fredag 30 november 2012

Karl XII och Corneliu Codreanu i våra hjärtan

I dag så är det många stolta svenskar som ägnar en extra tanke åt vår forna hjälte och konung Karl XII, som ägnade större delen av sitt liv till att försvara vår nation och dess folk. Vi minns även den rumänske nationalisten Corneliu Codreanu. Båda tog sitt sista andetag den 30 november, 1718 respektive 1938.

För mig så är det betydelsefullt att skänka en tanke till individer som heroiskt har stått upp för sina nationalistiska ideal, inte minst i svåra tider. Karl XII och Corneliu Codreanu var tveklöst sådana individer, hjältar som aldrig svek allmännyttan till förmån för egennyttan. Föredömen som gick i döden för sin tro, för sina ideal.

Karl XII var kungen som ägnade större delen av sitt liv till att försvara familj, folk och land. Han och den karolinska armén lämnade allt de älskade bakom sig för att kämpa mot fienden som hotade deras allt på jorden.

Karl XII ledde bland annat den svenska hären i slaget vid Narva år 1700. Den ryska hären var trefaldigt större till antalet, men trots detta så stupade cirka 15 000 ryssar och enbart cirka 700 svenskar. Segern vid Narva räknas som en av de största i Sveriges historia.Den 30 november år 1718 stupade Karl XII i Norge efter att ha utkämpat strider tillsammans med sina karoliner i åratal. Många söners blod hade runnit och kungens död var en stor förlust för landet. Han bars hem till Sverige och ligger i dag begravd vid Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Karl XII kom i mångt och mycket att symboliserade tapperheten i mänsklig gestalt. Han var varken en översittare eller en ynkrygg, utan stred på samma villkor och delade samma öde som sina karoliner. Han var en förebild, en hjälte och skall så ihågkommas.

Historien är full av nationalistiska hjältar, hjältar som tyvärr har hamnat i historiens skuggor på grund av att deras engagemang inte överensstämmer med dagens samhällsutveckling. Trots politiskt korrekta pekpinnar så finns det dock fortfarande dem som inspireras och aldrig glömmer historiens förbjudna hjältar.

En annan hjälte är den rumänske nationalisten Corneliu Zelea Codreanu, som dog den 30 november år 1938. Codreanu vigde större delen av sitt liv åt kampen för ett fritt Rumänien. Codreanu har kommit att bli en stor inspirationskälla för nationalister över hela världen, inte minst i Sverige. Codreanu och hans legionärer besatt en enorm idealism och kampvilja. Deras blickar var riktade framåt och deras hjärtan slog för frihet.


För er som inte är bevandrade i Karl XII eller Corneliu Codreanus liv och gärningar så vill jag verkligen rekommendera er att studera dessa personligheter. Ni kommer att bli inspirerade!

Inga kommentarer: