fredag 10 februari 2012

Nationell Idag delades ut i Vimmerby kommun

Den nationalistiska veckotidningen Nationell Idag är ytterst nära att kunna avancera till nästa presstödsnivå. För att stödja tidningen så delades flera hundra exemplar ut runt om i Vimmerby kommun under fredagen.

I skrivande stund så fattas det endast ett 30-tal prenumeranter för att Nationell Idag skall kunna utvidga presstödet. Det som krävs är att antalet prenumeranter ligger på ett genomsnitt om 2 000 stycken under en prövoperiod som omfattar några månader.

Efter flera års hårt arbete så kvalificerade sig veckotidningen Nationell Idag för presstöd i april år 2010. Med 1 500 prenumeranter så innebar detta ett ekonomiskt stöd på cirka 1 700 000 kronor per år. Lyckas nu tidningen att klara av nästa nivå så innebär det ett tillskott på dryga 500 000 kronor. Per år så kommer Nationell Idags presstöd således att ligga på cirka 2 200 000 kronor.

För att hjälpa Nationell Idag att nå nästa presstödsnivå så delades närmare 600 tidningar ut under fredagen.

I Vimmerby kommun med omnejd så har tidningen delats ut kontinuerligt i flera år. Detta har resulterat i att kommunen alltid har haft en hög andel prenumeranter. För att hjälpa Nationell Idag med att få in de sista så delades närmare 600 tidningar ut på tre orter i Vimmerby kommun under fredagen. Tidningar fylldes även på hos mer passiva utdelare, så ytterligare tidningar kommer att spridas inom kort.

Den nationalistiska oppositionen är på frammarsch, i synnerhet nationalistisk media. Utöver Nationell Idag så gjorde magasinet Framåt entré i slutet av förra året. Dessutom så ökar ständigt antalet besökare på nationalistiska nyhetssidor och bloggar.

Inga kommentarer: