

Jussi, hoppas du ursäktar en liten stilla undran.. Ditt namn klingar ju inte heller av "helsvensk karaktär". Vad är skillnaden på dig och araberna?

Rasmus Gårdebrink sa...

Till gunnarandersson

Precis, ett mångkulturellt- och mångetniskt samhälle är inget bra samhälle för vare sig svenskar eller de invandrare som lever i vårt land i dag. Jag har själv pratat med flera invandrare från bland annat Irak och Afghanistan som delar min uppfattning. Sedan borde väl verkligheten vara ett tillräckligt bevis på att mångkultur är destruktivt för alla inblandade.

Vad gäller manifest så är det på gång.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Jussi Väli-Tainio

Situationen i Södertälje är väldigt tydlig. Syrianerna har ingen större tanke på att integrera sig, utan väljer att skapa ett eget samhälle i det svenska samhället. Det är självklart bra att de värnar om sin identitet, men det optimala för dem vore att göra detta i ett eget land.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym (Jens Leijon)

Visst är det så, och detta är oundvikligt, att mångkultur leder till kulturkrockar och konflikter som skapar rasism. Detta går aldrig att lösa med integrationsprojekt, mångkulturella temadagar i skolan eller indoktrinering. Den bästa lösningen torde vara etnopluralism. En lösning som erkänner alla folks rätt till liv, i egna fria och självständiga nationer.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Mattias Berggren

Jag har inga avsikter att vare sig förtrycka eller skapa lidande för människor, detta torde du vara medveten om. Det jag kritiserar är mångkulturen som samhällsform då detta leder till en destruktiv utveckling för alla inblandade.

Min lösning på problemet är helt enkelt att uppmana människor som dels inte kan assimilera sig och dels människor vars etnicitet och kulturella tillhörighet skiljer sig i en så påtaglig omfattning från den svenska att återvända till sina ursprungsländer.

Du skriver ”Däremot går det att bygga ett samhälle på gemensamma värdering t.ex. demokrati, mänskliga rättigheter etc.”
Du får gärna utveckla detta då jag bestämt besitter den uppfattningen att detta är omöjligt i ett mångetniskt- och mångkulturellt samhälle. Alla folk och kulturer skiljer sig från varandra så att uppnå ett mångetniskt- och mångkulturellt samhälle grundat på gemensamma värderingar torde därför vara otänkbart. Så vida du inte vill göra alla rotlösa och tvångsintegrera massan och stöpa den i en ny form. Du har säkert ett lysande svar på detta, så jag väntar med spänning på att få läsa det.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Isola

Detta är en fråga som kräver ett långt svar, men jag ska försöka fatta mig kort.
Situationen i Sverige har utvecklats i en svenskfientlig riktning på ett sätt som kommer i uttryck genom en rad olika faktorer så som skolan, media, politiker, EU, etc. Dessa plus en mängd andra faktorer verkar aktivt för att svenskarna, som kollektiv, skall skapa ett självförakt gentemot det egna. Vi skall skämmas för att vi är svenskar. Detta är något som ständigt är närvarande genom ett oavbrutet upprepande, något som dessutom har slagit rot.

Samtidigt som denna negativa påverkan, denna indoktrineringsprocess, fortgår mot vårt folk så öppnas våra gränser för en så pass stor massinvandring, från hela världen, att politikerna till och med själva erkänner att de har misslyckats med hela invandringspolitiken. Då kan man ju fråga sig varför denna massinvandring inte stoppas för att istället lösa problemen som redan finns?

I takt med att det mångkulturella samhället växer fram så drabbas allt fler människor av dess negativa konsekvenser. Dessa tystas dock ned till förmån för ett glorifierande av mångkulturen. Här är hela maskineriet delaktigt. De etablerade medierna öser ut osanningar, spottar på svenskheten samtidigt som mångkulturen lyfts till skyarna. Senast så var det Janne Josefsson som erkände detta och sade följande angående mångkulturen ”Jag tillhör en yrkesgrupp som förskönat det riktigt ordentligt och hållit inne med och dolt väldigt mycket. Det är ett av de värsta sveken vi journalister gjort oss skyldiga till under åren jag jobbat i alla fall.” Politiker som Mona Sahlin menar att hon ”hatar allt genuint typiskt svenskt” samtidigt som hon och hennes kollegor stiftar nya lagar och bestämmelser till förmån för mångkulturen och mot svenskarna.

Svenskar blir skrämda till tystnad och håller därför käften istället för att säga vad de tycker, elever förbjuds att vara stolta över det svenska ursprunget i skolan, sånger och skolavslutningar i kyrkan tas bort, partier som vill värna det svenska hindras att verka på samma villkor som övriga partier, på nationaldagen välkomnar man invandrare istället för att hylla det svenska, osv. Allt detta har självklart en negativ påverkan på det svenska folket.

Självklart så är kultur inget statiskt. Dessutom så är alla kulturer influerade av varandra, men detta betyder inte att vi därför måste öppna upp våra gränser för en enorm massinvandring.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Skillnaden mellan Jussi och araberna är precis lika stor som skillnaden är mellan mig och araberna. Både jag och Jussi är nordbor, araberna är det inte. Sedan skulle jag kunna rabbla upp massor med skillnader mellan nordbor och araber, men jag förutsätter att du förstår vad jag menar.

Anonym sa...

Svar från anonym 1:

Nu var i och för sig frågan ställd till Jussi, men låt gå för det.

Jaha, nu blev tydligen Finlands sak även Nationaldemokraternas sak... Du får nog ange exakt var gränserna går i så fall, om jag skall kunna förstå var exakt farorna för det mångkulturella börjar bli betydande.

Går gränserna för det nationella ni försöker bevara vid Sveriges gränser, nordens gränser, Europa eller kanske till och med vid ekvatorn? Om man skall titta till det historiska perspektivet av att vara nationell, har väl de flesta krig Sverige varit inblandade i varit mot Danmark. Räknas de till nordbor?

Jag hoppas någonstans att det inte slutar vid folkslag, för då börjar Nationaldemokraternas sak bli obehaglig på riktigt.

Jag vill däremot ge dig rätt gällande Vimmerby Tidnings agerande, det är enligt mig felaktigt. Du får hoppas på bättre tur hos Nyheterna, utnyttja att det tack och lov finns en mångfald inom mediernas värld, för inte kan väl Bonnierfamiljen äga alla publicister ...

Isola sa...

Rasmus.
Jag vet inte alls vad du pratar om faktiskt. Denna "svenskfientlighet" du beskriver är något jag aldrig upplevt. Att skämmas över att vara svensk? Jag har aldrig stött på det heller och då är jag ändå född i Sverige, har svenska föräldrar och farföräldrar. Ingen har någonsin pekat på mig och bett mig skämmas och då bor jag i ett område med många människor av utländsk bakgrund.
Dessa negativa konsekvenser finns såklart men det är inget individuellt problem. Det är ett systemfel, vi tar inte hand om våra medborgare på rätt sätt.
Att Mona säger att hon hatar allt typiskt svenskt är väl samma sak som att jag säger att jag hatar allt typiskt manligt, vilket jag gör. Jag hatar de stereotypa könsrollerna men det betyder inte att jag hatar män, långt ifrån.

Och till slut, den här enorma massinvandringen ni i ND ser känner jag spontant är bullshit. Som om det var en "våg" av människor som vällde in över gränsen.
Straffa inte ett helt kollektiv, det tar bort fokus från de problem som faktiskt finns.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym (anonym 1)

Jo, jag tog mig dock rätten att kommentera din fråga.

Som jag har klargjort tidigare så är min uppfattning att individer som inte kan eller har för avsikt att assimilera sig bör återvända, detta gäller i första hand utomeuropéer. Jag vill inte tvångsintegrera människor för att de skall ”passa in” i vårt samhälle. Jag respekterar att folk lever på olika sätt, men en förutsättning för denna mångfald av levnadssätt är att det görs i respektive länder.

Vissa invandrargrupper har växt till sig ordentligt, både vad gäller antal och inflytande. De har/håller på att bygga upp egna samhällen och lever på deras sätt. Detta är naturligt då de vill bevara sin identitet, med allt vad det innebär. Jag ser dock inte denna utveckling som önskvärd i vårt samhälle, utan det bästa vore självklart om dessa återvände till sina hemländer där det samhälle de vill leva i redan existerar.

Tack för ditt medhåll vad gäller Vimmerby tidning!

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Isola

Vilken tur att du aldrig har upplevt någon form av svenskfientlighet. Oavsett om det beror på förnekelse eller ren idioti så kretsar inte allt kring just dig. Det finns många flickor som har blivit våldtagna, men bara för det så tror jag inte att en flicka som inte har blivit våldtagen förnekar det faktum att våldtäkterna faktiskt existerar, i en väldigt stor omfattning dessutom.

Sedan skriver du att massinvandringen är ”bullshit” och något som inte skulle existera. Du kanske ska skaffa dig lite kunskap innan du yttrar dig, du kanske har missat att vi har slagit invandringsrekord flera år i rad.

Mattias Berggren sa...

Vad jag menade med min kommentar är att det aldrig blir särskilt bra när man låter nationella intressen styra, därav min exempel med Turkiet. Däremot i ett land som USA har man ofta en dubbel identitet man ser sig som i första hand amerikan och i andra hand italienare, svart, svensk eller vad man nu vill.

I ett mångkulturellt land som Indien har man lyckats leva i samförstånd när man sett sig som indier i första hand. Efter kolonialismen har i perioder det hindunationalitsiska BJP haft stort inflytande vilket skapat förtryckt mot religiösa minoriteter som kristna och muslimer.

Jag har inget problem att man kan vara stolt över att vara både svensk och bosnier, somalier, norrman eller vad du nu vill. De invandrare jag känner har inget problem med det man anammar det svenska och håller kvar vid sin tradition och kultur, precis som svenskar som flyttade till USA eller Australien gjorde.

Ett annat avskräckande exempel på hur nationalism alltid misslyckas kunde du se i dokumentären "Mugabe och den vita afrikanen" kan ses t.o.m. imorgon på: http://svtplay.se/t/129797/dox

Isola sa...

Rasmus. Vilken dum liknelse med våldtäkter. Sexualiserat våld är ett globalt problem, något som drabbar kvinnor i alla länder, i alla kulturer. det är inget invandringsproblem, det är ett manlighetsproblem.
Att det döms fler invandrade män för våldtäkt än "svenska" beror med stor säkerhet på att endast åtta % av alla våldtäkter anmäls. När är det störst chans att du som våldtäktsoffer blir trodd, om våldtäktsmannen är utomlandsfödd och sedd som "problematisk" eller om han är född i Sverige, vit och sedd som den där snälla killen som alla tycker om?

Att vi tar emot fler och fler människor till Sverige är naturligtvis sant, det jag anser vara bullshit är er inställning att det skulle handla om någon slags invasion, horder av människor med annan etnisk bakgrund som bara väller in som några slags gräshoppor.

Och dessutom, känner man sig inte välkommen eller respekterad är det kanske inte så märkligt att man agerar negativt. Kanske ingen ursäkt men absolut en förklaring.
Vi är människor i första hand Rasmus, inte etnicitet.