tisdag 27 april 2010

Visionstext för Vimmerby kommun

Texten nedan är ett flygbladsutkast, men den blev alldeles för lång så därför väljer jag att publicera den här. Detta är alltså inget kommunprogram på något sätt, utan snarare en kortare visionstext med åtgärder som Nationaldemokraterna vill verka för i Vimmerby kommun. Ett kommunprogram håller på att tas fram och kommer att lanseras inom en snar framtid. Nedan följer texten:

Kommunen behöver en ny politik – vi ger dig ett alternativ

Vi i Nationaldemokraterna anser att Vimmerby kommun har styrts på ett oacceptabelt sätt, ett sätt som har utvecklat stora brister utan att någon har haft modet eller viljan att åtgärda dem. Vi tror inte att problemen kan lösas av vare sig höger, vänster eller liberala sverigedemokrater. Det behövs en ny politik – en nationaldemokratisk politik.

Bevara landsbygden
Vimmerby är en landsbygdskommun, men trots åratal av centerstyre så har landsbygden svikits. Nationaldemokraterna ställer inte upp på detta.

Vi vill verka för en levande kommun där landsbygden är en viktig del. Genom att garantera den nödvändiga samhällsservicen så hoppas vi på att få en attraktiv landsbygd som är utvecklande och erbjuder en trygg tillvaro.
- Uppmuntra småskaliga och ekologiska lantbruk som bevarar kulturlandskapet
- Ta hand om den äldre generationen även på landsbygden
- Satsa på fritidsverksamhet för alla åldrar
- Utveckla kollektivtrafiken som skall vara gratis för ungdomar och pensionärer
- Regelbundna träffar mellan invånare och politiker för att främja lokaldemokratin

De unga är vår framtid
Vimmerby brukar kallas för ”barnens stad”, men detta är missvisande då verkligheten ger en annan bild av situationen för de unga. Vi anser att detta är orsakat av en oansvarig politik och ett bristande ansvar från hela vuxenvärlden. De unga är vår framtid, och vår framtid kan vi inte blunda för. Vi vill förebygga ungdomsproblemen genom kraftfulla insatser.
- Fler poliser, fältarbetare, psykologer och vuxna i de ungas miljö
- Verka för en större samverkan och ett större ansvarstagande från vuxenvärlden
- Tillsätt en kommunal arbetsgrupp som skall fokusera på de yngres situation för att skapa en positiv tillvaro utan destruktivt innehåll
- Vi vill ta krafttag för att sänka den höga ungdomsarbetslösheten
- Utveckla enklare hyreslägenheter för ungdomar

Vi vill ha ordning och reda i skolan där läraren är respekterad. Störande elever skall kunna förflyttas till en egen klass. Vi vill satsa på lärlingsutbildningar för att på bästa sätt ta till vara på varje individs fallenhet. Utöka de fysiska- och hälsofrämjande aktiviteterna.

Svenskarna först
Samtliga partier i fullmäktige arbetar medvetet för att främja invandring och mångkultur i kommunen. Detta på bekostnad av oss svenskar som bor här. Vi anser att de resurser som i dag går till mångkulturen istället skall gå till svenska intressen. För oss nationaldemokrater kommer svenskarna alltid i första hand.
- Sätt alltid svenskarna först
- Säg upp avtalet med Migrationsverket
- Främja den svenska identiteten i skolan och inför kampanjdagar mot svenskfientlighet
- Satsa på folkgemenskaps- och kulturfrämjande insatser

Värna miljön
Ett ekologiskt hållbart samhälle går hand i hand med en levande landsbygd. Vi vill se stora förändringar i kommunens inställning till närproducerade varor. Kommunen skall sträva efter en balans mellan en modern civilisation och en intakt natur.
- En kommun fri från nedskräpning och farliga utsläpp
- Satsa på förnyelsebara energikällor så som vindkraft, vattenkraft och biobränsle

Vi anser att kommunen bör står upp för rätten att servera ekologisk och närproducerad mat i verksamheter som drivs i kommunal regi, detta skapar dessutom arbetstillfällen. Vi vill även utveckla eko-turismen och ställa om kommunen till en eko-kommun.

4 kommentarer:

Stefan Jarl sa...

Angående Vindskraftverk. Förstår inte hur man kan stödja utbyggnaden av vindkraft. Det förstör ju ett kulturlandskap som Vimmerby som bara den. Det finns många alternativa energie källor tycker inte vindkraft ska vara en av dom ND förespråkar. Hur snyggt är det med dessa vindsnurror vid Astrid Lingrens hemort ? Missnöjet med dessa vindsnurror sprider sig som en löpeld. Får man säga en sak som är bra om SD så är det att dom är skeptiska till denna vindkrafts expnsion.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Stefan Jarl

Vad gäller vindkraften så är det en energikälla som, likt alla de andra, har både för- och nackdelar. Jag förstår din kritik, men faktum är att vi inte kommer att förespråka någon massutbyggnad av vindkraftverk. Jag håller med dig om att det kan förfula landskapet och därför är det viktigt att välja platserna på ett bra sätt så att detta kan undkommas i möjligaste mån.

Du får gärna hänvisa till en källa vad gäller SD´s skeptiska inställning till vindkraft. I SD´s kommunala riktlinjesprogram står det att ”kommunen bör underlätta för uppförande av enskilda vindkraftverk.”

politiskt_inkorrekt2009 sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Frank sa...

Men ND ä vell för ökad kärnkraft eller?