tisdag 20 november 2012

Den politiska absurditeten visar sig i Påskallavik

Sedan en tid tillbaka så har det varit klart att det skall öppna ett asylboende i Påskallavik. Detta har mötts av en omfattande kritik från invånarna, en kritik som har ignorerats av lokalpolitikerna. Nu har asylboendet angripits och i stället för att lyssna till kritiken så väljer de lokala politikerna att på nytt negligera invånarna och samtidigt försvara asylboendet.

Enligt diverse lokala medier så skall asylboendet ha utsatts för hakkors-klotter under den gångna helgen. Samma sak hände asylboendet i Kristdala, också det i Oskarshamns kommun, för drygt ett år sedan. Vem som ligger bakom klottret är omöjligt att säga, och det kan således vara individer som antingen är för asylboendet eller emot det.
Om det nu är missnöjda svenskar som ligger bakom klottret så har jag full förståelse för det, och jag respekterar deras vrede över att de ansvariga inte lyssnar, förstår eller inser. För den som är politiskt korrekt så kan klottret givetvis avfärdas som en dumhet, som ett främlingsfientligt angrepp. Frågan är dock hur människor skall agera då demokratin tycks ha blivit satt ur spel?

Den 8 oktober så arrangerades ett informationsmöte i Påskallavik om det planerade asylboendet. På detta möte så yttrades en omfattande kritik gentemot beslutet om att öppna ett asylboende i samhället. Jag var själv på mötet och den mängd kritik som framfördes där har jag inte uppfattat på något annat möte som jag har varit på. Slutsatsen vi kan dra av mötet är att invånarna inte vill ha något asylboende i sitt samhälle.
Den 21 oktober så arrangerade jag, tillsammans med två kamrater, en opinionsundersökning i Påskallavik. Under fyra timmar så stod vi utanför Konsum och lät invånarna kryssa i ja eller nej på frågan ”Vill du ha ett asylboende i Påskallavik?” 72 personer deltog och av dessa så kryssade 63 nej, 8 ja och en var blank. Slutsatsen vi kan dra av opinionsundersökningen är att invånarna inte vill ha något asylboende i sitt samhälle.

Efter både informationsmötet och opinionsundersökningen så har invånare från Påskallavik hört av sig på olika sätt. Dels med beröm och dels med en förtvivlan över situationen. Människor har skrivit insändare, riktat sig till politiker, uttryckt sin kritik på diverse forum och så vidare.

Hur har då detta bemötts av de lokala politikerna? Direkt efter opinionsundersökningen så gick samtliga partier i fullmäktige (förutom Sverigedemokraterna) ut i media där de gemensamt försvarade asylboendet och samtidigt dömde ut opinionsundersökningen.

”Den har inget värde alls”, sade miljöpartiets Elisabeth Wanneby till Barometern angående opinionsundersökningen. I samma artikel så säger Peter Wretlund, socialdemokratiskt kommunalråd, att det inte går att folkomrösta om asylmottagning. Vida känt vid det här laget är socialdemokraten Stefan Windh och hans röda yttrandefrihetsföraktande kollegors beteende i samband med att opinionsundersökningen genomfördes.

Efter detta så hoppades politikerna förmodligen på att missnöjet skulle avta då invånarna skulle tvångsintegreras med asylboendet. Dock så sprack deras förhoppningar omgående, och i samband med att asylsökande började flytta in så har det alltså klottrats hakkors på boendets väggar. Händelsen har genast begagnats av politikerna till sin fördel, och därför så är det svårt att veta vilken sida som står bakom klottret.

”Jag är djupt ledsen och bedrövad över att de asylsökande välkomnas på detta sätt”, sade kommunalrådet Peter Wretlund. I samma artikel så går det också att läsa att Wretlund har för avsikt att ta upp klottret i kommunstyrelsen samt besöka asylboendet.

Lokalpolitikerna fortsätter att använda samma taktik. Invånarnas kritik skall ignoreras och asylboendet skall försvaras. Givetvis så ger denna attityd, efter allt som har hänt, upphov till desperation. En desperation som kan ta sig olika uttryck. Det mest naturliga om vi nu lever i en demokrati, vilket vi uppenbarligen inte gör, torde vara att kommunpolitikerna tog sig tid att lyssna och förstå. De skall trots allt representera folket, folket och inget annat.

Det är en farlig väg som politikerna har valt i Oskarshamns kommun, det är en odemokratisk, absurd och svenskfientlig väg. När Påskallavikbornas företrädare spottar dem i ansiktet på det här sättet så är frågan vad dem skall göra? Vissa kommer att acceptera översitteriet, men det kommer också att finnas vissa som inte kommer att göra det. Jag hoppas att politikerna förstår vad de håller på med, samtidigt som de tar det fulla ansvaret för vad deras agerande kan komma att leda till.

Relaterat


Länkar
Barometern - Hakkors målade på asylboende
Barometern - Politiker tar upp hakkorsen i Påskallavik

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket bra skrivet och detta beskriver mycket bra vad vi i P-vik tycker och känner. Ren desperation över att ingen vill lyssna. Märkligt är det också att tidningen alltid ska hitta samma personer att intervjuva som skall stå och ljuga att flertalet i påskalla vill detta. Det är ren lögn då bara en av alla mina grannar jag har pratat med inte tycker att det gör något att det skall öppna ett asyboende, resten är väldigt upprörda över att vi blir överkörda och att ingen vill lyssna på oss.