måndag 26 januari 2009

Förutsättningarna har ändrats – Sveriges första nationalistiska veckotidning i modern tid är snart här

Tidigare har målet med Nationell Idag-kampanjen varit att värva 2000 prenumeranter, vilket är ett av kraven för att erhålla statligt presstöd. Kampanjen har fortgått under en längre period och just nu fattas endast omkring 300 prenumeranter, men i slutet av förra året fick vi oväntad hjälp från oväntat håll vilket gör att kampanjen nu går in i ett nytt skede.

Den 11 december beslutade nämligen regeringen att ändra kraven för presstödet. Tidigare var det 2000 prenumeranter som gällde. Detta har nu ändrats till 1500 prenumeranter vilket gör att tidningen har tillräckligt med prenumeranter för att uppnå det nya kravet.


Den nya fasen innebär att förutsättningarna ändras. Tidigare var kampanjen beräknad på att vi var tvungna att ha 2000 prenumeranter för att tidningen skulle gå runt av sig självt. Det skulle innebära att vi skulle klara prövotiden på sex månader med egna medel.

Nu när förutsättningarna har ändrats räcker inte prenumerationsantalet för att tidningen skall gå runt av sig självt vilket kräver att vi måste skjuta till eget kapital för att klara prövotiden på sex månader innan presstödspengarna börjar betalas ut. Detta betyder att vi i dagsläget inte kan gå upp i veckoutgivning. Därför startar vi nu en insamling så att vi kan börja med veckoutgivning och påbörja prövotiden så snart som möjligt.

Målet med insamlingen är satt på omkring 250 000 kronor. Beloppet kommer att göra det möjligt att börja ge ut tidningen en gång i veckan och således påbörja prövotiden. Ett alternativ är att vi når upp till 2000 prenumeranter. Värvningskampanjen kommer alltså att fortsätta som tidigare.

Idag arbetar alla medarbetare ideellt för tidningen vilket gör att samtliga har begränsade möjligheter. Med presstödet kommer helt nya vägar att öppnas. Vi kommer att kunna anställa medarbetare som kan jobba heltid med tidningen vilket kommer att göra den ännu bättre.

Insamlingen kommer att komma igång vilken dag som helst. Var med och stöd Sveriges första nationalistiska veckotidning i modern tid. Det är nära nu!

Inga kommentarer: