onsdag 11 juli 2012

Arvsfonden finansierar ”flyktingbarns”-projekt i Vimmerby

Arvsfonden, som förvaltar avlidna svenskars kvarvarande kapital, beslutade under juni att finansiera projektet Vimmerbymodellen med 1,6 miljoner kronor under en period på tre år. Projektets syfte är att underlätta integrationen för så kallade flyktingbarn.

Vimmerby kommun har i dag runt 20-talet platser för så kallade ensamkommande flyktingbarn. År 2010 så erhöll kommunen statligt stöd på sammanlagt 7,5 miljoner kronor för denna verksamhet. Dessa pengar tycks dock inte räck till för att lyckas integrera ”flyktingbarnen” i det svenska samhället.
En bild tagen år 2010 från gruppboendet i Södra Vi.
Vimmerby kommun och Vimmerby IF har därför startat projektet Vimmerbymodellen. Genom projektet så tror parterna att de har hittat en bra metod för att lyckas med den problematiska integrationen. Tanken är att samordna kommunens ideella föreningar i projektet så att dessa blir den röda tråden i integrationsarbetet.

I juni så beslutade Arvsfonden att bidra med ekonomiska medel omfattande 1,6 miljoner kronor, fördelat på tre år. Med hjälp av pengarna så ska det nu anställas en projektgrupp. Samtidigt så kommer boendeverksamheten att avsätta en halvtidstjänst till förmån för projektet.

Arvsfonden är, för den som inte vet, en statlig fond som årligen förvaltar hundratals miljoner kronor från avlidna svenskar. Om en svensk avlider, som inte har skrivit något testamente eller saknar släktingar som har rätt till arv, så tillfaller det kvarvarande kapitalet just Arvsfonden.

Att Arvsfonden finansierar projekt likt Vimmerbymodellen är föga ovanligt. Det är sedan tidigare känt att Arvsfonden gärna pumpar in pengar från avlidna svenskar i mångetniska idéer som skall främja integration och bekämpa så kallad främlingsfientlighet. Bara under juni månad så gick pengar bland annat till Sexualkunskap för nyanlända, Judiska församlingen, RFSL-ungdom, Röda Korsets ungdomsförbund, Tillsammans för Sverige (som ämnar bekämpa främlingsfientlighet) och så vidare.

För att undvika att dina pengar skall hamna i allehanda mångetniska projekt så är det säkraste att skriva ett testamente, i vilket du förklarar vart du vill att dina tillgångar skall ta vägen efter ditt jordeliv. Ärorikt är det givetvis om du väljer att testamentera hela eller delar av dina tillgångar till en nationalistisk verksamhet.

Huruvida Vimmerbymodellen kommer att få ett positivt utslag vad gäller integrationsarbetet återstår att se. En sak är i alla fall säker, och det är att alla tidigare miljoner som har pumpats in i integrationssyfte till stora delar har varit satsningar utan framgång. Förklaringen är logisk, men vissa väljer att intensivt blunda för den.

Relaterat

Inga kommentarer: