torsdag 16 februari 2012

Intressanta produkter i postlådan

I början av veckan så trillade det ned flera intressanta produkter i postlådan. Tillsammans så ger de en indikation på att den nationalistiska oppositionen håller på att avancerar. Det är dock viktigt att vi hjälps åt för att befästa våra framgångar, så att vi kan ta oss an nya utmaningar.

Nyligen så släppte Gardet sitt debutalbum, betitlat Fiende på egen mark, via skivbolaget Midgård. I början av veckan så landade ett recensionsexemplar i postlådan, och en recension av skivan kommer inom kort. Under de senaste åren så har både skivsläpp och spelningar varit lätträknade, men nu börjar det röra på sig. Något som är glädjande då musiken är viktig och fyller en viktig funktion.

Veckans post indikerar att den nationalistiska oppositionen är på väg framåt.

I början av veckan så fick jag även det första numret av det nya magasinet Framåt. Jag blev positivt överraskad av gratisnumret, som delades ut på manifestationen mot svenskfientlighet i Stockholm i december. Det som kom i veckan slog dock mina förväntningar. Utan att överdriva så blev jag mycket imponerad över professionalismen som präglar allt ifrån innehåll till design. Ett magasin har varit efterlängtat, och jag är övertygad om att Framåt kommer att fylla tomrummet som uppstod då Nordisk Frihet avvecklades.

I postlådan fann jag även, likt varje vecka, ett nytt nummer av veckotidningen Nationell Idag, en nyhetstidning som kanske inte behöver någon närmare presentation. Tidningen är i dagsläget endast några få prenumeranter från att kunna inleda prövotiden för nästa presstödsnivå. Något som skulle betyda ett tillskott på drygt 500 000 kronor till de nuvarande 1 700 000 kronorna.

När jag hade fått dessa saker i postlådan så insåg jag att vi verkligen är på rätt väg, och att vi dessutom avancerar. Vi kan i dag presentera en veckotidning och ett magasin, som kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Dessutom så börjar det röra på sig inom det musikaliska området och jag vill passa på att påminna om spelningen i Småland den 3 mars.

Att nå framgångar är enkelt i jämförelse med att befästa dem och samtidigt gå framåt mot nya utmaningar. Det är därför viktigt att vi hjälps åt tillsammans för att stödja vår egen verksamhet. Teckna prenumerationer, köp skivor, besök spelningar, ge ekonomiska bidrag och så vidare. Det är bättre att göra något än inget alls. Faktum är, trots allt, att vi har en lång väg kvar att vandra. Om vi misslyckas, så kan vi inte klandra någon annan...

Inga kommentarer: