torsdag 21 juni 2012

Debatt mellan Svenskarnas parti och Vänsterpartiet i Emmaboda

För en tid sedan så bjöd Svenskarnas parti in Vänsterpartiet till en debatt om svenskhetens betydelse i Emmaboda. Om Vänsterpartiet inte backar så är planen att debatten skall genomföras i juli.

Upprinnelsen till debatten kommer från diskussioner som uppstod efter en seminariekväll som bildningsförvaltningen arrangerade i slutet av mars. Diskussionerna berörde bland annat svenskhet, och för att bringa klarhet i frågan så valde Svenskarnas parti att bjuda in Vänsterpartiet till en öppen debatt.
Svenskarnas parti har bjudit in Vänsterpartiet till en debatt om svenskhet.
Vänsterpartiet tackade till en början ja till inbjudan, men har i efterhand velat och ställt flera krav för debatten. Tanken var från början att debatten skulle hållas helt öppen, att båda partierna skulle representeras av två representanter vardera samt att en oberoende moderator skulle moderera det hela. Inledningsvis så skulle debatten ske mellan partierna och sedan så skulle åhörarna få ställa frågor.

Efter att det hela uppmärksammats i media så har dock Vänsterpartiet ställt flera krav för att delta i debatten. Bland annat så vill de att debatten skall genomföras helt utan åhörare. Svenskarnas parti hade gärna sett att invånarna i kommunen skulle få möjlighet att lyssna till debatten, men de kommer att acceptera Vänsterpartiets krav om det krävs för att debatten skall genomföras. Svenskarnas parti söker dock en lösning för att kunna direktsända debatten via nätet.

Huruvida debatten kommer att genomföras återstår att se, men planen för den är som sagt någon gång i juli. Besök gärna länkarna nedan och ta del av alla kommentarer.

Länkar
Östran - Vänstern tackar ja till diskussion om svenskhet

Inga kommentarer: