måndag 21 juni 2010

Bokrecension: BSS – ett försök att väcka debatt

Att läsa böcker är både lärorikt och rogivande. Tyvärr så får jag väl erkänna att jag är en mindre hängiven bokläsare, men med jämna mellanrum så läser jag dock ut en och annan bok, och läsandet tenderar att öka. Här tänkte jag försöka mig på att göra en kortare bokrecension av den senaste boken som jag läst ut.

Boken BSS – ett försök att väcka debatt utkom år 1990 och består av 258 sidor. Boken är till vissa delar en personlig skildring skriven av Leif Ericsson. Vi får följa med författaren efter sitt uppvaknande i samband med att han började skriva insändare till tidningar och i och med detta upptäckte en ny och absurd värld. En värld där vissa saker inte fick ifrågasättas och tanken på att börja engagera sig blir allt mer påtaglig, till slut oundviklig.

En intressant bok för den som vill ha en inblick i invandringskritikernas klimat under 70 och 80-talets Sverige

I boken så får läsaren följa med en invandringskritiker på en resa främst under 70 och 80-talets Sverige. Boken redogör för utvalda perioder och händelser under denna period, en period som speciellt berör den allt mer ökade invandringen och dess negativa konsekvenser. Den tar även upp samhällsbemötandet i allmänhet, men etablerade politiker och mediernas bemötande i synnerhet. Läsaren får vara med om olika skeden av ett sakta uppstående motstånd mot den förda invandringspolitiken.

Som titeln ger en ledtråd om så får läsaren vara med om hur och varför kampanjorganisationen BSS (Bevara Sverige Svenskt) bildades samt hur den verkade i ett hårt och, för invandringskritiker, utsatt samhällsklimat. Efter framgångar, bakslag och konflikter grundades sedan Sverigedemokraterna ur BSS år 1988.

BSS bildades år 1979 av en mindre grupp individer som oroade sig över den ökade invandringen. Tanken bakom BSS var att sprida information och skapa debatt kring den tabubelagda frågan berörande invandringspolitiken. Det hela började med att ett flygblad skrevs, trycktes och började delas ut. Efter detta så skulle BSS komma att bli utsatt för en omfattande hetskampanj, våld och allehanda odemokratiska metoder från media, politiker, kommunister och invandrare. Allt för att hindra debatten att komma fram i det offentliga.

Medierna teg om den folkliga opinionen och använde sig av lögner, hets och allmänt fula metoder för att stävja invandringskritiken. Invandringskritiker blev av med sina jobb, hindrades från att demonstrera och blev påhoppade av odemokratiska grupperingar. Boken ger många och skrämmande exempel på den bristande demokratin och yttrandefriheten i ett samhälle under en stor förändring, en förändring som skulle genomdrivas till varje pris.

I samband med den ökade invandringen och hetskampanjerna mot BSS så började folk att reagera i en allt större utsträckning, något som leder till att stödet för BSS ökade steg för steg. Läsaren får följa BSS:s verksamhet genom skildringar av möten, aktioner och demonstrationer. Även tal, genmälen, ståndpunkter och statistik återges. Boken redogör även för den uppmärksammade Sjöbo-omröstningen år 1988 då kommuninvånarna tilläts att folkomrösta om ett eventuellt flyktingmottagande. Utslaget blev ett klart nej till mottagande av flyktingar och de centerpartister som hade tvingat fram omröstningen uteslöts ur partiet efter detta.

Det negativa med boken är bland annat att den kan kännas lite seg och upprepande ibland. Några av talen som återges har till stora delar samma innehåll och vissa slutsatser och författarens egna funderingar tycks vara återkommande på likartade sätt. Boken saknar även bilder, vilket är lite tråkigt.

I det stora hela så är boken intressant ur perspektivet att det är en dokumentation av tiden då massinvandringen började ta vid. Det ger oss som inte upplevde den tiden en inblick i dåtidens samhälle, hur kritikerna organiserade sig och vilka metoder som förespråkarna använde sig av för att tysta den kritiska sidan. Trots tidsskillnaden så kan jag se stora likheter mellan dåtidens och nutidens etablissemang. Om någon är intresserad av att köpa ett exemplar av boken så kan ni skicka ett mail till mig.

4 kommentarer:

Rikard sa...

Hej, tack för en bra recension av en intressant bok.

Har också läst stora delar av boken och har några kompletterande iaktagelser att komma med.

Det första är att BSS redan från början verkar haft drivande personer som varit väldigt duktiga och välvilliga. Under 80- och 90-talet så fanns som bekant dåliga inslag som tex skinskalle-kulturen men det är tydligt att de drivande personerna bakom BSS varit väldigt kloka och nyanserade i sin kritik.

Trots detta så blev de alltså illa bemötta av media på olika vis, det handlar alltså om att de hade en obekväm kritik inte att den var kränkande eller opassande.

Kan vara bra att ta till sig idag när olika intellektuellt ohederliga personer och organisationer vill svartmåla numera nedlagda organisationer som inte längre har en representat som kan försvara dem.

En annan sak är ett talade citat som säger lite om hur partiskt och ohederligt debattklimatet i de etablerade mediakanalerna kunde vara på denna tiden när expressens chefredaktör på bästa ledarplats uttrycker att "sådana som ni borde hängas i era tarmar" angående BSS. Något som låter som taget från en totalitär kommunistregim.

Idag har dock, tack och lov åt, tack vare många personer med civilkurage, debattklimatet blivit lite lite friare men det finns fortfarande gott om exempel på nedtystad kritik och lokaltidningar som inte tar emot insändare från nationalistiska partier *host*.

Det finns också alternativa kanaler, och då tänker jag givetvis främst på internet som har varit en välsignelse för det fria ordet. Men även här för ju vissa intressen en psykologisk krigsföring mot en bred folkling oppinion genom att kalla kritiska kommentarer på nyhetssidor för "nät-mobben" etc.

Till sist så vill jag bara tipsa om att denna bok endast finns kvar i ett begränsat anatal exemplar och endast går att beställa från Nationaldemokraterna eller Sverigebutiken.se, så den som vill ha ett unik redogörelse från en nedtystad organisation bör passa på att beställa denna boken om inte annat för nyfikenhet, nutidshistoria och en dos lektion odemokrati.

radiogunnar sa...

Bara helt kort samman slagningen av BSS och Framstegspartiet blev Sverigepartiet med Stefan Herrman som partiledare höll ett år 1986-1987.

I februari 1988 bildades SD som ett helt nytt parti.

Sverigepartiet fortsatte dock åren mellan 1988-1994 med Lars Lindh som ordförande.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Rikard

Tack för en intressant kommentar! :)

Rasmus Gårdebrink sa...

Till radiogunnar

Kände att jag inte kunde ta med alla detaljer i en kortare recension, för då hade det blivit en väldigt lång recension.