onsdag 16 juni 2010

Ansvarslöst tilltag i en krisande tid – Socialstyrelsen minskar säkerheten för dementa

I går så valde Socialstyrelsen att ta bort den föreskrift som tidigare har gett vårdpersonal möjligheten att förebygga skador och problematiska situationer som lätt kan drabba människor som är demenssjuka. Detta innebär bland annat att vårdpersonalen måste få samtycke för att få använda sig av larm av olika slag för att minimera olika skaderisker och de dementa skall inte få hindras från att gå ut, även om detta sker mitt i natten, på egen hand och kan leda till tragiska konsekvenser.

Frågan är hur Socialstyrelsen tänker när de genomför en sådan här omfattande förändring. Demens drabbar runt 20 000 individer per år och vanligtvis drabbar den människor över 65 år. Det finns olika sorter och nivåer av demens, men detta förändrar inte det faktum att demens är en hjärnskada som bland annat försämrar minnet, tidsuppfattning och orienteringsförmågan. Demens är en sjukdom som utvecklas på ett sätt som gör det svårt för de drabbade att klara sig utan stöd i olika grader, men detta tycks Socialstyrelsen sakna förståelse för.

Med detta i baktanke så kan man med rätta ifrågasätta Socialstyrelsens agerande. För hur ska demenssjuka människor kunna fatta korrekta samtyckanden? Låt säga att en 80-årig demenssjuk dam vill gå ut mitt i natten i januari och att det inte finns tillräckligt med resurser för att följa med kvinnan. Trots att kvinnan riskerar att utsätta både sig själv och andra för stor fara, så skall hon enligt Socialstyrelsen släppas ut helt utan uppsyn.

Socialstyrelsen hävdar nu att det saknas stöd i lagen för att tvångsskydda dementa, men trots detta så har de haft föreskrifter om detta sedan 1980-talet. Socialstyrelsens förslag är att ta in så mycket vårdpersonal som behövs för att lösa de problematiska situationer som kan uppstå, men de menar samtidigt att detta är en komplicerad situation. I dagsläget så finns självklart inte dessa resurser och det är nu upp till kommunerna att lösa detta. Detta trots att det ekonomiska läget ser mörkt ut på många håll och kommunerna kommer med all säkerhet få problem med att uppfylla Socialstyrelsens krav.

Mitt förslag är istället att Socialstyrelsen väntar med att ta bort föreskriften så att lagen kan ses över och förändras. Inte för att låsa in demenssjuka som kriminella utan för att i första hand förebygga att människor skadas och dör, i onödan och på tragiska sätt. Det finns trots allt för många exempel på hur demenssjuka ramlar, går vilse och omkommer. I samband med detta så bör hela demensvården få mer resurser så att de sjuka får mer frihet genom tex. utflykter och promenader i en större utsträckning tillsammans med vårdpersonal.

Inga kommentarer: