lördag 9 augusti 2008

Intervju med kyrkoherde Bo Lindell om Almedalen, kristendom och mångkultur

Under Almedalsveckan på Gotland deltog inte enbart politiska partier och organisationer. Representerade var även Svenska kyrkan vars närvaro och budskap starkt kunde ifrågasättas då dem, under ledning av prästen Mikael Mogren, uppmanade människor att närvara i en protest mot Nationaldemokraterna. En protest som gick ut på att vända ryggen mot partiet då dem hade torgmöte.

Jag blev lite fundersam över Svenska kyrkans beteende så jag kontaktade min gamla konfirmandspräst, tillika kyrkoherde i Vimmerby, Bo Lindell för att ställa några frågor om kristendom, mångkultur och politik i kyrkan.

Han börjar med att berätta att han inte hört talas om händelsen i Visby innan jag kontaktade honom men att han läst om det vid ett senare tillfälle i Kyrkans tidning. Han känner prästen som uppmanade till protesten sedan tidigare då dem sitter i kyrkmötet för den politiskt oberoende gruppen POSK (partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan).

Vidare förklarar han att han inte är speciellt påläst på Nationaldemokraternas partiprogram eller vad som skiljer Nationaldemokraterna från Sverigedemokraterna.
- Jag är alltid avvaktande inför ett nationalistiskt tänkande som jag anser alltför historiskt förlegat och dessutom oförenligt med min kristna tro, berättar han.

Jag undrar om inte Svenska kyrkans anseende fördärvas då en representant, i detta fall en präst, öppet går ut och uppmanar människor att protestera mot ett visst parti. Skall inte alla människor vara välkomna till kyrkan oavsett politisk tillhörighet och bör inte Svenska kyrkan vara helt politiskt oberoende?

Han förklarar att det finns olika sätt att tänka när det gäller kyrkan och politiken. Han håller dock med mig, till viss del, när det gäller frågan om kyrkan inte bör vara helt politiskt oberoende.
- Personligen delar jag din uppfattning att kyrkan så långt det är möjligt bör vara partipolitiskt oberoende, berättar han.

Han menar vidare att det är kyrkans och alla kristnas uppgift att agera när det gäller att skydda människors lika värde och rättigheter.
- Grupper med avvaktande inställning till andra folk och nationer kan inte stå oemotsagda – vi är alla människor som delar livet och framtiden, oavsett ursprung eller språk, berättar han.

Jag frågar vidare om Svenska kyrkan medvetet håller på att anpassa sig för att passa in i det politiskt korrekta finrummet eller om det enbart är vissa individer som förespråkar och arbetar i den riktningen.

Han svarar att han upplever det precis tvärtom med motiveringen att gångna tiders kyrka ofta var bunden medans dagens kyrka många gånger går sin egen väg. Han tar bland annat upp att kyrkan idag har tagit klar ställning för en generösare hållning när det gäller flyktingfrågan och hänvisar till påskupproret.

Jag frågar hur han ser på det faktum att muslimer har köpt upp en kyrka i Gävle och att moskébyggen är planerade ibland annat Karlskrona och Göteborg. Jag undrar också hur han ser på ser på denna utbredning samtidigt som sekulariseringen är påtaglig bland det svenska folket.

Han verkar inte se några problem i detta och avslutar med följande vilket förklarar hans inställning. ”Det mångkulturella samhället är inte alltid så lätt att anpassa sig till, men jag är ändå övertygad om att det är den enda naturliga framtidsvägen”

En kommentar till ovanstående är att både prästen och människorna som ställde upp i protesten under Almedalsveckan inte vet något om vare sig oss nationaldemokrater som individer, vår politik eller vilka mål vi har. I protesten på Gotland deltog bland annat Mona Sahlin och hon sade i en intervju att det var viktigt att vända Nationaldemokraterna ryggen med hänvisning till att det är ett rasistiskt parti. Denna Mona Sahlin som erbjöds debatt med Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramsson men hon avböjde. Kanske avböjde hon i rädsla för att ställas till svars för sina lögner om att vi skulle vara rasister, högerextremister och främlingsfientliga.

Detsamma gäller med alla säkerhet Bo Lindell. Han berättade att han inte var speciellt påläst på Nationaldemokraternas partiprogram. Vad grundar han då sina tankar på? På Mona Sahlins olika uttalanden kanske! I och med detta har jag tänkt att jag skall träffa Bo Lindell personligen för att diskutera detta.

Jag är själv kristen och medlem i Svenska kyrkan, dock ej troende. Jag besöker gärna kyrkan i samband med olika högtider då jag uppskattar stämningen och lugnet i kyrkan men efter att fått det bevisat för mig, gång på gång, har jag nu blivit skeptisk till kyrkan och dess vurmande för mångkultur och politisk korrekthet. Det har blivit uppenbart för mig att jag och kyrkan inte delar samma värderingar om livet eller om hur livet skall levas.

Den kyrka som jag vill ha är en kyrka som är helt politisk oberoende och som enbart fokuserar på kristendom, men denna kyrka finns inte längre. För mig är min politiska tillhörighet viktigare än att vara medlem i Svenska kyrkan och uppskatta dess arbete. I och med att Svenska kyrkan nu öppet protesterar mot min politiska tillhörighet och mitt parti kommer jag med all säkerhet att lämna Svenska kyrkan då jag inte vill stödja någon som motarbetar mig.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kyrkan och staten är sedan många år tillbaka juridiskt och teoretiskt sett skilda institutioner. Varför är dom inte detta i praktiken ochså? Tex så pressar ju sossar mfl på för att homosexuella skall få vigas i svenska kyrkan annars kan vigelrätten komma att avskaffas för deras del. Låt varje samfund avgöra själva hur de önskar bedriva sin verksamhet samt vilken atmosfär som skall råda.

MVH Johan

Anonym sa...

Hur kan du säga att du är kristen men inte troende. När det ligger i själva begreppet att vara kristen att bekänna Jesus Kristus som sin personlige frälsare? En annan sak är om du säger att du inte tror på en gudomlig makt men att du känner dig hemma i en "kristen kultur" som präglas av tron på denna makt såsom enda vägen till himlen.