fredag 6 juli 2012

Artiklar publicerad om spelningen i Jönköping

Sedan spelningen den 30 juni så har jag fått två snarlika artiklar publicerad på nationalistiska nyhetssidor. Andra sidor, däribland utländska, har omnämnt och länkat till mitt blogginlägg om spelningen.
Nationell Idag.
Sidorna som har publicerat mina artiklar är nätupplagan av tidningen Nationell Idag samt den nätbaserade tidningen Realisten. Sidan Nationell.nu har även omnämnt mitt inlägg i samband med en artikel som berör Sveriges Radios artikel om att ”vitmaktscenen växer igen”. Vad SR menar med begreppet ”vitmaktscenen” framgår inte, men de konstaterar dock att den är på frammarsch.
Realisten.
Även några utländska sidor har omnämnt och länkat till mitt blogginlägg. Det ryktas även att det kommer ett reportage till magasinet Framåt.

Relaterat

Länkar
Nationell.nu - "Vit makt-musiken växer sig stark igen"

Inga kommentarer: