fredag 30 mars 2012

Förslag om fler främlingar till Vimmerby

Socialnämnden i Vimmerby med kristdemokraten Torbjörn Sandberg i spetsen kom nyligen med en bedömning om att kommunen kan öka mottagandet av främlingar. Bedömningen omfattar både så kallade ensamkommande flyktingbarn och flyktingar.

I dagsläget så har Vimmerby kommun ett avtal om att ta emot 15 så kallade ensamkommande flyktingbarn och 40 flyktingar per år. Sedan tidigare så har dock detta överskridits av till exempel omflyttningar. Som läget ser ut nu, med förväntade främlingsströmmar från främst Somalia, så krävs det utökade kommunplatser där dessa skall bosätta sig.

Socialnämndens ordförande i Vimmerby kommun, Torbjörn Sandberg (Kd), säger till Vimmerby Tidning att avtalet kan ökas till 45 flyktingar och 18 ensamkommande barn. Han påpekar även att flyktingmottagandet ger ett ekonomiskt tillskott. Socialnämnden vill även skapa ytterligare en tjänst till Integrationsenheten som skall fokusera på att hitta jobb.

Vimmerby kommun föreslås att öka flyktingmottagandet.

Vimmerbys kristdemokrater har tidigare gått i fronten för att förändra den svenska samhällsbilden. För att ta ett par exempel så vurmade ovannämnda Sandberg redan för några år sedan om att kommunen borde utöka antalet ”ensamkommande flyktingbarn” och Gudrun Brunegård ordnade så att nya främlingar skulle välkomnas på självaste Nationaldagen.

Att kommunen officiellt skall öka flyktingmottagandet från 55 till 63 kan tyckas relativt obetydligt. Dock så är det så att åtta extra individer är åtta för mycket. Hade Sandberg och Socialnämnden velat sträva efter en sundare utveckling så hade deras bedömning resulterat i en önskan om att ta emot åtta färre, eller inga alls. Vid valet år 2010 så erhöll Sverigedemokraterna två kommunala mandat, men de har till synes hållit sig väldigt passiva.

Någonstans så måste vi fundera över vilka konsekvenser det mångkulturella- och mångetniska samhället kommer att få för framtiden. De flesta svenskar är överens om att det uppblandade samhället har stora brister, brister som knappast avspeglar någon harmonisk utveckling. Vi skall då komma ihåg att detta samhälle har växt fram under en kort period av några få decennier. Hur kommer då samhället att se ut om 10, 20 eller 50 år? Frågan är relevant och alla bör betänka den.

2 kommentarer:

Annika sa...

Det är bra med engagemang. Ta kontakt med de som innerhar SD mandaten och hjälp dem med att sätta lite fart på kommunen? Det är svårt när man jobbar i motvind. Men stöd utifrån är viktigt!

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Annika

Jag har erbjudit min hjälp när det gäller vissa saker. I dagsläget så har jag kontakt med flera SDare, så vi får se om det kan leda till något konstruktivt.