tisdag 19 juni 2012

På plats vid asylmöte i Landsbro

Under måndagen så var det dags för ytterligare ett asylmöte, denna gången i samhället Landsbro, i Vetlanda kommun. Det kom mycket folk och mötesupplägget bestod av samma skådespel som på tidigare möten. När nationalister framförde kritik så avvecklades frågestunden och mötet avslutades med en bön.

För drygt en månad sedan så framkom det uppgifter om att Migrationsverket hade för avsikt att starta en asylmottagningsverksamhet i Landsbro, ett samhälle med knappt 1500 invånare. Genom det privata fastighetsbolaget Bruzahem AB, med VD:n Markus Kyllenbeck i spetsen, så har Migrationsverket skrivit hyresavtal utan samhällsinvånarnas vetskap. När Migrationsverkets planer väl kom fram så gav detta upphov till irritation, oro och många frågetecken.
Församlingshemmet i Landsbro var överfullt.
Migrationsverket själva har inte gjort några vidare ansträngningar för att informera invånarna i Landsbro, utan det hela har genomförts på ett mer eller mindre hemligt tillvägagångssätt. Inte heller verkar kommunen ha fått information i tid, och detta är heller inget som krävs för att Migrationsverket skall kunna etablera sig på en ort. Etableringsplanen omfattar i dagsläget 34 asylanter, men uppgifter gör gällande att det kan komma att bli många fler.

Trots att flera asylanter, från Syrien, Afghanistan och flera så kallade statslösa, redan har flyttat in så har inte Migrationsverket brytt sig om att informera invånarna om vad som händer. Detta resulterade i att flera kyrkliga grupperingar i Landsbro gick ihop och kallade till ett informationsmöte under måndagen. Det märktes tydligt att mötet var ett kyrkligt initiativ, inte minst på grund av inramningen och den okritiska argumentation som framfördes.
En filmare från SVT:s samhällsprogram Uppdrag Granskning.
Mötet hölls i Landsbros församlingshem och lockade så mycket folk att det blev överfullt. En uppskattning från min sida är att det var runt 200 personer eller flera. På plats fanns även ett par poliser, flertalet journalister och ett tv-team från samhällsprogrammet Uppdrag Granskning. Tv-temet gjorde en telefonintervju med mig under tisdagen och undrade över mitt engagemang i frågan.
Kerstin, representant från de kyrkliga församlingarna.
Mötet inleddes klockan 18 med att en kyrklig representant, vid namn Kerstin, berättade kort om situationen som uppstått. Hon menade att kyrkorna vill stötta de nya invånarna, bidra till trygghet samt verka för att alla skall lära känna varandra. Hon hoppas även att samhällsinvånarna och asylanterna skall berikas av varandras olikheter.
Lise-Lotte Ingesson Politis, tillförordnad chef för Migrationsverket i Jönköpings län.
Efter Kerstins subjektiva inledning så handlade nästa punkt om information från Migrationsverket. För denna stod Lise-Lotte Ingesson Politis, Migrationsverkets tillförordnade chef i Jönköpings län, samt två medarbetare. Likt tidigare så var det enbart allmän byråkratisk information som framfördes i förfinade ordalag. De negativa konsekvenser som följer i Migrationsverkets spår sades det inte ett ord om, precis som att dessa inte existerar.
Vetlanda kommuns representant hade inte så mycket att säga.
På nästkommande punkt så var det tänkt att en representant från kommunen skulle prata från deras perspektiv. Kommunrepresentanten sade dock bara några få meningar innan han lämnade tillbaka mikrofonen. Det han sade var att kommunen var kritiska till asylmottagningens placering, men att de hade fått finna sig i det.

Programmet fortsatte med att två kyrkliga representanter berättade om vad kyrkorna tänker göra för asylanterna. Det finns tydligen någon form av samlingslokal i Landsbro som kallas ”Tyrcket”. De kyrkliga representanterna berättade att de har för avsikt att börja en verksamhet där under vecka 27, bland annat genom att umgås med asylanterna och erbjuda någon form av nät-café. De passade även på att berätta om ett gemensamt midsommarfirande som de kommer att bjuda in alla asylanter till. De påpekade även att de svenskar som vill komma till firandet gärna får ta med sig extra mat till asylanterna, dock inte fläskkött.
Moderator Ingemar Sturesson i samtal med fastighetsägaren Markus Kyllenbeck.
Den näst sista punkten var frågestunden, och den modererades av kristdemokraten Ingemar Sturesson. De första frågorna som framfördes handlade bland annat om det gick att skänka diverse saker till asylanterna, vilka språk de kan, om de får någon byråkratisk hjälp, hur mycket Migrationsverkets budget omfattar och så vidare. Någon framförde kritik mot valet av fastighet då det ligger bredvid en trafikerad väg och kan resultera i att de asylsökande barnen blir överkörda. Några undrade över de höga hyrorna som Migrationsverket betalar till Bruzahem AB, och fick applåder för detta. En kvinna nämnde något om att hyran ligger på en bra bit över 4000 kronor för en tvåa. Detta berodde enligt Migrationsverket på att fastigheter som de hyr utsätts för en högre grad av slitage och nedskräpning.

Efter en stunds iakttagande så hoppade jag och andra nationalister in i frågestunden. Vi undrade bland annat varför de beskriver verksamheten i så positiva och förfinade ordalag när deras verksamhet på andra orter i norra Småland har resulterat i negativa konsekvenser, samt vem som tar ansvaret. Lise-Lotte från Migrationsverket hävdade att det inte fanns något samband mellan deras verksamhet och brottslighet. Hon menade dock att asylsökande begår brott, precis som alla andra. Jag replikerade utan att få mikrofonen och sedan så valde Sturesson att avveckla frågestunden, trots att det var gott om tid kvar.

Tilläggas bör även att då jag pratade i mikrofonen så försökte Sturesson att ta den i från mig samtidigt som han försökte avbryta mig. Vi nationalister fick dock de största applåderna under kvällen och efteråt så var det flera som visade sin uppskattning för vår närvaro.

Den nätbaserade tidningen Höglandsnytt skriver följande om frågestundens slutskede:
” När dessa mer kritiska frågor dök upp på mötet i Landsbro valde mötesansvariga att börja avrunda mötet, något som väckte beska kommentarer bland Landsbroborna längre bak i den överfulla lokalen.”
Prästen avslutade mötet genom att uppmana alla att be en bön tillsammans.
Innan mötet avslutades så ställde sig en präst längst fram och uppmanade samtliga att be en bön. Det hela blev allt märkligare och vi nationalister valde att lämna lokalen. Utanför så passade vi på att prata med folk och dela ut den invandringskritiska veckotidningen Nationell Idag. Det aktuella numret handlar om asylmötet som arrangerades i Mariannelund i januari i år.

Innan vi lämnade Landsbro så passade vi på att åka och titta på de fastigheter som är tänkta att omfattas i Migrationsverkets verksamhet. När vi fotade en av fastigheterna så tittade några asylanter ut genom fönstren och började, helt utan anledning, att peka finger.

För att summera det hela så tycker jag att det var ett bra initiativ av kyrkorna att arrangera ett informationsmöte, men sättet de gjorde det på var under all kritik. Migrationsverket gav som vanligt ett dåligt intryck då de medvetet försöker undanhålla fakta som deras verksamhet resulterar i. Sturesson skötte moderator uppdraget på ett uselt sätt då han försökte tysta ned kritiska röster och valde att avveckla frågestunden då vi nationalister gav oss in i den. Positivt var dock att vi nationalister fick de största applåderna, något som vittnar om ett gillande för vårt agerande.

Relaterat
Migrationsverket fortsätter att härja i Småland

Öppet möte om asylverksamheten i Mariannelund
På plats vid nytt krismöte i Mariannelund
På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund
Asylmöte i Järnforsen
Välbesökt möte om asylboende i Kristdala


Länkar
Höglandsnytt - Migrationsverkschefen: "asylsökande begår brott"
Höglandsnytt - Fastighetsägaren i Landsbro: "jag har inget att skämmas för"
Höglandsnytt - Överfullt i Landsbros församlingshem - Migrationsverket informerar
Höglandsnytt - Landsbroborna vill hjälpa flyktingar - oroliga för barnen

2 kommentarer:

Varg i veum sa...

Undrar vad den "högre graden av slitage" beror på? Menar man att flyktingarna inte kan vara normala i lägenheter eller vad? Varför slits det mer i en flyktingbostad? Eller är det bara ett svepskäl för att kunna mjölka skattebetalarna på mer pengar?

Richard Johansson sa...

Mer exklusiv information på: http://www.nordfront.se/det-kandes-inte-bra.smr