söndag 25 april 2010

Partistyrelsemöte och kampanjstart

I går bar det av tidigt upp mot Stockholm för ett viktigt och intressant partistyrelsemöte. Det är mycket som händer nu. Presstödet är i hamn och uppståndelsen är enorm från alla håll, valet närmar sig med stora steg, arbetet intensifieras på alla områden och det är helt enkelt massor att göra.

Jag med kampanjflygblad i Hultsfred

I dag inledde vi sexualbrottskampanjen i Hultsfred, med anledning av våldtäkten på den 11-åriga flickan den 15 april. Dagen till ära så var det väldigt fint väder och strax över 600 kampanjflygblad blev utdelade. Kampanjen kommer att fortsätta under kommande vecka och förhoppningsvis så kommer den väcka både debatt och reaktioner.


I flygbladet föreslår vi följande:


Hårdare straff för dem som förstör andras liv

Vi anser att straffskalan för sexualbrotten är för låg i dag och vi vill därför se en övergripande straffskärpning. Straffen skall vara avskräckande och att förstöra någon annan människas liv skall straffas hårt. Samhället måste sluta dalta med sexualförbrytare.


Barnens trygghet är viktigare är dömda pedofilers anonymitet

Vi vill göra det möjligt för barnfamiljer att få reda på om det bor dömda pedofiler i deras närområden eller kring den skola som barnen går i, just för att förebygga brott. Detta är enligt svensk lag förbjudet i dag då det klassas som förtal att informera om dömda grova sexualbrottslingar. Vi anser dock att barnens trygghet är viktigare är anonymiteten för dömda pedofiler.


Livstids utvisning för utländska sexualförbrytare

Vi vill också göra det möjligt att direkt utvisa sexualförbrytare med utländsk härkomst. Svenska skattebetalare ska inte betala fängelsevistelsen utan dömda förbrytare bör avtjäna sitt straff i det land där de är medborgare. Genom att begå sexualbrott så har man förbrukat sin rätt att vistas i Sverige under all framtid.


Läs reportaget –
Sexualbrottskampanjen inledd i Hultsfred

15 kommentarer:

Anonym sa...

Ingen info bortsett från rubriken!

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Nu finns det info :)

Carl von Linné sa...

Bra jobbat Rasmus! Jag tror fler och fler börjar förstå att Nationaldemokraterna är ett bättre alternativ än Sverigedemokraterna =). Jag gjorde det själv nyligen.

Finns det någon info om var ni ska kandidera till hösten? Vimmerby, Södertälje och var mer?

Kämpa på!

Carl von Linné sa...

Fria Tider verkar ha uppmärksammat detta! kul!

http://www.friatider.se/nd-kraver-offentligt-sexbrottsregister

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Carl von Linné

Tack! Ja, om bara folk tar reda på information och fakta så är det inget konstigt att folk, i en allt större utsträckning, kommer att överväga att stödja ND framför SD. Här kan alla göra en viktig insats genom att prata med folk om detta.

Glädjande att höra att du ser ND som ett bättre alternativ än SD. Inom kort bör det komma information som berättar i vilka kommuner vi kommer att kandidera i.

Kul att Fria Tider uppmärksammar vår kampanj, tack för länken :)

Realist sa...

Som vanligt kommer ND med orealistiska, populistiska förslag. Vilket land tror du vill omförsörja kriminalvård för brott begångna i ett annat land? I alla rättsstater sitter du av straffet i det land som brottet har begåtts, sen blir det oftast utvisning för icke svenska medborgare, men det är praksis redan idag.

André sa...

Bra, det är skam att utlänningar ska sitta på Svenska "fängelser" och njuta av kabel TV och god mat medan pensionärer får ett halvt ägg till frukost om dom har tur.....

Anonym sa...

Jag hade tidigare tänkt att rösta SD till hösten, men nu, efter flörten med de kristna invandrarna och homo-tramset, har jag svängt.

Just nu lutar jag åt Nd, både i riksdag och kommunalt, trots att jag bor i Götet, där Nd:s möjligheter att komma in torde vara rätt små.
Fast alla resor börjar ju någonstans :-)

Om man ändå får komma med en smula kritik, så är det att det är lite för mkt Södertälje/Stockholm-känsla över partiet. Jag hoppas verkligen att ni kommer att höras och synas över hela Sverige.

Jag tycker det, äntligen, känns som att det börjar ske en tillnyktring. Bekantskapskretsen är mindre pk nu, än vad den var för bara 2-3år sedan.
Det kanske finns hopp ändå.

Ett stort lycka till i valet, och när du står på torget nästa gång, kom ihåg att vi är många som stödjer er!

Mvh. Johan

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Realist

Jag ser inte att våra förslag är orealistiska. Du får gärna förklara varför? Redan i dag finns det regler om hur brottslingar skall lämnas ut mellan EU-länder för att avtjäna straffet i hemlandet. Detta bör även bli lättare att genomför med andra länder i den mån det är säkert och möjligt. Efter avtjänat straff bör sedan grova brottslingar utvisas på livstid.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till André

Jag håller helt med dig. Det känns som att de ansvariga politikerna prioriterar väldigt fel, väldigt ofta.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 2 (Johan)

Glädjande att du tänker rösta på ND och inte på det nya SD. Jag ser det som så att en röst på det nya SD är en bortkastad röst då jag är övertygad om att de inte kommer att kunna åstadkomma det som bör åstadkommas.

Vad gäller din kritik så är jag beredd att hålla med dig. Vi har dock haft väldigt mycket att göra med tidningen de senaste åren som du kanske känner till. Detta har resulterat i att den övriga verksamheten har blivit drabbad på olika sätt. Detta kommer dock att förändras och du är välkommen att hjälpa till.

Självklart så finns det hopp och det gäller att aldrig sluta kämpa.
Tack så mycket! Jag hoppas att vi kan röna framgångar även i valet. Då blir det ett framgångsrikt år i dubbel bemärkelse :)

Bekymrad Pappa i Vimmerby sa...

Detta flygblad gör mig enormt glad! Precis min åsikt, krafttag mot brott som begås mot barn oavsett nationalitet och ut med dem som inte hör hemma i Sverige! Vi kan inte reda ut allas problem, det borde räcka med att vi tar hand om de våra, sen får respektive hemland ta hand om de sina. Vi kan ju inte agera slutstation för all världens avskum och kriminalitet. Handläggningstider m.m på utvisningar borde kortas ner väsentligt, begår man ett brott torde detta DIREKT leda till deportering, problemen med mångkulturen är tillräckligt stora som de är för att vi ska behöva ta hand om andra länders kriminella. Att sedan lösa de problem som uppstått i mångkulturens Sverige kommer ju bli så mycket enklare då vi bara behöver förhandla med de hederliga inflyttade och har resurser att ta hand om vår egen kriminalitet.
Då kan vi ju verkligen börja att påverka, vi måste som nation börja sätta press på de länder som ligger kulturellt nära de länder folk flyr ifrån. Ta tex Jordanien i mellanöstern som är ett rikt land med hög välfärd, de vägrar ta emot flyktingar från Afganisthan osv och dessa stackars människor stvingas att fly vidare och hamna i ett kulturellt "limbo" i tex Sverige där de både hamnar utanför samhället, har sämre förutsättningar för drägligt liv osv. De som flyr från Somalia till Sverige torde ju faktiskt få det bättre i som medborgare i ett annat afrikansk land än att hamna i ett utanförskap i Sverige. Ett självständigt Kurdistan åt Kurderna och Lyfta belägringen av Palestina och förtrycket av det Palestinska folket. Tänk om den nuvarande regeringen kunde börja tänka lite i sådana banor... Det är klart som tusan Jordanien inte kommer inte öppna sina gränser då det slipper... Sverige finns ju som löser problemet åt dem.

Anonym sa...

Bekymrad pappa: Varför kandiderar inte du för ND? Du har en mycket god analytisk förmåga, ser problemen och sitter på adekvata lösningar etc. ND:s enda akilleshäl är att de/vi har för få medlemmar som vill och kan ställa upp i val och en alltför liten partikassa för att kunna genomföra stordåd. Men med dig kanske det kan vända.

Förövrigt: Du prenumerar väl på NI?

/Aktivist

Anonym sa...

Aktivist:

Tack för förtroendet, jag kan tyvärr inte engagera mig offentligt i ND då mitt medlemsskap till viss del skulle leda till en oönskad debatt som skulle dra negativ uppmärksamhet till Partiet och säkerligen leda till "delade läger" osv. Då jag själv urspungligen härstammar från ett utomeuropeiskt land och har invandrar bakgrund tror jag att det skulle skapa fler frågor för den oinsatte än svar.

Det kan nog tyckas konstigt för gemene man att jag skulle sympatisera med ert parti, men då jag kan se skillnad på rasism och nationalism är ni ett ganska självklart alternativ då de fåror mångkulturen skapat i samhället är så tydliga att bara en blind kan förneka dem. Jag ser mi inte som förmer än andra med samma bakgrund som mig själv, däremot ser jag kanske mig själv som en realist. Det samhälle som existerar är inte realistiskt, det är inte realistiskt att det skulle fungera, inte ens i teorin och dra mig baklänges det fungerar inte i praktiken heller!
Det finns några av oss som vuxit upp i den svenska kulturen och uppfostrats till en del av den och ser det som en självklarhet att försöka bevara den. Mångkulturen raserar det samhälle jag vuxit upp i och förstör de värderingar jag fått med mig från min uppväxt.

Många skulle nog se mig som "etniskt förvirrad" detta överrensstämmer inte med verkligheten, etnicitet har inget med detta att göra, utan det handlar om att bevara något man tycker är vackert oavsett om det gynnar mig själv som person eller inte, att tro på ett ideal!

fortsättning inlägg under.

Anonym sa...

fortsättning:

Om fler skulle se det på samma sätt tror jag vi skulle kunna komma någonvart, om de inavandrande människor som även de lider av mångkulturen och svenskar kunde sluta upp för att lösa detta, på bästa sätt för alla?
Det ligger väl i ALLAS intresse att vi inte fortsätter ned på den socialdemokratiskt utstakade väg som valts åt oss? Arab,Svensk, Palestinier och Kosovalban, har väl alla rätt till att leva i ett drägligt samhälle de själva valt och byggt. Låt oss då ALLA hjälpas åt och se till att det blir så, låt oss först alla dra ett strå till stacken att bygga upp det sverige som SVENSKARNA vill ha, ett enat Sverige har nog mycket större möjligheter att vara med och påverka sin omvärld än ett splittrat. EN sak i taget, först bygga upp det som är närmast, även om det är på vår egen bekostnad, det gäller kommande generationer, vi lever i ett tid då det är för sent att påverka våra egna liv, däremot kan vi lägga grunden för framtida generationer, vi kan lägga första stenen här och nu! En röst på ND är för mig är ett första steg, även om de kan tyckas föra en politik som jag med inavndrarbakgrund skulle kunna uppleva som hotfull för min fortsatta tillvaro i Sverige... Är det inte själviskt att att sätta min egen rädsla framför ett helt folks framtid? Framför många folks framtid, hur många kulturer är det inte som går förlorade i dagens Sverige? Nu hjälps vi alla åt att bygga upp det som raserats på de sätt vi kan, en röst på ND och ett ökat engagemang i dessa frågor även från den invandrade populationen som fortfarande verkar klamra sig fast vid att Sverige är lösningen på deras problem, problemen ligger väl i att påverka länderna de kommer ifrån och de länder runt omkring så att de kan få flytta hem igen, förenas med splittrade släkter, vänner osv, eller i "värsta" fall få börja om i en kultur där de är trygga, där deras barn är trygga och inte riskeras dras in i kriminalitet/missbruk m.m som är delar av de problem där inavandrare är överrepresenterade i statistik. Att deras barn dras in i sådant är ju ett stort problem även för dem, föräldrar som känner utanförskap bor i en mångkultur där de tappar kontrollen och inflytandet över sina egna barn, de borde engagera sig mer i att påverka situationen för sig själva, det är deras barn som går under i mångkulturens Sverige! Hade dessa barn istället fått växa upp i ett fredligt Irak där de kännt sig kulturellt trygga, hade de då deltagit i en gruppvåldtäkt, gett sig in i missbruk och kriminalitet? Jag är medveten om att inte alla hänger sig åt aktiviteter som ovan nämnda, men det händer och det borde inte hända ALLS!

min syn på saken... bekymrad Pappa i Vimmerby