onsdag 1 februari 2012

Bloggläsare gav rekorddonation

Under förra veckan så gav en bloggläsare en donation på 2 500 kronor. Det blir således den enskilt största donation som jag har fått. Glassigt värre tänker säkert vissa, men riktigt så fungerar det inte.

Som jag påpekade i ett tidigare inlägg om ekonomi så skapar mitt politiska engagemang en hel del utgifter, samtidigt som inkomsterna är relativt små. Något som knappast bör påpekas är att mitt engagemang inte bygger på någon förhoppning om att bli rik på pengar, utan på att åstadkomma och lyckas. För att möjliggöra detta så krävs det pengar och ett ekonomiskt tänkande.

Pengar betyder mycket, men långt ifrån allt.

Mitt mål för i år är att försöka få inkomsterna i nivå med utgifterna, utan att behöva dra ned på de senare. Detta då jag självklart vill att mitt engagemang skall kunna gå runt och samtidigt expandera, inte tvärtom. Exakt vad pengarna kommer att gå till har jag inte bestämt ännu, men det finns alltid ofinansierade projekt och andra ställen att placera dem på.

Jag vill passa på att tacka bloggläsaren för donationen.

Länk
Flattr, donationer och ekonomi

Inga kommentarer: