fredag 3 februari 2012

Verksamhetsrapport för ”flyktingbarnen” i Vimmerby kommun år 2010

Vimmerby kommun bedriver sedan några år tillbaka en verksamhet för att ta hand om så kallade ensamkommande flyktingbarn. Jag har tidigare gjort ett uppmärksammat besök på boendet, men för några dagar sedan så ringde jag upp enhetschefen för att diskutera ett längre besök. I samma veva så kom jag över verksamhetsrapporten för år 2010.

I samband med att jag skulle leta redan på enhetschefen Peter Tirhedens telefonnummer så hittade jag en relativt utförlig rapport över verksamhetsåret 2010, på kommunens hemsida. Visserligen så är den cirka ett år gammal, men jag tycker ändå att den är intressant. Inte minst då den visar på vilka resurser som finns till förfogande när det gäller denna typ av verksamhet kontra kommunal verksamhet som äldrevård.

Innan jag går in på själva rapporten så tänkte jag berätta vad jag och Tirheden kom fram till. Anledningen till att jag vill besöka gruppboendet är för att jag vill göra en journalistisk skildring av verksamheten, då detta knappast har gjorts av lokala medier. Min tanke var att se över boendemiljön, prata med de boende och boendets personal.

Tirheden menade att de agerar öppet gentemot omgivningen, men han var lite tveksam till att släppa in mig bara så där, och hänvisade till mitt tidigare besök som han ansåg vara respektlöst. Han får givetvis tycka vad han vill, men jag håller inte riktigt med. Det tidigare besöket handlade om att jag och en kamrat stod vid entrén och tog några bilder. I verksamhetsrapporten så står det följande som kan härledas till besöket:
- Också politiker har visat ett intresse då det har förekommit studiebesök från Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och även Nationaldemokraterna. (Jag var med i ND vid tiden för besöket).

Innan jag eventuellt skulle bli insläppt på gruppboendet fick jag erbjudandet att träffa Tirheden på en neutral plats. Huruvida jag kommer att göra detta återstår att se, då det i sådana fall endast kommer att bli någon form av intervju med honom. Nu till rapporten!

I verksamhetsrapporten så framgår det att Vimmerby kommuns "flyktingbarns"-verksamhet fungerar bra, men att den samtidigt är dyr.

Angående verksamhetsrapporten för år 2010 så omfattar den 12 sidor och tar upp en mängd saker. Bland annat en presentation av verksamheten, ekonomin, personalen, statistik och framtidstankar. Slutsatsen som dras av verksamheten är att den har fungerat bra. Nedan så citerar jag vissa stycken, men för att få en helhetsbild så rekommenderar jag att ni läser hela rapporten. Ha i åtanke att rapporten alltså är för år 2010.

I rapportsammanfattningen så står det bland annat:
- Boendeverksamheten för ensamkommande barn/ungdomar i Vimmerby är en del av Vimmerby kommuns mottagande. Mottagandet regleras dels av ett kommunpolitiskt beslut men även av avtal med Migrationsverket. Avtalet omfattar idag 15 st platser varav 3 st platser är avsedda för asylsökande. Avtalet har reviderats under 2010 års verksamhet till den omfattningen det är idag.

Angående ekonomin så står det bland annat:
- Vimmerby kommuns mottagande av ensamkommande barn finansieras av statliga medel. Dels ersätter Migrationsverket med 1900 kr/boendedygn alternativt faktiska kostnader beroende på hur avtalet ser ut. Utöver detta får kommunen ett statligt schablonbelopp, vilket ska täcka kostnader for skola, försörjningsstod under viss period innan aktuell individ klarar sitt eget uppehälle. Boendeverksamhetens kostnadsutfall för år 2010 landade på ca 7.15 miljon kronor, inkluderande kostnadsposter enligt följande; Personal 5.4 miljoner kr, driftskostnader 1.75 miljoner kr (lokaler, livsmedel, fordon etc). Boendeverksamheten fick ett överskott på ca 380 tkr då intäkterna genererade ca 7.5 miljoner kronor.

Om personalen så står det bland annat:
- Vi är totalt tolv heltidspersonal varav en föreståndare och elva ungdomspedagoger med olika etniska bakgrunder, ålder, kön och en bred kompetensgrund att bistå verksamheten med. Alla ungdomspedagoger arbetar på rullande schema, vilket innebar arbetstider både dag-, kvälls-, helg- och sovande jour pass. Föreståndaren har det övergripande ansvaret att leda och fördela arbetet. Bedriva verksamheten inom budgetens ramar. Leda och initiera utvecklingsarbete utifrån styrdokument, kommunens, förvaltningens och verksamhetens vision och mål samt det avtal mot Migrationsverket verksamheten arbetar under. Ungdomspedagogernas roll är att handleda ungdomarna i vardagen. Personalen arbetar via kontaktmannaskap vilket innebär att man som personal ha huvudansvar i allt som beror specifikt en till två ungdomar. Två stora arbetsområden påverkar ungdomspedagogens vardag; dels allt praktiskt som är kopplat till att få boendet att fungera och dels utvecklingsarbetet på individnivå med allt vad det innebär.

Resultatet av verksamhetsåret 2010 lyder bland annat:
- Vimmerby kommuns mottagande av ensamkommande barn har vuxit och fördubblats sedan starten i augusti 2009. Utvecklingen har skett i en takt sa att alla involverade parter har givits möjlighet till förberedelse och planering. Den allmänna uppfattningen är att vi under relativt kort tidsperiod har byggt upp en val fungerande verksamhet och trygg boendemiljö för de ensamkommande barnen. Delvis kan vi dra slutsatser från vara undersökningar i form av enkäter, medarbetarsamtal att vi har uppnått en hög grad av måluppfyllelse for trygghets-, samverkans- och meningsfull sysselsättningsmålet.

Länk
Vimmerby kommun - Verksamhetsrapport 2010
Bloggen - Bloggläsare iakttog lyxkonsumerande "flyktingbarn" i Vimmerby
Bloggen - Hög standard på gruppboendet för "flyktingbarn" i Södra Vi

1 kommentar:

Anonym sa...

Har varit inne och läst om flyktingförläggningen och jag som är så hårdhudad sitter här och gråter.Här sitter vi och kämpar för min gravida dotter som fått foglossning under sin graviditet och kämpar mot försäkringskassan. Vi byter tex en toarulle mot mjölk för att få allt och fungera. I min dotters värld kämpar man för att få mat i magen och så läser man om detta med att köpa platt tv osv.

Känns som en stor tröst i allt att du uppmärksammar detta. Tack !